Fastlege og flytting

Publisert Oppdatert

Jeg er student og har i høst flyttet til en større by langt fra min hjemkommune. Siden jeg ikke er gift, har jeg ikke meldt flytting og er fortsatt registrert i folkeregisteret hjemme hos mine foreldre.
Bør jeg skifte fastlege? Hvordan gjør jeg i så fall det?
Har jeg rett til fastlege i den nye kommunen selv om jeg ikke har meldt flytting?

Nybakt student.

Det er mest praktisk å ha fastlege i den kommunen der man for det meste oppholder seg, slik at man kan få utført de fleste legetjenester uten for mye problemer.
Selv om man ikke bytter, har man i alle fall rett til øyeblikkelig hjelp i den kommunen der man måtte oppholde seg permanent eller midlertidig.
Det er full anledning til å velge fastlege i en annen kommune enn der man er bosatt. Du som student vil derfor kunne gjøre det, selv om du ikke har meldt flytting.
Det forutsetter imidlertid at legen du ønsker, har ledig plass på sine lister. Du finner en oversikt over leger i den kommunen der du nå som student bor, på: www.trygdeetaten.no/fastlege. Du kan også henvende deg til NAV-kontoret (trygdekontoret) i den kommunen der du nå er bosatt.
Det er ofte vanskelig å vite hva slags leger som har ledige plasser på listene sine på litt større steder. Du har imidlertid anledning til å skifte lege to ganger pr. år hvis det første valget ikke var så vellykket. I tillegg kan du skifte lege hvis du flytter, eller hvis legen ønsker å redusere sin liste.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning