Sameie av sommersted

Publisert Oppdatert

Et av husene er leid ut inntil foreldrene til leieboeren er døde, altså er det fem personer som skal disponerer ett stort hus og to små. To av sameierne er samboere, slik at det er fire brukere av tre hus.

Utgangspunktet var at to av oss skulle disponere hvert vårt lille hus, mens samboerparet og jeg, som regnet med ikke å bruke stedet så mye på grunn av jobb og andre aktiviteter, skulle dele på det store huset.

Den første uken vi eide stedet, flyttet samboerparet inn i det store huset. Jeg var på eiendommen noen få ganger i begynnelsen, men jeg følte veldig at jeg kom inn i deres private hjem, noe det var også. Samboerparet synes å ha bosatt seg fast, og slik har det vært i over ett år.

I sommer har samboerparet hatt familie og venner på besøk hele tiden. Jeg var der tre ganger i sommer. En gang fikk jeg være i det store huset fordi samboerparet var på festival. De to andre gangene sov jeg på sofaen i ett av de små husene.

I mai skrev samboerparet en liste over når de var bortreist og når de skulle ha gjester uten å konferere med meg. Alt passet meg veldig dårlig. De hadde gjester de 14 dagene jeg hadde ferie.

Jeg har funnet sameieloven på Internett, men det hjelper lite. Mitt spørsmål er: Kan samboerparet disponere eiendommen akkurat som det passer dem? Hva kan jeg kreve? Kan jeg forlange at de flytter ut? Kan jeg kreve at vi for eksempel skal disponere den én uke hver? Hva med personlige eiendeler. Kan en person kreve at sameiet skal oppløses? Må det da legges ut på det åpne markedet?

I så fall, hvilke grunner må til? Hvilke rettigheter har vi som sameiere? Hva er "forbudt"? Er en muntlig avtale like mye verdt som en skriftlig?

Samboerparet sier at de ikke vil flytte ut. Det er hjemmet deres, og de mener at de har lov til å bruke det så mye som de vil.

Hvordan kan jeg løse dette? Har du noen forslag til meg? Jeg ønsker å bruke "perlen" om sommeren uten å ha en masse fremmede mennesker rundt meg.

Hvis vi for eksempel skal ha huset én uke hver, kan jeg da kreve at alle personlige eiendeler fjernes? Hvis de ikke fjernes, hvilket ansvar har jeg hvis noe blir ødelagt ved et uhell?

Som du forstår er det mye jeg lurer på? Jeg ønsker ikke en sommer til hvor jeg føler at jeg ikke har noen rettigheter? Jeg håper du kan hjelpe meg?

Ingeborg.

Denne eiendommen ligger i Sverige, og det er derfor svensk juss som gjelder. Svenske og norske regler er vanligvis temmelig like. Etter norsk rett skal sameierne kunne bruke eiendommen i henhold til sin eierandel. Hvis samboerne har hver sin andel, har de bruksrett til 2/5, og du og de andre to har bruksrett til 1/5 hver. Alle sameierne er like ansvarlige for at alle får sin rettmessige andel av bruken. Du bør foreslå en skriftlig sameieavtale hvor bruken reguleres i detalj både hva gjelder tidspunkter, personlige eiendeler, deling av utgifter m.v.

Hvis de andre ikke vil være med på en skriftlig avtale som dere alle kan bli enige om, bør du foreslå at de andre kjøper deg ut. Dere blir enige om en taksering, f.eks. av to takstmenn, hvorav du velger én, som takserer eiendommen i fellesskap.

Alternativt kan dere velge å legge hele eiendommen ut for salg slik at de som vil fortsette i sameiet, må by på eiendommen i markedet. Finner dere ikke noen løsning som du er fornøyd med, bør du ta kontakt med en svensk advokat for å få hjelp til å kreve oppløsning av sameie.

Etter norsk rett har enhver sameier rett til å kreve oppløsning av sameiet etter sameieloven §15. I den grad eiendommen kan deles, får hver sin del av eiendommen. Ved tvangssalg i Norge legges eiendommen ut for salg hos en eiendomsmegler. Sameierne har forkjøpsretten sin i behold også ved et slikt salg, og flere sameiere kan gå sammen slik at det for eksempel bare er du som løses ut.

Jeg forstår godt at du synes situasjonen er vanskelig. Det er en gang slik at det er du som må ta initiativet til å ordne opp i forholdene. Det beste virkemidlet du har, er å oppløse sameiet og finne deg et eget sted.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning