Gårdsbruk

Publisert Oppdatert

I 1991 arvet jeg et nedlagt gårdsbruk fra min mor. Hun er nå død, og huset har stått tomt siden 1998. Siden har det vært utleid i en toårsperiode. Nå bor det ingen der.
Jeg fikk det som særeie. Nå skal jeg selge og ønsker en utredning om hvilke skattemessige hensyn man bør ta.
Jeg har to sønner som jeg eventuelt vil gi arv til, og ønsker derfor informasjon om arveregler samt fribeløp. Sønnene mine har ikke tidligere fått noe forskudd på arv.

BB.

Selger du eiendommen i ditt navn, vil du få en gevinstskatt på 28 prosent av differansen mellom arveavgiftsbeløpet i 1991 og salgssummen. Da eiendommen er ditt særeie, vil arven bare være fra deg og ikke fra begge foreldrene.
Dette innebærer at dine sønner avgiftsfritt kan arve kr 250 000 hver fra deg. Av de neste 250 000 kronene betaler de åtte prosent arveavgift. Av det overskytende betaler de 20 prosent arveavgift.
Dersom du arvet eiendommen for kr 400 000 og selger den for kr 800 000, betaler du en gevinstskatt på 28 prosent av kr 400 000, dvs. kr 112 000. Hvis du deler ut hele salgssummen til dine sønner, skal de betale arveavgift av kr 400 000 hver, som utgjør kr 30 000 på hver.
De har jo avgiftsfrihet på kr 250 000 og betaler arveavgift med åtte prosent av de overskytende kr 150 000. Totale kostnader er da kr 172 000.
Dersom du heller overfører eiendommen til dine sønner, som deretter selger den til kr 800 000, vil det ikke bli noen gevinstskatt hverken for deg eller for dine sønner, men derimot en dokumentavgift på to og en halv prosent, dvs. kr 20 000 og et tinglysingsgebyr på kr 1548. Dine sønner skal deretter betale arveavgift på kr 30 000 hver. Samlet koster dette kr 81 548.
Det er altså en fordel for deg å overføre eiendommen til dine sønner slik at de selger den. Det forutsettes da at arveavgiftsgrunnlaget settes tilsvarende salgssummen.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning