Laksefiske

Laks - her står den!

Det heter så fint at ingen vet hvor haren hopper. Derimot vet erfarne sportsfiskere hvor laksen stopper! For laksen har sine helt bestemte steder der den oppholder seg i elva.

Publisert Oppdatert

Spør hvilken som helst laksefisker som har fisket på samme vald i årevis! Han kan fortelle at når fisken kommer opp i elva, stopper den der og der. Han vet at vandrende laks gjør en kort stopp noen steder, og tar seg lang hvilepause andre plasser.

Han vet også hvor storlaksen pleier å stå, og hvor fisken har standplass når den har slått seg til ro for å gyte. Å kjenne elva er derfor av vesentlig betydning for å få fisk på kroken.

Store steiner og strømkanter: Aller best inntrykk får du når elvestrekningen betraktes ved ekstremt lav vannstand. Da får du blant annet øye på de store steinene som ellers ikke synes, og kan få et ganske annet bilde enn ved vanlig vannstand.

Med polaroidbriller - og helst litt overhøyde - vil også noen av bunnens hemmeligheter kunne avsløres ved normal vannføring. Noen klatrer opp i trær ved bredden for å få oversikt. Å bruke kikkert fra lia høyt over elva er en annen mulighet.

Når laksen stopper i elva, vil den ha en viss beskyttelse. Det får den blant annet der bunnen er litt ujevn. Dette kan være ved en fjellkant, store steiner eller røtter. Fisken kan stå både foran, ved siden og bak en stor stein, avhengig av strømforholdene. Husk også at virvlene du ser på overflaten, kommer opp et stykke bak der steinen ligger.

Brekket: grunne elver med jevn bunn søker fisken beskyttelse i hølene og under en beskyttende overflate av skum eller bølger. Gode plasser kan være der strømmer møtes.

Strømkanter er alltid interessante områder. Fisken vil ha " passe" sterk strøm som tilfører nok oksygen der den har standplass, men det må ikke være så stor bevegelse i vannet at fisken bruker unødige krefter for å holde standplassen. Her er det viktig å tenke på at overflatestrøm og bunnstrøm vanligvis er forskjellige i styrke.

Standplassene til laksen varierer også gjennom sesongen. Fisker på vei oppover elva kan stoppe litt på brekket av kulpene, og er da ofte bitevillige. Også seinere i sesongen finnes laksen på slike steder, men da gjerne om natta, når den slipper seg ned fra hølene til grunnere vann.

Les mer i Villmarksliv nr 6-2005

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning