Sikker skyting:

Magiske 15 – 50

Glem alle koder og tallkombinasjoner. Som jeger er det bare to tall du trenger å huske for å skyte sikkert. Tallene er 15 og 50...

Liggende med sekken som skytestøtte – en ren jaktstilling. (Foto: Jørund Lien)
Liggende med sekken som skytestøtte – en ren jaktstilling. (Foto: Jørund Lien)
Publisert Oppdatert

Med tallene 15 og 50 kan du treffe der du skal på 200 og 300 meter med rifla innskutt på 100 meter. Med rifla innskutt på 100 meter, holder du enkelt og greit 15 cm over ønsket treffpunkt når du skyter på 200 meter, og 50 cm over der du vil treffe når avstanden er 300 meter.

Dette stemmer naturligvis ikke for alle riflepatroner/kuler. Men faktisk stemmer denne enkle huskeregelen for mange normale storviltpatroner som er innskutt på 100 meter. 15 cm overslag på 200 meter og 50 cm overslag på 300 meter, vil gi treffpunkt omtrent som 100 meter innskyting. Vanskelig? Ikke veldig.

Gammel regel

Dette er en gammel regel jeg hørte for lenge siden. Men nå skal du som kjent ikke tro på alt du hører. Derfor måtte jeg bare prøve normale storviltpatroner med 15 og 50 cm overslag i praktisk skyting på pappskive, slik at en kan måle nøyaktig treffpunkt. Og ikke minst se hvor stor spredning treskuddserier med siktepunkt rett på på 100 meter, 15 cm over på 200 meter og 50 cm over på 300 meter, vil ha.

Nå vil kanskje noen si at dette er liten vits i å vite. Som kjent er det ikke anbefalt å skyte på dyr som er enten 200 eller 300 meter vekk. Sant nok, for mange er 100 meter vel langt, 200 meter er uforsvarlig, og skyting på 300 meter er helt bortkastet. Men det hender at en må skyte fleire skudd på dyr som alt er påskutt. Og på skamskutte vilt gjelder andre regler enn for uskadde. Det viktigste er å få gode treff så fort som mulig, og dermed unngå ettersøk.

Men for å treffe på lengre skyteavstand enn de obligatoriske 100 metrene, må en vite hva en gjør. Man må vite skyteavstanden, kjenne kulebanen og være rett innskutt. Og så må man ha prøveskutt riflen og patronene som brukes på jakt! Å lese kulebanetabellar kan hjelpe, men det finnes neppe noen enkle løsninger eller snarveier utenom praktisk skyting. Derimot er det svært lærerikt å skyte på forskjellig avstander. Det mest lærerike er kanskje å se hva samling og treffpunkt du og rifla er i stand til å skyte.

For å finne ut av om 15 og 50 cm stemmer for meg med jaktladning i normale storviltpatroner, valgte jeg 6,5x55, 308 Winchester og 8x57 JS. Patronene er blant de mest brukte på norsk storviltjakt - Norma Oryx 10,1 g 6,5x55, Norma Oryx 11,7 g 308 Winchester og Norma Oryx 12,7 g i 8x57 JS.

Andre patroner med lavere eller høyere utgangshastighet vil selvsagt gi krummere eller flatere kulebane, det vil og kuler med dårligere eller bedre ballistiske egenskaper.

Men disse patronene gir «normalhastighet» opp mot 800 m/s.

Og presisjon i kombinasjonen av skytter/rifle/patron er kanskje det viktigste.

Innskytning

Så - alle rifler ble skutt inn i benk på 100 meter. Skiver med siktepunkt for 100 meter, siktepunkt 15 cm over for 200 meter og 50 cm over for 300 meter skyting ble satt opp, og ild åpnet. Riflene jeg brukte var 6,5x55 Schultz&Larsen M97 KKC sporter med Swarovski 4-16, 308 Winchester Mannlicher PH HB med Nikon 6-20 og 8x57 JS Sauer Outback med Schmidt& Bender 1,5-6. De to tunge presisjonsriflene ble testet med siktet stilt på 10 x. Saueren i 8x57 måtte nødvendigvis ha 6 x.

Skytingen var liggende med anlegg på jaktsekk, slik en kan når tid og terreng tillater det. Naturligvis trodde jeg at de to tunge ville samle bedre enn den lette Sauer 202OB'en, og at 6,5 og 308 ville gi mindre høydespredning for ni skudd med tre skudd på hver avstand.

Men der måtte jeg tro om igjen. Schultz&Larsen 6,5x55 ga rett nok litt mindre avstand fra øverste til nederste skudd med 12 cm, 308 og 8x57 hadde begge 13,5 cm. Men forskjellen er helt ubetydelig og kunne nok vært annerledes dersom jeg hadde skutt flere serier.

Pussig

Litt pussig var det og at treskuddssamlingen på 300 meter var like stor som høydespredningen, men 300 meter-serien hadde mest sidespredning med alle riflene! Her kunne selvsagt slumpen like god kunne spille inn og plassere skudd enda lavere. Men slik var disse seriene. Og ja, jeg skjøt med alle tre riflene på 100 meter mot tre skiver, flyttet så skivene til 200 meter og skjøt, og til slutt 300 meter. Slik at alle riflene/patroner hadde tilnærmet samme forhold på alle hold.

6,5x55en samlet best på alle seriene. Ikke helt uventet, men forskjellen er rimelig ubetydelig til normal jaktskyting. Det viktigste jeg fant ut av denne skytingen var at faktisk stemmer 15 og 50 så godt som en kan forvente med meg, disse riflene og patronene. Prøv selv, ikke stol på at dette passer deg. Denne slags skyting er alltid lærerikt for riflejegeren.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning