Molbostaten Norge

Publisert Oppdatert

Resultatet av dette er hårreisende. Han ble tvunget til å betale kr 9000 pr. måned. Og dette var ikke mulig for ham på det tidspunktet, så han ba om lavere månedsbeløp og fikk da klar beskjed om at han ville bli slått konkurs om han ikke betalte.

Som sagt, så gjort. Han ble slått konkurs, og bilen tok de. Og mannen falt sammen psykisk. Han mistet all selvtillit og måtte sykmeldes.

Nå fem år senere går han på trygd. Jeg har regnet på dette: Fem år på trygd - man kan jo selv regne ut fem årstrygder og se hva det har kostet staten. Isteden kunne de vist litt menneskelighet i en overgangsfase, og mannen ville ha fortsatt arbeidet med sin taxi, som han hadde gjort de 20 årene forut. Og staten hadde fått sine penger om de kunne vist litt tålmodighet.

Jeg lurer på hva slags mennesketyper som kan sitte og behandle andre menneskers tragedie, uten å bruke noen form for skjønn.

Grunnen til at jeg skriver om dette er at det faktisk ikke er en enestående historie, men at samfunnets "politi" knekker mennesker som havner i uføret, for siden å la dem bli ett nummer i rekken på trygdekontoret.

IBH

Det er mange som har erfart at skattemyndighetene er en svært vanskelig kreditor å komme ut for. Skattemyndighetene driver inn fellesinntektene og mener seg derfor berettiget til å være svært strenge. Det er dessverre vanskelig å få til avtaler når skattekravene er av en viss størrelse, og systemet er blitt svært stivbent.

Mange mennesker får betalingsproblemer når de har personlige problemer. Ofte skyldes dette at du ikke klarer å sende inn selvangivelsen og får en skjønnsligning, eller de mister grepet på økonomien.

Jeg har en viss forståelse for at reglene må være klare og like for alle, men det burde vært lettere å få til avtaler med betaling over lengre tid istedenfor å gjøre folke yrkesuføre.

I de fleste kommuner finnes det en økonomisk rådgiver eller en sosialkurator som kan bistå de som får betalingsproblemer. Det koster mye å misligholde sine betalinger, og jeg anbefaler alle som får slike problemer, å ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å ordne opp.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning