Bryter Biko loven?

Knut Erik Knudsen og gordonsetteren Biko hadde en utrivelig opplevelse i Hallingdal i vinter. Hyttenaboen truet med å politianmelde Knudsen, og mente han hadde rett til å skyte Biko, som gikk løs i terrenget sammen med eieren. Hvem har rett?

Publisert Oppdatert

Jeger Knut Erik Knudsen har hytte i Nesbyen i Hallingdal, og har i løpet av sine drøye 25 år i området sluppet hunden i tråd med det han oppfatter som gjeldende regler. I februar i år opplevde imidlertid Knudsen noe svært lite hyggelig - og for ham veldig overraskende: Mannen på nabohytta, som leier jaktterrenget de to hyttene ligger i, tok Knudsen «på fersken» i å gå en runde med bikkja løs i nærheten av hytta.

- Dette har jeg gjort i alle år, men nå var han plutselig rasende. Han sa at han var lei av folk som ødela for ham, og mente han hadde tatt meg i å trene bikkja ulovlig. Han hevdet også at han hadde rett til å politianmelde meg, og sa at jeg kunne bli stilt til økonomisk ansvar fordi jeg ødela jakta for ham. Han mente til og med at han hadde myndighet til å skyte bikkja mi, forteller Knudsen.

- Trente ikke bikkja!

Knudsen innrømmer at han hadde sluppet bikkja, men mener at han ikke drev med jakthundtrening. Dessuten fulgte han hele tiden Biko på en «kontrollert og aktsom måte», slik hundeloven krever. Knudsen understreker at han til en viss grad ville forstått naboens frustrasjon hvis det hadde skjedd i september eller oktober, men i februar - utenfor båndtvangen - stiller han seg uforstående til kritikken.

- Noe av gleden ved å ha fuglehund, er å kunne la den gå litt løs. Så lenge jeg har kontroll over bikkja, kan jeg ikke se at dette er et problem, sier den erfarne hundemannen, som understreker at en naturligvis ikke skal slippe hunden ukontrollert ut i skogen.

Naboen til Knudsen er ikke grunneier, men leier jakt i området. Det Knudsen nå stiller spørsmål ved, er mannens rettigheter i terrenget. Har han disposisjonsrett over terrenget fordi han leier det? Kort sagt: Har han mulighet til å gjøre livet surt for Knudsen og andre hundeholdere i terrenget?

Ikke grunneier

Tar vi en titt i hundelovens § 8, heter det at visse former for aktiviteter med hund krever samtykke «fra grunneier eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen».

Knudsens nabo er ikke grunneier, og har ikke allmenn bruksrett i det aktuelle området. Og dersom han hadde han vært grunneier, hadde han neppe stilt med særlig sterkere kort. Loven lyder nemlig slik: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet».

Som en del av lovlig ferdsel til fots kan en ha med seg hund. Når båndtvang ikke gjelder, kan hunden være løs dersom den er aktsomt fulgt og kontrollert, ifølge hundelovens § 4.

I Trine Melheims Hundelovboka heter det at «loven ikke under noen omstendigheter kan tolkes slik at en hundeholder på tur i utmark med sin hund må ha samtykke fra grunneier for å trene noen enkle dressurøvelser. Dette må være en del av retten til fri ferdsel i utmark.»

Dermed skulle det være liten tvil om at Knudsen har sitt på det tørre.

Ikke straffbart

Dersom Knudsen hadde drevet med dressur eller jakthundtrening - noe han hevder han ikke gjorde - er loven imidlertid noe vanskeligere å tolke. Tidligere var det nemlig straffbart å drive med jakthundtrening og dressur uten samtykke fra grunneier, men i 2004 ble bestemmelsen om jakthundtrening, jakthundprøver og dressur flyttet fra viltloven til den nye hundeloven. Det kreves fortsatt samtykke fra grunneier for å drive med nevnte aktiviteter, men det er ikke knyttet noe straffeforbud til overtredelse.

Ikke lov å skyte

Etter hundelovens §§ 4 og 9 kan hunder bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte. De skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, forklarer rådgiver Vidar Holthe i Norges Skogeierforbund.

- Unntaket er når de brukes til nettopp dette formålet under jakt, eller i forbindelse med trening eller prøve for dette. Da kan de slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet, sier Holthe.

I utgangspunktet er det slik at enhver kan oppta en hund som løper løs i strid med loven. Du har naturligvis ikke lov til å la hunden streife rundt på egen hånd, selv om det er utenfor båndtvangstid. I en opphetet situasjon sa Knudsens nabo at han hadde myndighet til å skyte bikkja. Naturligvis hadde han ikke det. Det han som jaktberettiget imidlertid har rett til, er å oppta hund som er uten ledsager i lovlig jakttid.

- I jakttida, der jakt er lovlig, kan bare rettighetshavere og politiet oppta løse hunder. Opptatte løshunder skal leveres til politiet, og behandlingen skal skje i samsvar med dyrevernlovens regler, sier Holthe.

Frikjent

I denne situasjonen hadde det naturligvis vært greit å få en kommentar fra grunneieren i terrenget Knudsen og naboen holder til - selv om loven er på Knudsens side. Ifølge Knudsen vil imidlertid grunneierne ikke involvere seg, da de gjerne vil ha et godt forhold til alle hytteeierne.

Uansett, Villmarksliv kan nok likevel - men helt uoffisielt - frifinne Knudsen på alle punkter, tatt i betraktning at den hele og fulle sannhet er kommet fram, naturligvis...

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning