Biljeger!

Bil og jakt hører ikke sammen, men det hører likevel sammen. Hvor skal vi ellers komme oss på post? spør noen. Og det er lov å observere fra bil, også vilt...

Ingen steder ser man bedre enn i villreinfjellet hvem som jakter til fots og leter opp dyr og hvem som bruker bilen til samme formål...
Ingen steder ser man bedre enn i villreinfjellet hvem som jakter til fots og leter opp dyr og hvem som bruker bilen til samme formål...
Publisert Oppdatert

Bruk av bil under jakt: Jeg møter en bil på vei til villreinjakt. Har du sett noen villrein? Hvor da? Fem minutter senere kjører vi videre. Jeg litt klokere.

- For noen jegere det er oppi dalen her. Kjøre bil å bære speide frå veien. Jeg trodde ikke slikt gikk an. Er de ikke flaue da, håner Villmann. Han har et poeng.

Bukkeflokk i veien

En liten stund senere kjører jeg opp en bratt bakke, og bråstopper bilen. Midt i veien hundre meter foran oss står en svær bukkeflokk. Det må minst være 150 bukker. Jeg blir så paralysert over situasjonen at jeg glemmer å ta bilder. Blir sittende å kope. Gevirene gjør at det ser ut som en stor sammenhengende skog. Fristelsen kunne ikke større blitt med et bukkekort i lomma. Av en eller annen grunn hadde de ikke hørt duren fra bilen og gikk derfor heller ikke spesielt tett. Med andre ord. Det kunne vært en glimrende skuddsjanse om skudd fra bil hadde vært lov...

Uansett ble det en ypperlig anledning til å studere dyra og se om det er noen skikkelige bukker. Ingen av oss sier et ord. Det er akkurat som om vi skulle ligget på skuddhold like ved.

Les også: Skyt riktig elg!

Reglene er klare i slike situasjoner. For det første har du under ingen omstendighet lov til å skyte fra bilen. Skulle du klare å lure deg ut av bilen, rekke å montere sluttstykket i våpenet og legge i patroner, er du fremdeles et stykke unna skudd. Du skal minst være 300 meter fra egen bil når det smeller, står det i jegerkontrakten.

Veier «overalt»

Norge er fullt av veier. Både små og store. Sterkt trafikkerte og mindre trafikkerte veier. Viltet er vant til biler og mange har opplevd vilt som står i veikanten uten å bry seg om bilistene. Selv når bilisten går ut av bilen med motoren i gang er det ikke alltid at viltet tar beina fatt.

En del jegere lurer nok på hvordan en skal forholde seg ved veier og hvor grensen går for når en er utenfor veien. Er det hvitstripa, på veiskuldra, i grøften eller lenger vekk fra veien?

img

Biljeger?

I nyere tid er det snart bygd veier over alle fjell. Noe som gjør det lett for de jegerne som ikke er like glade i å gå langt. Og dessuten kan en ha god oversikt store områder på et minimum av tid.

En del villreinområder har tatt konsekvensen av dette, og opprettet jegerparkeringer for å unngå opphopning av jegere og biler på steder hvor veien er attraktiv å krysse for villreinen.

Under elgjakt derimot er det annerledes - og kanskje tar flere loven i egen hender?

Kun til transport

-Bilen er kun et transportmiddel for å transportere jegeren ut i jaktområdet, sier Lensmannen i Alvdal og Folldal politidistrikt, Geir Brun. Å bruke bilen aktivt i jaktsammenheng under jaktutøvelsen er ikke lov.

- Derfor er det helt uaktuelt hvis du oppdager en elg femti meter fra veien når du kommer kjørende for deretter å snike deg ut av bilen, legge deg på veikanten og fyre løs på denne. Det er et klart lovbrudd, sier Brun. Du beveger deg ikke inn i lovlig sone før du har parkert bilen, slått av motoren og beveget deg så langt bort fra bilen at viltet ikke lenger har oppmerksomheten rettet mot bilen, men mot jegeren. Bilen skal ikke være et hjelpemiddel under jakten.

- Skal du bruke bilen til korte forflyttninger under jakten kan sluttstykket godt sitte i, men ammunisjon skal selvfølgelig tas ut av geværet. Det holder ikke å ta ut sluttstykket og la ammunisjonen ligge i. Våpen skal pakkes ned bak i bilen og ammunisjonen et annet sted. Vitsen er at våpen og ammunisjon er godt atskilt fra hverandre, som om geværet skulle pakkes for en lengre transport, sier Brun.

Våpen og bil under selve jaktutøvelsen hører ikke sammen, sier Brun.

Under transport med våpen i bil er det ingen forskjeller på om du ferdes på offentlige veier eller andre veier. Våpen og ammunisjon skal være atskilt.

Skal våpenet ditt transporteres av andre enn deg selv, slik at du ikke selv har tilsyn med det, skal en vital del taes ut. Normalt er dette sluttstykket. Eksempelvis regnes ikke et magasin som vital del. Våpenkortet skal også følge med våpenet i bilen som det skal transporteres i, sier Brun.

img

Ikke noe uvanlig syn - elgjeger på post ved veien.

Jakt ved offentlig vei

Hva er definisjonen på offentlig veier, skogsbilveier og private veier? En vanlig forståelse av offentlig vei i mange sammenhenger, er at dette er en vei som er åpen for alminnelig ferdsel, fortsetter Brun. I jaktsammenheng er ikke dette en god nok definisjon. Man må her gå inn i veilovens § 1, som definerer offentlig vei som at den må være åpen for alminnelig ferdsel og at den blir holdt ved like av stat, fylke eller kommune etter veilovens bestemmelser. Under jakt er det ikke lov å skyte over eller mot offentlig vei. Det er heller ikke lov til å skyte fra denne type vei. Du må skikkelig ut i grøfta og inn i skogen slik at du er ute av det området som blir definert som vei.

Jakt ved privat vei

På en privat vei stiller det seg litt annerledes. På en privat vei kan du sitte på post og skyte fra. Likeledes kan du skyte over denne og mot den så lenge den ikke kommer inn under veilovens § 1. Men husk at sikkerhetsansvaret fortsatt ligger hos den enkelte jeger, sier Brun. Husk også at slike typer veier, hvor man faktisk har muligheten til å benytte jaktretten, kan være åpen for ferdsel, og derfor gjenstand for ytterligere skjerpelse i forhold til sikkerheten, og kravet til trygg bakgrunn, slutter Brun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning