Naturfoto

Regler for Villmarkslivs fotojakt/NM i naturfoto 2019

Naturfoto er en fantastisk måte å oppleve naturen på. Under NM i naturfoto konkurrerer landets beste naturfotografer om ære og premier. Her er reglene for 2019.

Foto: Asle Hjellbrekke
Foto: Asle Hjellbrekke
Publisert Oppdatert

Kun digitale bilder kan delta. Bilder som sendes inn til juryering, skal være lavoppløselige og i JPG-format (beste kvalitet) og med en størst mulig bildestørrelse, maksimalt 1920 piksler i bredde og/eller 1080 piksler i høyde. I forbindelse med eventuell utstilling av gullbilder samt bruk i bladet o.l., vil Villmarksliv kunne etterspørre høyoppløselig versjon av aktuelle bilder. Dersom slik versjon ikke holder høy nok kvalitet, vil et bilde ikke bli brukt i en slik sammenheng.

Filnavn skal være slik: Etternavn + bildenr + understrek + bildetittel. Bildetittel skal inneholde artsnavn der dette er mulig. Eksempel: Hansen1_lirypeflukt.

Regler 2019:

1. Konkurransen er åpen for alle som bor i Norge. Motivområdet er natur (inklusive mennesker i naturen).

2. Hver deltaker kan sende maksimalt fem bilder til hver av årets ti omganger. Bildene må være Villmarksliv i hende seinest den 15. kl. 23.59 i hver måned - fra og med februar til og med november.

3. Bildene kan være tatt i Norge (med Svalbard), Sverige eller Finland.

4. Bilder av dyr i fangenskap eller opptak der naturen er uakseptabelt forstyrret/voldt skade på, kan ikke delta. Hvis det kan være grunn til tvil, skal fotografen redegjøre om hvilke forhold et bilde er tatt under (i infodokumentet).

5. Bilder som tidligere er publisert i landsdekkende media eller har vært bedømt i en større fotokonkurranse, kan ikke delta. Det er unntak for ikke-kommersiell bruk på internett. Bilder som er sendt inn til Fotojakta, kan heller ikke tilbys til slike medier før resultatene fra den aktuelle omgangen er publisert i bladet.

6. Bilder som brukes første gang på bladets fotojakt-sider, honoreres etter vanlige satser. Honoraret inkluderer Egmont Publishing AS’ rett til å publisere bildene parallelt i flere medier, på ulike publiseringsplattformer, også i elektronisk form, gjentatte ganger. Bildene kan også publiseres i medier der Egmont Publishing AS har et redaksjonelt samarbeid med andre utgivere.

7. Villmarksliv forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder uten vederlag/honorar til fotografen på internett, utstillinger eller lignende i forbindelse med presentasjon av resultatene fra konkurransen.

8. Hver fotograf kan bare delta med ett bilde i konkurransen av svært like situasjoner/motiver. Eksempler på dette er samme sted, samme art, samme kjønn, ikke nødvendigvis samme tidspunkt, og samme visuelle uttrykk.

9. Kun digitale bilder kan delta. Bilder som sendes inn til juryering, skal være lavoppløselige og i JPG-format (beste kvalitet) og med en størst mulig bildestørrelse, maksimalt 1920 piksler i bredde og/eller 1080 piksler i høyde. I forbindelse med eventuell utstilling av gullbilder samt bruk i bladet o.l., vil Villmarksliv kunne etterspørre høyoppløselig versjon av aktuelle bilder. Dersom slik versjon ikke holder høy nok kvalitet, vil et bilde ikke bli brukt i en slik sammenheng. Filnavn skal være slik: Etternavn + bildenr + understrek + bildetittel. Bildetittel skal inneholde artsnavn der dette er mulig. Eksempel: Hansen1_lirypeflukt.

10. Bilder og info skal lastes opp til Villmarksliv på nettsiden http://fotojakta.villmarksliv.no/

11. Medfølgende info: På opplastningssiden til konkurransen skal det gis inn: Navn, adresse, telefonnummer og E-postadresse. I et eget følgeskriv skal det for hvert bilde også finnes interessante og/eller viktige opplysninger samt detaljerte tekniske spesifikasjoner. Her skal det også redegjøres for all bruk av "manipulerende teknikker" i den elektroniske bearbeidingen ut over grunnleggende justeringer. Filnavn til følgeskrivet angis nederst på opplastningssiden.

12. Juryen hegner generelt om et naturbildes ekthet og dets anseelse. Å legge til elementer eller å fjerne elementer av noe størrelse eller som innehar en viss grad av vesentlig informasjon i det tatte bildet, vil føre til at bildet ikke blir bedømt. Kreative opptaksmåter er lov, f. eks. bevegelse av kamera eller zooming under opptak, dobbelteksponering i kameraet fra samme standpunkt og på samme tidspunkt samt sammenstifting av flere bilder til et større (stitching), så lenge ikke et hovedelement gjentas. Juryen kan be om å få se originalfiler til bilder.

13. Bildene bedømmes etter tre kriterier: originalitet, komposisjon og teknisk kvalitet. Maksimalt kan et bilde oppnå 60 poeng (20 poeng for hvert av de tre kriteriene), herunder bronsebilder (25-34 poeng), sølvbilder (35-44 poeng) og gullbilder fra 45 poeng og oppover. Rekkefølgen blant gullbildene og endelig poengsum for hvert bilde avgjøres i egen bedømmelse etter årets siste runde.

14. "Månedens bilde" kåres i hver omgang - og er et bilde som juryen mener utmerker seg på en spesiell måte, selv om det ikke nødvendigvis har høyeste poengsum.

15. «Årets naturbilde 2019» blir det gullbildet som oppnår flest poeng.

16. «Norgesmester i Naturfoto 2019» blir den fotografen som etter finalebedømmelsen har oppnådd høyest sammenlagt poengsum for sine gull-, sølv- og bronsebilder (alle bilder med 25 poeng eller mer).

17. Juryens dom er endelig og kan ikke overprøves. Juryen kan ved behov gi tilleggsregler. Hvis det oppdages feil, misforståelser eller kommer nye opplysninger om et juryert bilde, kan juryen endre poengsummen i ettertid.

18. Juryen består av naturfotograf Heidi Mellingen, naturfotograf og fagfotograf med mesterbrev Ronny Østnes, tidligere informasjonssjef i Kodak, Annar Skjegstad, naturfotograf og tidligere redaktør i Villmarksliv, Dag Kjelsaas, samt naturfotografene og NN-medlemmene Jørn Areklett Omre og Asle Hjellbrekke (juryformann).

Ved spørsmål, ta kontakt med Asle Hjellbrekke, tlf 907 99 834 eller [email protected]

Med hilsen fotojuryen i Villmarksliv.

Fotojakta har også sin egen blogg , hvor du finner resultater, regler, fakta om konkurransen og en fyldig presentasjon av juryen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning