Stump røyken på nettet

Publisert Oppdatert

Jeg ønsker å slutte å røyke. Jeg har prøvd mange ganger, men sprekker hver gang. Jeg synes det er vanskelig å greie det alene. Finnes det noen nettsteder som tilbyr hjelp til røykeslutt og som også kan gi sosial støtte?

Trine L.

Det finnes god hjelp å få på nettet for å bli eller forbli røykfri. Fordelen med de nettbaserte programmene er at du kan være anonym, og ønsker du ikke å fortelle familie og venner at du forsøker å slutte kan du her enkelt komme i kontakt med andre som også ønsker å stumpe røyken. Det gjør det hele både enklere og hyggeligere!

? "Opptur" er et gratis og nettbasert røykesluttprogram for deg som vil bli uavhengig av røyken.Programmet er et resultat av et samarbeid mellom professor Hans Giljam, Cancerfonden, Kreftforeningen, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt senter for telemedisin.
I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester, har "Opptur" funksjonene dagboken, gjesteboken, diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon.
Du kan melde deg på røykesluttprogrammet ved å gå inn på www.slutta.no. Der finner du mer informasjon og veiledning, og du kan være helt anonym.

? "Røykstopp", www.roykstopp.no, er et røykeavvenningskurs med personlig oppfølging på nettet. Kurset er støttet av Den Norske Kreftforening, Fylkeslegen i Aust Agder, samt Aust Agder Astma- og Allergi forbund. Kursleder er sosionom Eva Helgesen som har gjennomført en rekke røykeavvenningskurs over flere år. Hun har lang erfaring fra å hjelpe mennesker med endringsarbeid, både individuelt og i grupper, og mener at måten du tenker på er helt avgjørende.
- Folk er forskjellige, og det er flere veier til et røykfritt liv, sier Eva.
Eva Helgesen er også rådgiver innenfor røykeavvenning på Klikk.no. Her kan du stille henne spørsmål direkte. Klikk deg inn på www.klikk.no/Article.asp?ArticleID=5756 og les mer!
Lykke til!

Hilsen Kristin Larvin.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning