Personlig næringsdrivende

Publisert Oppdatert

av meg.

Jeg måtte være selvstendig næringsdrivende i et firma og fikk lønn av sjefen. Hun hadde ingen utgifter i forbindelse med mitt arbeid (kundene skulle selv holde alt utstyr). Sjefen var et meningsløst mellomledd. Kundene betalte en større sum enn det jeg fikk i lønn. Heldigvis vet jeg ikke hvor mye. En venninne opplevde noe lignende. Hun var selvstendig næringsdrivende, og sjefen bestemte lønnen hennes og tjente på henne.

Er dette lov? Hvordan kan det være lov å bli rik på andres arbeid? Kan arbeidstilsynet gjøre noe? Er det noe sted man kan henvende seg hvis man vil forandre på lovene?

Lovene er ikke noe problem i ditt tilfelle. Jeg forstår det slik at du ikke får lønn, men er registrert som personlig næringsdrivende, og må sende inn regnskap til ligningsmyndighetene. Jeg vet ikke nok om ditt arbeidsforhold, men det kan se ut som du kanskje skulle ha vært alminnelig lønnsmottager med de rettigheter du da ville fått. Hvis du skulle hatt fast lønn og har ditt arbeidssted hos arbeidsgiver, ville du vært dekket av arbeidsmiljøloven når det gjelder vern mot oppsigelse m.v. Du ville da også hatt bedre trygderettigheter, som dagpenger og sykepenger, og du har rettigheter etter ferieloven, bl.a. rett til feriepenger. Arbeidsgiver skal da betale arbeidsgiveravgift, og du får en lavere beskatning på den inntekten du mottar.

Det er også en mellomting, nemlig oppdragstager. Du er da ikke ansatt i tjeneste, slik at arbeidsmiljøloven og ferieloven ikke gjelder. Du skal imidlertid ha utbetaling som lønn.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med ditt lokale arbeidstilsyn for å finne ut hva slag arbeidsforhold du faktisk har. Deretter bør du ta dette opp med din sjef og finne frem til en ordning der du blir sikret de rettigheter arbeidsforholdet tilsier.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning