Vaksine mot livmorhalskreft

Publisert Oppdatert

Jeg er en mor på 48 år som har en datter på 15 år. Jeg har hørt at det nå er mulig å bli vaksinert mot livmorhalskreft etter at man har funnet ut at det skyldes et virus. Kan min datter få denne vaksinen? Må man ta celleprøver fortsatt hvis man er vaksinert? Har det noe hensikt at jeg blir vaksinert? Jeg har hørt at dette viruset forårsaker kjønnsvorter. Hvis man ikke har kjønnsvorter, kan man da være sikker på at man ikke har dette viruset, som jeg skjønner er ganske vanlig?

mor.

Ja, det stemmer at det nå er kommet en vaksine mot humant papillomavirus, HPV. Det finnes over hundre forskjellige typer HPV, bare noen av disse gir kreftutvikling. Man må ha kronisk infeksjon med noen av disse for å utvikle kreft.

De typene som gir opphav til kjønnsvorter, gir sjelden kreftutvikling. Det at man ikke har kjønnsvorter garanterer altså ikke for at man ikke er smittet med de sortene som kan gi kreftutvikling. Vaksinen inneholder fire av de typene som er nødvendige for kreftutvikling.

Man regner med at ca. 70 prosent av livmorhalskreft-tilfellene forhindres med vaksinasjon. Det er derfor svært viktig at man fortsetter med å ta celleprøve hvert tredje år etter det anbefalte programmet.

Når det gjelder sammenhengen med HPV og livmorhalskreft, er situasjonen den at det er 70 prosent sjanse til å få infeksjon i løpet av livet hvis man er seksuelt aktiv, ti prosent utvikler kronisk infeksjon. Noen få av disse igjen utvikler kreft og forstadier til kreft hvis de er smittet med de typene HPV som kan gi kreftutvikling. Det er altså slik at bare et fåtall av dem som har HPV, utvikler kreft, mens det er nødvendig å ha infeksjonen for å få kreftutvikling. Det tar lang tid fra man blir infisert til man utvikler kreft, 15-20 år.

I tillegg til HPV-infeksjon er også røyking, p-pillebruk, mange seksualpartnere og antall barnefødsler med og påvirker risikoen for livmorhalskreft. Vaksinen skal helst settes før seksuell debut. Hvis man setter den etter seksuell debut, vil den være virksom mot de HPV-typene man ikke er infisert med allerede.

Vaksinen er derfor anbefalt for jenter og kvinner i alderen ni-26 år og gutter i alderen ni-15 år. Det er foreløpig ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Du kan be om at din datter blir vaksinert, enten på helsestasjonen eller hos fastlegen. Som du skjønner, er det ikke noen hensikt i at du vaksinerer deg.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning