Selvhypnose mot angst

Publisert Oppdatert

Jeg gikk i lengre tid i analyse hos en psykiater. Det ga meg innsikt, men angsten var der like fullt. Til slutt fikk jeg Vival, som hjalp meg til å slappe av og ga meg et slags bomullslag mellom meg og angsten.
For noen år siden kom jeg over en bok om selvhypnose, og etter å ha praktisert det en tid merket jeg at angsten begynte å slippe taket. Endelig følte jeg at jeg fikk kontroll over denne vanskelige og delvis lammende plagen.
Jeg praktiserer selvhypnose minst en gang daglig, og jeg synes at jeg har fått et nytt liv, selv om jeg fremdeles har en Vival liggende som back-up.
Det fine med selvhypnose og lignende metoder er at man kan gjøre noe selv; at man føler at man selv har kontrollen.
Jeg vil gjerne høre psykiaterens synspunkter på dette.

Mann med kontroll.

Takk for interessant brev. I all angstbehandling dreier det seg til syvende og sist om å ta kontroll over angsten. De som har en angstlidelse, opplever jo at angsten kontrollerer livet deres, ofte i årevis. Og man kan ha mye innsikt og forståelse uten at angsten slipper taket. Det er mange måter å ta kontroll på.
Tanker kan gi angst, særlig katastrofetanker, men også bekymringstanker. Noen jobber med å få kontroll over angsten ved å ta kontroll over slik tankevirksomhet.
Kognitiv terapi kan gi svært god hjelp med å skaffe seg kontroll over katastrofetanker. Man utfordrer tankene og finner andre måter å tenke på.
Andre tar kontroll over angsten ved eksponering. Det vil si gradvis å nærme seg og møte det man er redd for, det være seg angst for å fly eller angst for åpne plasser, eller angst for sosiale situasjoner.
En tredje måte å ta kontroll over angsten på er avspenning. Noen bruker meditasjonsteknikker, andre avslappende musikk, noen autogen trening, og du bruker selvhypnose.
Jeg tror at selvhypnose, autogen trening og meditasjon har mange likhetspunkter. På en måte er dette teknikker som også kontrollerer tankene. Da må man tenke på noe annet enn på katastrofetankene eller bekymringene. Jeg er derfor ikke overrasket over at du har fått effekt av selvhypnose.
Det er kjempefint at du fant din vei ut av angsten. Til slutt fant du en måte du kunne bruke. Kanskje andre kan ha nytte av dette innlegget også og finne inspirasjon til forskjellige måter å ta kontroll over angsten på.

Hilsen Synnøve.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning