Nedsatt syn ved skjeling

Publisert Oppdatert

Vår datter har nettopp vært på fireårskontroll. Da ble det oppdaget at hun så mye dårligere på ett øye. Vi fikk beskjed om at hun skjelte litt på dette øyet. Vi hadde lurt på om hun skjelte, men var slett ikke sikker. Hva skyldes skjeling? Jeg har ikke skjønt at man kan miste synet på det ene øyet hvis man skjeler. Hvorfor skjer det? Hva er behandlingen videre? Vil hun bli bra? Vi er nå henvist til øyelege, men har mange ubesvarte spørsmål.

Hilsen bekymret mor.

Det er mange forskjellige typer skjeling. Noen skjeler konstant på ett øye, mens andre skifter om å se med det ene øyet og skjele med det andre. Noen skjeler bare når de er trette eller når de har anstrengt seg lenge. De som skjeler konstant på ett øye, er de som er i faresonen for å miste synet på det ene øyet.

Når man skjeler, vil hjernen motta to bilder som ikke samsvarer. Det klarer ikke hjernen å håndtere, og det bildet som kommer fra det skjelende øyet, blir undertrykket. Blir de undertrykket lenge nok, slutter øyet å virke og pasienten blir blind på det ene øyet. Skifter man på å fiksere først med det ene og så det andre øyet, får begge øynene "trening" med å se, og man blir ikke blind.

Skal man ha skikkelig dybdesyn, er det viktig å ha synsinntrykk fra begge øynene, såkalt samsyn. Ved skjeling har man ikke samsyn. Hvis det ene øyet blir svekket, eller man blir blind, vil man heller ikke kunne få det. Årsaken til skjeling er enten medfødt eller en synsfeil, som oftest langsynthet. Er man langsynt, vil øyet hele tiden prøve å stille inn linsen slik at bildet blir skarpt. Disse musklene er samordnet med muskler som trekker øyet innover.

Barn som er langsynte og skjeler, blir ofte betydelig bedre eller helt bra hvis de får briller. På fireårskontrollen er det svært viktig å sjekke om barnet skjeler for å kunne starte behandling, slik at barnet kan få samsyn. Det gjøres gjennom å gi adekvat brille, samt å starte trening av det øyet man ser dårlig på.

Deres barn har sannsynligvis permanent skjeling på ett øye. Hvis hun bare skjeler litt, er det ikke så lett for foreldrene å oppdage. Når man skal trene opp det dårlige øyet, bruker man lapp over det øyet man ser best på. Det er veldig ubehagelig for barnet og ofte vanskelig å gjennomføre i familien. Øyelegen vil kunne gi gode råd.

Når det dårligste øyet er trent opp; barnet bruker de brillene som trengs og fortsatt skjeler, må man operere. Da justeres musklene slik at begge øynene er parallelle. For å oppnå samsyn er det viktig at opptrening av et dårlig øye starter tidlig. Det går stort sett greit opp til fireårsalder og kan prøves frem til syvårsalder. Etter syv år er det betydelig vanskeligere å oppnå samsyn. Operasjoner der det ikke er sannsynlig at man oppnår samsyn, er kun av kosmetisk karakter. Sjansen for at det skal gå bra med din datter er, som du skjønner, relativt stor. Det er viktig å orke å gjennomføre lappebehandling for å få et godt resultat.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning