Bukkejakt

Bukkejakt med lokk

Bukkejakt: Lokkejakt etter råbukk er både spennende og effektiv. Likevel er det ikke alltid gitt hvem som lurer hvem!

RÅBUKK er et spennende jaktvilt. Bukkejakta starter 10. august og de første to-tre ukene byr på best muligheter for lokkejakt.(Foto: Pierre Aker)
RÅBUKK er et spennende jaktvilt. Bukkejakta starter 10. august og de første to-tre ukene byr på best muligheter for lokkejakt.(Foto: Pierre Aker)
Publisert Oppdatert
BUTTOLO er effektivt, men råbukken kan overliste bukkejegeren under bukkejakta. (Foto: Yngve Ask)
BUTTOLO er effektivt, men råbukken kan overliste bukkejegeren under bukkejakta. (Foto: Yngve Ask)

Buttolo er navnet på den kanskje mest brukte lokken til bukkejakt. At den lille gummiblæra er så kontaktskapende mellom bukkejeger og råbukk er i seg selv et lite mysterium. Lyden som skapes er egentlig ikke det spor troverdig hørt med våre ører, men tydeligvis med rådyrører!

Rådyr, og det gjelder både geiter og bukker, finner lyden ekte og til tider svært interessant. Riktig brukt er buttoloen et godt hjelpemiddel under bukkejakt. Men fallgruvene er mange. Prøving og feiling er viktig for å ha utbytte av lokkejakta. Feil bruk kan gi panikkslagne rådyr. Feilaktig bruk gir dårlig utbytte. Trening bør derfor gjøres på levende råbukk, i ukene før jaktstart og ikke i eget terreng! Gjør du det får bukkene for stor kunnskap om hva som er ekte og falske/menneskeskapte lokkelyder.

Når brukes lokken?

Det store spørsmålet er når og hvor du skal bruke lokk. De første ukene i jakta er klart best. Det vi prøver å skape med lokken er sjalusi hos grinete revirbukker. Med andre ord: hetslyder. Dette er erfaringsmessig den eneste lyden du trenger å bruke. Med riktig timing kan du oppleve store interesse fra innpåslitne bukker. Råbukk liker imitasjonen av antastet geit dårlig, og kommer styrtende for å forsvare sine "damer". Riktig utført gir denne lyden spennende og effektiv bukkejakt.

Jo lenger ut i bukkejakta, jo mer avtar bukkens revirtrang - og dermed interesse for lokken. Bukkene går tilbake fra å være hissige beilere ti å bli vanlige flokkdyr igjen. De to-tre første ukene av bukkejakta er derfor best. Men det kan finnes unntak.

Hvordan utføres hetslyden?

Prøv å føre tommelfingeren med en jevn bevegelse mot midten av blæra. I det du når midten, øker du kraftig til den er i bånn. Lyden du da får - hvis du har gjort det riktig - vil bli noe i denne retning: piiiæææ! Husk at øving gjør mester?. Et tips: trekk den lille frontblæra in mot hovedblæra.

Plasseringen i terrenget er vanskeligst. Best effekt oppnås inne i storskogen, gjerne i partier med tett vegetasjon av ulik art. Desto tettere, desto bedre. Problemet er at bukken har mulighet til å komme snikende innpå bukkejegeren. Dette gir vanskelige skudd.

Kantsoner mot dyrket mark er også bra steder å lokke. Bukken kommer ofte i vilt jag langs jordekanten. Vær klar over at ikke bare store bukker kommer på lokk. De små er nok i flertall. Og, det kan komme geiter?

Andre erfaringer

Bukker som er sammen med geiter er oftest ikke så interessert i lokken. Husk også at hvis du ikke får umiddelbar reaksjon på lokken, så behøver det ikke bety at du lokker feil. Revirbukken er ofte ute på lange vandringer. Kraftig vind er definitivt ikke egnet for lokking. Hvorfor ikke vanlige kontaktlyder? Erfaringsmessig kommer kun killinger og geiter på slik lokking.

Flere tips

Start tidlig. Har du vært uheldig og knekt en kvist eller to på vei til post; snu det til din fordel: bruk lokken og vinkel det hele over fra menneske til rivaliserende bukk! Start med tre fulle drag tett etter hverandre. Følg nøye med, et eneste kvistknekk kan være alt du hører før bukken står der. Vær derfor forberedt. Ikke stress med lokkingen, ha gode pauser mellom lydene - gjerne ti, femten minutter. Flytt gjerne steder i terrenget i løpet av økta, men vær klar over at bukken kan være like i nærheten og fly til i det du reiser deg, da stopper den ikke av lokken? Fordelen med forflytning når det ikke kommer bukk på lokk er at du får sjansen til å oppnå kontakt med en vandrende revirbukk - eller at du kommer inn i nye revirer, hvor bukken ikke var forrige gang du var der. Jeg flytter meg gjerne etter tre serier med lokken uten å se bukk.

Tips på tampen

Vær våken og observant. På bukkejakt skjer ofte ting når du minst venter det! Det kan også være lurt å gå tilbake til steder du har vært - resultatløs lokking tidligere på dagen kan skyldes at bukken var på vandring da bukkejegeren var på post med lokken.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning