Merlot reiser deler ut en reisepremie til Hjemmets lesere

Vinn drømmeferie!

Liker du å være aktiv i ferien, kan du bli den heldige vinneren av et reisegavekort fra Merlot Reiser til en verdi av kr 10000.

EN FRYD FOR ØYET: Ingenting kan måle seg med de lavendelduftende markene i Provence.
EN FRYD FOR ØYET: Ingenting kan måle seg med de lavendelduftende markene i Provence. Foto: iStock
Publisert Oppdatert
AKTIV FERIE: Merlot Reiser hjelper deg gjerne med å finne den turen du vil ha mest glede av.
AKTIV FERIE: Merlot Reiser hjelper deg gjerne med å finne den turen du vil ha mest glede av. Foto: iStock

Merlot Reiser arrangerer sykkelturer, fotturer og pilegrimsvandringer i store deler av Europa. Her er smakebiter fra programmet:

1. Kystvandring i Spania

Kystvandringen på Costa Brava-kysten er en lett fottur som de aller fleste kan gjennomføre uten å bli alt for slitne. Etappene er relativt korte, slik at det blir massevis av tid til å ta seg en dukkert og slikke sol på en livlig strand eller i små usjenerte bukter. Turen går langs strandpromenader og på flotte kyststier med urørt natur og ville klipper. Hver ettermiddag venter et hotell med meget god standard på deg i en koselig landsby. Ønsker du en fridag, kan du hoppe over fotturen en dag og ta lokal transport til neste by.

2. Sykkeltur i Provence

Pro­ven­ce er sel­ve som­mer­drøm­men for mange. Vil du nyte her­lig­he­ten på bes­te vis, fin­nes det ikke et bed­re frem­komst­mid­del enn syk­kel. Mer­lot Rei­ser har fun­net frem til man­ge bil­frie og ro­man­tis­ke lan­de­vei­er som et­ter års­ti­den er kan­tet med sol­sik­ker, rød­men­de val­mu­er og vel­duf­ten­de la­ven­del. Tu­ren går inn­om mar­ke­der, vin­går­der, interessante severdigheter og koselige  landsbyer inne i landet. Et høy­de­punkt på da­gen, er pik­nik i det grøn­ne. Da dek­ker rei­se­le­de­ren opp et lang­bord med her­lig­he­ter fra lo­ka­le kjøp­menn.

3. Tulipansykling

En ny­het til vå­ren er Tu­li­pan­syk­ling i Ne­der­land, en kom­bi­nert syk­kel- og båt­tur. Tu­ren er på fem da­ger med fire net­ter om bord på en flott og ny el­ve­båt. Her skal det syk­les blant vind­møl­ler og blomst­ren­de tu­li­pan­en­ger, og na­tur­lig­vis går tu­ren også inn­om den flot­te bloms­ter­par­ken Keu­ken­hof, der tu­li­pa­ner og and­re løk­bloms­ter står i fullt flor på den ti­den. Dere bor i gode lu­ga­rer og får ser­vert fro­kost og mid­dag om bord på bå­ten. En eng­elsk­ta­lende rei­se­le­der syk­ler sam­men med del­ta­ge­re som øns­ker det. Seks tu­rer i pe­ri­oden 31. mars til 30. ap­ril.

4. Pilegrimsvandring

Pi­le­grims­vand­ring har fått en ny re­nes­san­se. En vand­ring på tusen år gam­le pi­le­grims­sti­er ap­pel­le­rer til det mo­der­ne men­nes­ket, en­ten man går der av re­li­gi­ø­se grun­ner el­ler bare øns­ker fred og ro og tid til re­flek­sjon. En ting er sik­kert, vei­en gjør noe med deg og du kom­mer hjem «ri­ke­re» enn da du dro. Det fin­nes man­ge vei­er til San­ti­ago de Compostela i Spa­nia, men den mest kjen­te går fra Le Puy i Frank­ri­ke og er på hele 1465 km. Man­ge nøy­er seg med den sis­te bi­ten inn til San­ti­ago de Compostela. Mer­lot Rei­ser til­byr over­nat­ting på ho­tel­ler og ba­ga­sje­trans­port un­der­veis, så her er det bare å stres­se ned og la vei­en være må­let.

EN SKÅL: Reidun Evensen takker Merlot-guide Maggie for den herlige lunsjen.
EN SKÅL: Reidun Evensen takker Merlot-guide Maggie for den herlige lunsjen. Foto: Merlot reiser

5. På to hjul til Cognac

Cog­nac & La Rochelle byr på stor va­ria­sjon. Du star­ter litt inn i lan­det, hvor vin­stok­ker og fro­dig jord­bruk pre­ger land­ska­pet. Tu­ren tar deg langs el­ven Charente, til våt­mar­ker med fug­le­liv og øs­ters­dyr­king og vi­de­re langs sand­stren­der ved At­lan­ter­ha­vet og ut på øya Ree, som er et av fransk­men­ne­nes egne fe­rie­pa­ra­di­ser. Er du in­ter­es­sert i his­to­rie, vil det være man­ge høy­de­punk­ter på den­ne tu­ren. Men frem­for alt mø­ter du et syk­kel­venn­lig land­skap, hvor du kan nyte ro­li­ge da­ger på to hjul.

6. Båt og sykkel

En syk­kel­tur kan også være en båt­tur, en­ten på ka­na­le­ne i Ne­der­land og Bel­gia el­ler på el­ver fra Man­to­va til Ve­ne­zia i Nord-Italia. Du bor på bå­ten og kan syk­le til nes­te havn, el­ler bli på bå­ten hele da­gen og sei­le vi­de­re med den, om du vil. Her går alt i sak­te tempo. Du kan nyte li­vet og sol­ned­gan­gen fra båt­dek­ket og bli lullet i søvn av svakt bøl­ge­skvulp. Fro­kost og mid­dag inn­tas om bord, og du får med deg lunsj­pak­ke på syk­kel­etap­pe­ne.

Konkurransen:

Send noen ord og et bilde fra en aktiv ferie du har hatt, enten på sykkel eller til fots. Et av disse leserinnleggene vil bli premiert. Adressen er: Hjemmet, Postboks 4980 Nydalen, 0441 Oslo. E-postadresse: [email protected] Det er også fullt mulig å laste opp ditt bidrag på veggen på Hjemmets facebookside: www.facebook.com/HjemmetNO Her kan du eventuelt også sende inn en personlig melding, hvis du synes det er enklere. Merk posten: «Merlot Reiser». Innsendelsesfrist: 26. oktober 2015.

BÅT OG SYKKEL: På disse turene har du med deg ditt flytende hotell.
BÅT OG SYKKEL: På disse turene har du med deg ditt flytende hotell. Foto: Merlot reiser

Premien:

Et gavekort fra Merlot Reiser på kr 10 000, som kan brukes på valgfri tur fra programmet, så sant det er ledig plass på den ønskede turen. Velger du en tur som er billigere enn kroner 10 000, kan du bruke resten som delbetaling på en tur nummer to, enten for deg selv eller en person du vil reise sammen med. Vinneren vil bli kontaktet. Alle andre bidrag som kommer på trykk i Hjemmet, vil bli honorert med fem Flax-lodd. Bidragene vil også kunne bli presentert på www.hjemmet.no og www.facebook.com/HjemmetNO

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om reisene, kan du kontakte Merlot Reiser på tlf.: 22 40 47 47. E-post: [email protected] www.merlot.no

TULIPANSYKLING: En av nyhetene til våren er sykling blant tulipaner.
TULIPANSYKLING: En av nyhetene til våren er sykling blant tulipaner. Foto: Merlot reiser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning