Resultater, omgang 4/2015

Våren er fugletiden fremfor noen, og fugl er motivet i 128 av de totalt 177 bildene som ble levert inn til denne runden. Dette er ikke så veldig overraskende ny fuglerekord for året!

Månedens bilde er tatt av Torleif Hansen og gir en ny dimensjon til motivet "Elg i solnedgang."
Månedens bilde er tatt av Torleif Hansen og gir en ny dimensjon til motivet "Elg i solnedgang."
Publisert Oppdatert

Gull

Fotograf Bildetittel Poeng
Nils J. Tollefsen Morgenlys 45
Rolf Selvik Hoggorm i miljø 45
Steffen Johnsen Hønsehauk kamp 45
Torleif Hansen Elg og bjørk i kveldssol 45
Trond Westby Love is in the air 45

Sølv:

Fotograf Bildetittel Poeng
Steffen Johnsen Orreleik 44
Jørn Konradsen Padde i natten 44
Torleif Hansen Myrhatt 43
Cato Elvik Ukonsentrert ung hønsehauk 43
Steffen Johnsen Dueparing 42
Cato Elvik Tett på myrhaukhunn 42
Magnar Lien Tiurleik i nysnø 42
Steffen Johnsen Tiur i solnedgang 41
Asle Bårdli Tiurlanding 40
Svein Raymond Johannessen Fight 40
Rolf Selvik Hyrdestund på tiurleik 40
Cato Elvik Blikk bak vingeslag 39
Duy Ahn Pham Tiur i motlys 39
Steffen Johnsen Myrhaukhunn i flukt 39
Svein Hjelmeset Sangsvane tar av 39
Duy Ahn Pham Hvalross på snøen 38
Laila Fredhjem Nattens prins 38
Duy Ahn Pham Rådyrportrett 38
Torleif Hansen Råbukkspeil 38
Stein Watten Havørn 38
Rolf Selvik Kjøttmeis i flukt 37
Magnar Lien Mår i krokfuru 37
Stein Watten Tiur 37
Laila Fredhjem Måkeprat 37
Torleif Hansen Mandarinanddouble 36
Trond Westby Rådyrkos 36
Trond Westby Onkel Blå på jakt 36
Rolf Selvik Padder med blodigle 36
Tor Lillevold Oter I 36
Rolf Selvik Brølende kronhjort 36
Kjersti Holst Sivhøne løper over vannet 36
Nils J. Tollefsen Sidensvans 36
Cato Elvik Hønsehauk 35
Trond Westby Orrhaner i kampmodus 35
Geir Horndalen Traner gjør klar for landing 35
Anita Vigdal Kvinand-dykk 35

Bronse:

Børre Halseth, Ildkule over Trøndelag  34

Thor Arthur Didriksen, Nordlys over Sorrisniva  34

Magnar Lien, Siland i motlys   34

 Kjersti Holst, Måke i gyllent lys  34

Jørn Konradsen, Paddeblikk  34

Svein Hjelmeset, Låvesvale hentar reirmateriale  34

Kjell Heggelund, Fjellvåk  34

Tom Andre Michael, Blåstrupe strekker seg  34

Svein Raymond Johannessen, Tiuren i trollskogen  34

Jarle Johansen, Akten  34

Jørn Konradsen, Oterportrett  34

Roy Greger, Toppdykkerpar V   34

Svein Hjelmeset, Fuglekonge leitar etter mat   34

Trond Westby, Rådyrgeit i matfatet  34

Kolbein Svensson, Oter svømmer i sølv  34

Kolbein Svensson, Veien til nordlyset   34

Anita Vigdal, Laksand-gap   34

Duy Ahn Pham, Kjærlighet i vannet    34

Svein Hjelmeset, Lushatthumle   34

Jørgen Korstad, Gjerdesmett   33

Duy Ahn Pham,  Reinsdyrkamp    33

Marianne Simonsen,  Fjellrype                            

Sølve Fredheim, Knølhval    33

Jarle Johansen, Sjefen på myra  33

Torleif Hansen, Elgsilhuett   33

Kjersti Holst, Sothøne mater sine barn 33

Nina Helen Herland, Haukeblikk    33

Sølve Fredheim, Ulv og bjørn krangler 33

Thor Arthur Didriksen, Hakeugleblikk    33

Magnar Lien, Kurtiserende praktærfugl   33

Jørn Konradsen, Nordlys over fossen     33

Tor Lillevold,  Oter II   33

Magnar Lien,  Isbjørn på strand     33

Asle Bårdli, Lappspove    32

Ebba Jenssen, Hegre i formasjon    32

Asle Bårdli, Tyvjo   32

Thor Arne Dallavara, Ørnekamp    32

Thor Arthur Didriksen, Det lyser over Erikstadfjorden   32

Laila Fredhjem, Traner     32

Sølve Fredheim, Moskus og høstbjøk     32

Cato Elvik, Snorklende mandarinand    32

Kjell Arne Solli, Vandrefalk-eventyr     32

Tor Lillevold,  Oter III       32

Nina Helen Herland, Froskekos     32

Arvid Fjellandsbø, Moskus II      32

Roy Håkon Friskilæ,  Orrhane i soloppgang    31

Tom Andre Michael,  Kvinand-blindpassasjer   31

Nina Helen Herland, Harepus  31

Kjell Heggelund, Ung ærfugl    31

Line Nygård, Svale   31

Jørgen Korstad, Dvergspetthunn   31

Nils J. Tollefsen, Skog   31

Roger Eide,  Havørn       31

Svein Raymond Johannessen, Mandarinand i miljø     31

Laila Fredhjem, Grønnstilk     31

Arvid Fjellandsbø,  Moskus     31

Liv Fugleset Ditlefsen, Etter regnet    31

Sølve Fredheim, Morgenstemning med     31

Roger Eide, Grågås i formasjon    31

Liv Fugleset Ditlefsen, Marihøne  30

Asle Bårdli, Blåstrupe    30

Svein Hjelmeset, Havørn i flukt  30

Kjell Heggelund,  Fjelløyenstikker  30

Laila Fredhjem, Frost     30

Svein Raymond Johannessen,  Jeg er sjef     30

Per Kåre Sky, Lirype på Haukeli    30

Kjersti Holst, Toppdykker beskytter eggene  30

Tom Andre Michael, Havørna patruljerer   30

Line Nygård,  Rådyrbukk   30

Jørgen Korstad,  Måkeblikk    30

Kolbein Svensson,  Otre i lek  29

Nils J. Tollefsen, Sommer     29

Roger Eide, Linerle     29

Line Nygård, Spurvehauk     29

Roy Håkon Friskilæ,  Orrhane    29

Kjell Heggelund, Solnedgang over 29

 Anita Vigdal, Tjeld i speiling     29

 Kjersti Holst, Toppdykker ruger        29

Nina Helen Herland,  Svarthvit fluesnapper      29

Line Nygård, Toppmeis     28

Jørgen Korstad, Steinskvettungdom      28

Kjell Arne Solli,  Vandrefalkspeiding    28

Egil Skredemellom,  Gjerdesmett    28

Roy Håkon Friskilæ,  Bisam     28

Marianne Simonsen, Fuglane og paraglideren    28

Britt Torun Lundby,  Laksand i elva    28

Roy Håkon Friskilæ,  Orrhane i Pasvik, 28

Børre Halseth Ildkule over Trøndelag 34

Thor Arthur Didriksen Nordlys over Sorrisniva 34

Magnar Lien Siland i motlys 34

Kjersti Holst Måke i gyllent lys 34

Jørn Konradsen Paddeblikk 34

Svein Hjelmeset Låvesvale hentar reirmateriale 34

Kjell Heggelund Fjellvåk 34

Tom Andre Michael Blåstrupe strekker seg 34

Svein Raymond Johannessen Tiuren i trollskogen 34

Jarle Johansen Akten 34 Jørn Konradsen Oterportrett 34

Roy Greger Toppdykkerpar V 34

Svein Hjelmeset Fuglekonge leitar etter mat 34

Trond Westby Rådyrgeit i matfatet 34

Kolbein Svensson Oter svømmer i sølv 34

Kolbein Svensson Veien til nordlyset 34

Anita Vigdal Laksand-gap 34

Duy Ahn Pham Kjærlighet i vannet 34

Svein Hjelmeset Lushatthumle 34

Jørgen Korstad Gjerdesmett 33

Duy Ahn Pham Reinsdyrkamp 33

Marianne Simonsen Fjellrype 33

Sølve Fredheim Knølhval 33

Jarle Johansen Sjefen på myra 33

Torleif Hansen Elgsilhuett 33

Kjersti Holst Sothøne mater sine barn 33

Nina Helen Herland Haukeblikk 33

Sølve Fredheim Ulv og bjørn krangler 33

Thor Arthur Didriksen Hakeugleblikk 33

Magnar Lien Kurtiserende praktærfugl 33

Jørn Konradsen Nordlys over fossen 33

Tor Lillevold Oter II 33

 Magnar Lien Isbjørn på strand 33

Asle Bårdli Lappspove 32

Ebba Jenssen Hegre i formasjon 32

Asle Bårdli Tyvjo 32

Thor Arne Dallavara Ørnekamp 32

Thor Arthur Didriksen Det lyser over Erikstadfjorden 32

Laila Fredhjem Traner 32

Sølve Fredheim Moskus og høstbjøk 32

Cato Elvik Snorklende mandarinand 32

Kjell Arne Solli Vandrefalk-eventyr 32

Tor Lillevold Oter III 32

Nina Helen Herland Froskekos 32

Arvid Fjellandsbø Moskus II 32

Roy Håkon Friskilæ Orrhane i soloppgang 31

Tom Andre Michael Kvinand-blindpassasjer 31

Nina Helen Herland Harepus 31

Kjell Heggelund Ung ærfugl 31

Line Nygård Svale 31

Jørgen Korstad Dvergspetthunn 31

Nils J. Tollefsen Skog 31

Roger Eide Havørn 31

Svein Raymond Johannessen Mandarinand i miljø 31

Laila Fredhjem Grønnstilk 31

Arvid Fjellandsbø Moskus 31

Liv Fugleset Ditlefsen Etter regnet 31

Sølve Fredheim Morgenstemning med 31

Roger Eide Grågås i formasjon 31

Liv Fugleset Ditlefsen Marihøne 30

Asle Bårdli Blåstrupe 30

Svein Hjelmeset Havørn i flukt 30

Kjell Heggelund Fjelløyenstikker 30

Laila Fredhjem Frost 30

Svein Raymond Johannessen Jeg er sjef 30

Per Kåre Sky Lirype på Haukeli 30

Kjersti Holst Toppdykker beskytter eggene 30

Tom Andre Michael Havørna patruljerer 30

Line Nygård Rådyrbukk 30

Jørgen Korstad Måkeblikk 30

Kolbein Svensson Otre i lek 29

Nils J. Tollefsen Sommer 29

Roger Eide Linerle 29

Line Nygård Spurvehauk 29

Roy Håkon Friskilæ Orrhane 29

Kjell Heggelund Solnedgang over 29

Anita Vigdal Tjeld i speiling 29

Kjersti Holst Toppdykker ruger 29

Nina Helen Herland Svarthvit fluesnapper 29

Line Nygård Toppmeis 28

Jørgen Korstad Steinskvettungdom 28

Kjell Arne Solli Vandrefalkspeiding 28

Egil Skredemellom Gjerdesmett 28

Roy Håkon Friskilæ Bisam 28

Marianne Simonsen Fuglane og paraglideren 28

Britt Torun Lundby Laksand i elva 28

Roy Håkon Friskilæ Orrhane i Pasvik 28

Egil Skredemellom Rapssommerfugl 28

Vegard Nordin Løvå Rustand 28

Anita Vigdal Kråke på stubbe 27

Roy Greger Toppdykkerpar II 27

Egil Skredemellom Veps 27

Britt Torun Lundby Grågåsungen 27

Per Kåre Sky Lirypestegg i skjul 27

Roy Håkon Friskilæ Elg 27

Tom Andre Michael Nøtteskrika på kvisten 27

Jørgen Korstad Ærfuglhunn tar av 27

Line Nygård Rådyr 27

Ebba Jenssen Fjord i Skjomen 27

Thor Arthur Didriksen Høststemning på Beaskadas 26

Liv Fugleset Ditlefsen Svarttrost 26

Britt Torun Lundby Stær 26

Vegard Nordin Løvå Stokkandkylling 26

Ebba Jenssen Fossekall 26

Jørn Konradsen Dvergspett 26

Per Kåre Sky Lirypepar i miljø 26

Steinar Sirevåg Panorert fiskemåke 26

Ebba Jenssen Svaner på is 26

Nils J. Tollefsen Sommerfugl og 26

Egil Skredemellom Grankorsnebb 26

Sølve Fredheim Polarmåker steller fjærdrakt 26

Kolbein Svensson Vinterens siste krampetrekning 26

Liv Fugleset Ditlefsen Ekorn 25

Børre Halseth Svaner i morgensol 25

Svein Raymond Johannessen Hvor ble høneuka av? 25

 Steinar Sirevåg Steinskvett i miljø 25

Liv Fugleset Ditlefsen Bøkeskogen 25

Vegard Nordin Løvå Eggtyr møter motstand 25

Hildegunn Didriksen Admiral 25

Vegard Nordin Løvå Blåmeislanding 25

Tom Andre Michael Måke-farvel 25

Asle Bårdli Smålom 25

Thor Arthur Didriksen Bjørkefink 25

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning