Norges første kvinnelige politikere

I 1901 kunne norske kvinner for første gang velge og bli valgt.

Publisert Oppdatert
Ikke mange vet at vi denne valghøsten kan feire 110-årsjubileum for landets første kvinnelige politiker. I 1901 varierte nemlig valgdatoen fra kommune til kommune, og Elverum var tidligste da valglokalet åpnet syvende oktober. Da stemmene var talt opp var det klart at en av de 15 som skulle sitte i kommunestyret de neste tre årene, var småskolelærerinnen Ingeborg Torstejnson.
Når det først var blitt åpnet for at kvinner med en viss skattbar inntekt kunne velges inn i kommunestyrene, var det ikke rart at Arbeiderdemokratene i Elverum hadde satt nettopp Ingeborg opp på listen over sine kandidater: Hun var aktiv i avholdsbevegelsen, hvor hun fikk startet opp barnelag og avholdskafé, hun var speiderleder, og la ned mye arbeid i den kristelige ungdomsforeningen. I tillegg hadde hun markert seg politisk i unionsstriden, men mest av alt som en forkjemper for alle sosiale tiltak som kunne hjelpe dem som var dårligst stilt i kommunen.
For dem som vokste opp i grenda Leiret i Elverum på denne tiden, var Ingeborg også den som gjorde skolen til mer enn utenatlæring av katekismen sammen med bygdas strenge klokker. I Årbok for Glåmdalen i 1961 beskrev en av Ingeborgs første elever, Syver Norderhaug, henne slik bare en førsteklassing kan beskrive sin første lærerinne: "I min erindring står hun for meg som en strålende vakker ung dame, full av vitalitet, iver og interesse, og med et livlig ansikt som strålte av godhet. Ved siden av hennes strålende ansikt var det særlig en smykkesten av en sjelden form, som hang på brystet hennes i et kjede rundt halsen, som fanget min barnlige interesse, fortalte Syver - som ble banksjef da han ble voksen.
 

DE 100 FØRSTE FOR FØRSTE GANG

Med god hjelp fra kvinner og menn i kommuneadministrasjoner, biblioteker og arkiver over hele Norge har Hjemmet sporet opp alle de 100 første kvinnelige kommunepolitikerne våre (vi fant faktisk to flere enn det som er oppgitt i den offisielle valgstatistikken fra 1901!). Her er navnene på disse hittil glemte foregangskvinnene. Kanskje du er etterkommer av en av dem?
Fredrikshald (Halden): Lina Gustavsen (V), Marie Nordby (V), Justine Gundersen (V), Sofie Calmeyer (H), Anna Davidsen (H)
Sarpsborg: Louise Andersen (H)
Fredrikstad: Cissy Mathiesen (H), Nathalia Bing (H), Ingertha Johnsen (T), Josefine Johansen (T)
Kristiania (Oslo): Elise Heyerdahl (H), Sofie Borchgrevink (H) Margaretha Strøm (A), Martha Tynæs (A), Anne Holsen (K), Ragna Nielsen (K)
Hamar: Anna Marie Laurentse Rørholt (H), Fredrikke Waaler (H), Hedvig Harboe (H), Oline Holtmoen (T)
Lillehammer: Karoline Skar (H), Margith Tande (H)
Gjøvik: Klara Haugen (V)
Drammen: Othilie Bie (H), Thrine Dietrichs (H)
Kongsberg: Marie Sophie Sylow Hartmann (H), Dagny Tobiesen (H), Ragna Samuelsen (A) Marianne Hemmy (A) *
Horten: Magdalene Vedeler (H), Laura Syrrist (H), Bertha Christensen (T)
Tønsberg: Mina Bonde (H), Jonanne Sinding (H), Laura Nielsen (H)
Sandefjord: Henriette Ebbesen (V), Maren Olsen (H), Erika Zimmermann (H)
Larvik: Gusta Olsen (H), Marie Andersen (H), Dorthea Strøm Andersen (V), Anna Fjeldstad (V), Marie Kristoffersen (V), Gunda Joachimsen (V)
Kragerø: Marie Krogsrud (H), Janna Marie Danielsen (T)
Skien: Kristina Hansen (H), Ida Thelin (T)
Kristiansand: Marie Beer (H), Ebba Kirsebom (H), Helga Refnes (H), Andrea Hoch (V), Andrea Brunvand (V), Anna Jensen (T), Elisabeth Rasmussen (T)
Eigersund (Egersund): Sofie Michelsen (V)
Stavanger: Anna Backe (A), Ella Kielland (H), Martha M. Persen (H), Johanna Larsen (H), Anne M. Hansen (H), Malene Tjensvold (T)
Haugesund: Lydia Amundsen (T)
Bergen: Julie Mohr (U), Elisabeth Espenak (T), Anna Steineger (V), Signe Gullaksen (A), Gina Heggelund (H), Marie Michelsen (H)
Ålesund: Karla Barstad (H)
Trondhjem: Antonie Løchen (V), Thora Storm (V), Henriette Kindt (H), Wilhelmine Midelfart (H), Sofie Dessen (H), Alise Schare (T)
Bodø: Hildur Rørdam (V), Augusta Myhre-Aspelund (V), Lovise Engen (V)
Hølen (Vestby): Helene Grønberg (U), Serine Mæhre (U), Kaja Sælvig (U), Amalie Bjurgren (U)
Drøbak (Frogn): Eugenie Lassen (T)
Holmestrand: Janna Annette Berg (T)
Vardø: Anna Sofie Gundersen (V), Nikoline Larsen (V)
Rygge: Maren Lindseth (H)
Åmot: Marthe Walmsnes (U)
Årstad (Bergen): Martha Falch (U)
Luster: Gerhardine Helene Fredrikke Paasche (U)
Eidsvoll: Louise Davidsen (H), Agnes Lie (V)
Sandeherred (Sandefjord): Kirstine Vang Fævang (U), Marthine Hansen Lundeby (U)
Vestre Moland (Lillesand): Gusta Heldal (U), Fredrikke Henschien (U)
Hemnes: Johanna Falck (U), Karen Iversen (U)
Elverum: Ingeborg Torstejnson (A)
H (Høyre, moderate og konservative): 42
V: Venstre: 21
U (Upolitiske lister, ikke oppgitt listetilhørighet): 14
T (Totalistene, avholdslister): 14
A (Arbeiderpartiet og sosialistiske lister): 7
K (Kvinnestemmerettsforeninger): 2
Sum: 100
* I Kongsberg hadde Arbeiderpartiet og avholdsfolket gått sammen om en liste. Deres to representanter er ført opp under Arbeiderpartiet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning