Opphold i Norge

Publisert Oppdatert

Etter en fortrolig samtale med en nær venn spør jeg nå om hjelp til å forstå en del lover og regler. Var veldig usikker på hvor jeg skulle henvende meg, derfor prøver jeg Norsk Ukeblad. Det gjelder en mann fra et land i Asia, bosatt i Norge. Han har fått opphold for resten av livet - han er snart norsk statsborger. Han må ha en inntekt på kr 170 000 for å få kone og fire barn til Norge, ifølge UDI.
Saken er den at han har funnet en ny kjærlighet i Norge (dvs. i det skjulte). Han sier at han eventuelt er interessert i å skille seg fra sin kone når hun har bodd i Norge en tid.
Hva sier loven? Kan kone og barn bli sendt tilbake til hjemlandet og ut av Norge hvis han skiller seg fra henne? De kommer nemlig fra et krigsherjet land og ønsker alle opphold i Norge for alltid. Barnas sikkerhet er det viktigste for ham.
Håper på svar.

Usikker.

Kravene til inntekt er pr. mai i år kr 178 100. Får ektefelle og barn opphold i Norge på familiegjenforeningsvilkår, må din venn forsørge dem i tre år før de kan søke bostedstillatelse. Skiller han seg fra sin ektefelle før hun har fått bosettingstillatelse, må hun reise tilbake til sitt hjemland. Hvis barna er mindreårige, vil de kunne forbli i Norge forutsatt at ektefellen samtykker. Jeg legger da til grunn at foreldrene har felles foreldreansvar.
De av barna som har fylt 18 år mens de oppholder seg i Norge, kan bli boende, forutsatt at faren fortsetter å forsørge dem til de har fått bosettingstillatelse. Det er ikke slik at man kan ta familien til Norge for så å overlate dem til seg selv. Hans nye flamme må altså smøre seg med en god porsjon tålmodighet.
Du finner ellers mye informasjon på Utlendingsdirektoratets hjemmesider: http://www.udi.no/.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning