Samboerkontrakt

Publisert Oppdatert

Jeg lurer på hva et samboerpar uten barn burde gjøre for å sikre seg juridisk idet man kjøper hus sammen? Det blir etter hvert ganske store verdier involvert, og lønnen hans er en god del større enn hennes. Men hun har midler til å betale halve boligen likevel. Har den ujevne forsørgermuligheten fremover noe å si? (Jeg tenker på et eventuelt brudd, for eksempel fem år frem i tid.) Og må man skrive nye papirer om det skulle bli barn i forholdet?

Hilsen Randi.

Jeg vil anbefale at dere skriver en samboerkontrakt mens dere er gode venner. I denne kontrakten bør dere regulere hvor stor eierpart hver av dere skal ha i huset, og hvor stort ansvar hver av dere skal ha for boliggjelden. Hvis den ene har mer penger til å skyte inn i huset, er det spørsmål om den andre skal ta ansvar for en større del av gjelden slik at dere blir sameiere med like deler. En samboer eier det han eller hun selv erverver, dvs. kjøper for sine egne penger, og en samboer har ansvar for gjeld i eget navn. Dere bør derfor ha en avtale om hva hver av dere skal bidra med til husholdning og andre felles utgifter. Noen deler løpende utgifter i forhold til inntekt, noe som er svært vanlig når man har felles barn, mens andre deler utgiftene likt.
Avslutningsvis bør dere regulere hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Skal en av dere ha rett til å kjøpe den andre ut av huset, hvordan skal dere fordele innbo som er kjøpt i fellesskap m.v. Dere finner forslag til samboeravtaler på Internett, men jeg anbefaler at dere ikke bare fyller ut en slik avtale, men tenker punkt for punkt hvordan dere vil ha det. En samboeravtale er bindende når den er undertegnet av dere begge, den skal ikke tinglyses, og dere trenger ingen vitner. Deres bør også vurdere å skrive et gjensidig testament.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning