Norsk sportsfiskerekord

Maisild (Alosa alosa)

Foto: Villmarksliv
Publisert Oppdatert

Vekt/lengde: 1,256 kg, 53,5 cm

Fisker: Grethe Næss

Sted/dato: Surna, 9. august 1997

Metode: Spinnfiske (sluk)

Denne fangsten vakte berettiget oppsikt da den kom på land i lakseelva Surna, for det var bare andre gang denne sildefisken var funnet i ferskvann i Norge. I ettertid er det gjort flere funn, bl.a. ble et eksemplar på 57 cm og om lag 2 kg tatt i ei not innerst i Drammensfjorden i 2007. Maisilda er, i likhet med sin nære slektning stamsild, anadrom (de burde kanskje strengt tatt stå på ferskvannslista), og de nærmeste gyteelvene ligger på Kontinentet. Gytingen foregår om våren.

Næss beskrev den som en slappfisk, men nedover i Europa, særlig Frankrike, fiskes det målrettet etter maisild, for eksempel med fluestang. Ifølge FishBase skal maisilda kunne bli 83 cm lang og veie opptil 4 kg, så det er en voksen sildefisk vi snakker om.

Dens slektning stamsild er meget lik, men bli ikke like stor. Stamsilda fanges årlig langs sørkysten av Norge, særlig i Oslofjorden, men artene kan lett forveksles og man må telle gjellgitterstaver for å kunne skjelne dem sikkert fra hverandre. Begge artene er truet av forurensning og menneskelige inngrep i sin gyteelver på Kontinentet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning