Riflejakt

Helmantel til småvilt

Småviltjakt med rifle betyr helmantelkuler i de fleste patroner. Ekspanderende prosjektiler er effektive, men har den stygge uvanen å ødelegge flotte fuglesteiker.

Utvalget i helmantelkuler kaliber 224 er formidabelt: Fra venstre 45 grs RWS, 45 grs Sellier&Bellot, 50 grs Norma, 50 grs Sako, 55 grs Sellier&Bellot, 55 grs Hornady, 55 grs Sierra, 55 grs Lapua. (Foto: Jørund Lien)
Utvalget i helmantelkuler kaliber 224 er formidabelt: Fra venstre 45 grs RWS, 45 grs Sellier&Bellot, 50 grs Norma, 50 grs Sako, 55 grs Sellier&Bellot, 55 grs Hornady, 55 grs Sierra, 55 grs Lapua. (Foto: Jørund Lien)
Publisert Oppdatert
Utvalget i 6 mm heilmantelkuler er heller kleint. En av få er 80 grs Hornady FMJ, men denne er god. Litt butt i tupp, presis og effektiv. (Foto: Jørund Lien)
Utvalget i 6 mm heilmantelkuler er heller kleint. En av få er 80 grs Hornady FMJ, men denne er god. Litt butt i tupp, presis og effektiv. (Foto: Jørund Lien)
Sako Range er Sakos patronserie til trening eller småviltjakt.
Sako Range er ladd med 8 g spiss helmantel i 308 og 30-06. (Foto: Jørund Lien)
Sako Range er Sakos patronserie til trening eller småviltjakt. Sako Range er ladd med 8 g spiss helmantel i 308 og 30-06. (Foto: Jørund Lien)
Sellier & Bellot helmantelkuler. Fra venstre 45 grs 224, 55 grs 224, 146 grs 30, 180 grs 30 og 196 grs 8 mm. (Foto: Jørund Lien)
Sellier & Bellot helmantelkuler. Fra venstre 45 grs 224, 55 grs 224, 146 grs 30, 180 grs 30 og 196 grs 8 mm. (Foto: Jørund Lien)

Selv normalpatroner med moderat hastighet som 6,5x55 og 308 Winchester med blyspiss storviltkuler er brutale mot mindre fugler som orre, rype og due.

Helmantel

Dermed er løsningen helmantel. Helmantelkuler finnes i de fleste aktuelle riflekaliber. Hvor velegnet alle er, kan diskuteres. For å få best effekt slik at fuglen blir liggende på plassen og ikke flyr i veg etter skudd, er kuler som ikke er helt spisse best etter min erfaring. Men det er stor forskjell på å felle mindre fugl som rype og due, og det å få store fugler som tiur og gås til å bli på skuddplassen. På samme måte er det med kaliber, grovere helmantelkuler er mer effektive enn finkaliber.

Den beste helmantelkula jeg har jakta gås med er butte Norma 8 g i 8x57 JS. Den er både grov og butt nok. 224 kaliber har jeg hatt litt blandede følelser for, men jakt på orre med 223 Remington i Blaser R 93 har motbevist troen min om at 223 gir liten skuddeffekt. De orrhanene jeg har fått med 223 Remington har ramla rett i bakken. Presis rifle og skuddplassering er nok det viktigste til fuglejakt også.

img

Min favoritt - butt 8 mm Norma helmantel. Faktisk gir denne lette, korte og butte kula god presisjon i mesteparten av riflene jeg har prøvd den i. Og på hold under 150 meter er kulebanen til 8 g Norma grei nok. (Foto: Jørund Lien)

Presisjon

Ikke alle helmantelkuler/patroner gir helt topp presisjon. Og til småviltjakt med rifle er presisjon alt. Sammen med innskyting. Typisk amerikanske billigpatroner som Remington UMC og Federal American Eagle gir ikke små samlinger i alle rifler. Som regel vil skandinaviske helmantelpatroner samle best.

Mindre samling - bedre helmantel småviltpatron.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning