Hus, barn og arv

Publisert Oppdatert

Vi er et godt voksent par som har planer om husbygging i nærmeste fremtid. For tiden bor vi hver for oss. Han har to voksne barn fra tidligere ekteskap. Jeg er barnløs. Utgiftene i forbindelse med husbygging, inkl. kjøp av tomt, skal vi dele likt. Med andre ord skal skjøtet inneholde navnene på begge to hvor det vil fremkomme at vi eier en halvpart hver.

Hva skjer hvis han dør før meg? Vil jeg måtte kjøpe «halve» huset tilbake fra hans arvinger? Hva er mest fornuftig av oss å gjøre på forhånd? Skal vi skrive samboerkontrakt? Og hva bør den inneholde? Kan man få hjelp hos f.eks. advokat til å formulere dette? Kan en løsning være å skrive et testament? Hvordan går vi ev. da frem? Kan dette også gjøres hos advokat? Eller vil beste løsning være at vi gifter oss, slik at jeg da vil bli sittende i uskiftet bo til jeg dør? Vil det da si at det endelige arveoppgjøret kan starte etter at vi begge to har gått bort?

Hva skjer hvis jeg dør først? Vil det være mine foreldre, ev. søsken eller mine søskens barn som blir mine arvinger?

Å bygge hus er vel den største økonomiske forpliktelsen «den alminnelige mann» gjør i livet sitt, og grunnen til at jeg stiller disse spørsmålene er at jeg vil trygge min egen økonomiske fremtid og alderdom og ikke måtte risikere å flytte ut av mitt eget hjem på grunn av økonomiske vansker i forbindelse med at hans arvinger kommer inn i bildet. Har du noen gode råd å gi meg?

Fremtidig huseier.

Det er viktig at dere forstår konsekvensene av å eie bolig sammen når en eller begge har særkullsbarn. Å gifte seg løser ikke noe problem i forhold til livsarvingene. Du kan ikke sitte i uskiftet bo med din fremtidige samboers barn med mindre de samtykker til dette. Hvis dere eier halve huset hver, ikke er gift og ikke har skrevet testament, må du kjøpe ut hans barn hvis han dør før deg.

Gifter du deg, har du etter loven arverett til 1/4 av det ektefellen etterlater seg. Er dere samboere, har du ingen arverett. I forhold til hans barn er dette den eneste forskjellen mellom ekteskap og samboerforhold.

At du ikke har arverett etter loven når du er samboer, kan bøtes på ved testament. Din fremtidige samboer kan, når han har barn, bare disponere over 1/3 av alt han etterlater seg til fordel for deg. Alternativt kan han begrense arven til hvert av sine barn til kr 1 million. Hvis han begrenser arven slik, er det ingen ting i veien for at han gir barna arverett til resten av det han etterlater seg når du faller fra. Han kan imidlertid ikke gi deg bruksrett, fordi dette griper så tungt inn i pliktdelsarven.

Den mest nærliggende løsningen er at din samboer tegner en livsforsikring med deg som begunstiget. Hvis din samboer skal sikres, kan du tegne en tilsvarende forsikring, men du kan også skrive et testament til hans fordel. Så lenge du ikke har barn, har du rett til å testamentere alt du eier til hvem du vil.

Hvis du dør før din samboer, arver dine foreldre. Er disse døde, arver dine søsken eller dine søskens barn.

Gifter du deg uten å skrive testament, arver din ektefelle halvparten og dine foreldre/søsken den andre halvdelen. Du vil imidlertid kun arve 1/4 etter en ektefelle som har særkullsbarn.

Jeg vil anbefale deg at du og din samboer sammen finner ut hva dere ideelt sett ønsker som løsning. Deretter bør dere oppsøke en advokat og få råd om hvordan dette kan løses, samt få satt opp de nødvendige dokumenter. Jeg anbefaler selvfølgelig at dere lager en skikkelig samboerkontrakt som ikke bare regulerer eierforhold og gjeldsforhold i boligen, men også regulerer hvordan utgiftene skal dekkes, deriblant låneutgiftene, samt hva som skal skje hvis dere flytter fra hverandre.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning