Delta i vår konkurranse!

Drømmehelg på Finse

Nå kan du vinne en helg for to på Hardangervidda.

VAKKERT: Tenk deg å våkne opp til utsikten over Hardangerjøkulen! Delta i vår konkurranse, og du kan vinne opphold på Finse.
VAKKERT: Tenk deg å våkne opp til utsikten over Hardangerjøkulen! Delta i vår konkurranse, og du kan vinne opphold på Finse.
Publisert Oppdatert
MANGE TILBUD: TA med deg en venn på en helg på Hardangervidda. Finse egner seg godt til turgåing, sykling eller bare rekreasjon.
MANGE TILBUD: TA med deg en venn på en helg på Hardangervidda. Finse egner seg godt til turgåing, sykling eller bare rekreasjon.

Fin­se lig­ger 1222 me­ter over ha­vet og er et el­do­ra­do, en­ten du li­ker å gå lan­ge el­ler kor­te fot­tu­rer el­ler kan­skje set­te deg på syk­kel­se­tet og trille av gårde. Om­gi­vel­se­ne er vak­re og du fø­ler at du er midt inne i en Nor­ges­re­kla­me. Hotellet Fin­se 1222 lig­ger midt i smør­øyet for tu­rer sør­over på Hard­an­ger­vid­da og nord­over inn i Skarv­hei­men. Her­fra kan du gå dags­tu­rer til Hard­an­ger­jø­ku­len og Hal­ling­skar­vet. Med tog helt til døra er ste­det yp­per­lig for tu­rer både som­mer, høst og vin­ter. Po­pu­læ­re Ral­lar­ve­gen, hvor du kan syk­le helt ned til Flåm, lig­ger uten­for ho­tel­let.

Ho­tel­let lig­ger på Ber­gens­ba­nens høy­es­te punkt, 1222 me­ter over ha­vet. Det åp­net før­s­te gang i 1909, sam­ti­dig som Ber­gens­ba­nen ble fer­dig­stilt. Fin­se nås bare med tog el­ler til fots, og sta­sjo­nen lig­ger 2, 5 ti­mer med tog øst for Bergen og drøye 4,5 ti­mer vest for Oslo. Ho­tel­let lig­ger på per­ron­gen, med ny­de­lig ut­sikt over Hard­an­ger­jø­ku­len. Fin­se er om­kran­set av fan­tas­tisk na­tur, og alt lig­ger til ret­te for vak­re na­tur­opp­le­vel­ser.

Tar du toget til Fin­se en fre­dag mor­gen kan du al­le­re­de gå av toget på for­mid­da­gen, set­te fra deg ba­ga­sjen på ho­tel­let og gå en fin tur. I re­sep­sjo­nen fin­ner du kunn­skaps­ri­ke med­ar­bei­de­re som gjer­ne gir deg gode tur­tips. Om kvel­den er det mid­dag i restauranten hvor dyk­ti­ge kok­ker har tilberedt maten fra bun­nen av. Her blir det ikke tatt noen snar­vei­er. Det er en spe­si­ell fø­lel­se å spi­se mid­dag med ut­syn mot vak­re fjell og vide vid­der.

Finse 1222 er et ko­se­lig ho­tell, rom­me­ne er enk­le, men alle har bad. Bil­der fra gam­leda­ger hen­ger på veg­ge­ne og gir deg en opp­le­vel­se av hvor­dan fjellivet var i tid­li­ge­re ti­der. Den va­ri­er­te frokostbuffen med hjemmebakt brød er et even­tyr og bur­de tilfredsstille selv de mest kres­ne ga­ner. Her smø­rer du din egen mat­pak­ke til da­gens tur. Like ved ho­tel­let fin­ner du syk­kel­ut­leie. Her ut­sty­res du med hjelm, pum­pe og lappe­sa­ker. Da­gen er din og syk­kel­tu­re­ne er man­ge.

Les mer på www.finse1222.no og www.rallarvegen.no

Premien

Vin­ner­ne, to per­so­ner, får en over­nat­ting på ho­tel­let Fin­se 1222 inkl. full­pen­sjon, syk­kel­leie for to per­so­ner på Ral­lar­ve­gen og trans­port tur/re­tur Fin­se fra hjem­sted med tog. I tillegg gratistur med Flåmsbanen fra Flåm til Myrdal/Finse. Premien har en ver­di på rundt 7000 kro­ner.

Slik kan du vinne

Svar på følgende spørsmål:

Hvil­ket år ble Fin­se 1222 åp­net før­s­te gang?

Send sva­ret til Hjem­met, Fin­se 1222, post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 Oslo.

Du kan også sen­de en mail til [email protected]

Svar­frist 3. juni.

 

FANTASTISK NATUR: Er du glad i å sykle, er Rallarvegen en fantastisk opplevelse. Du trenger ikke være topptrent for å ha glede av turen.
FANTASTISK NATUR: Er du glad i å sykle, er Rallarvegen en fantastisk opplevelse. Du trenger ikke være topptrent for å ha glede av turen.

 

 

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning