Avreise fra Gardermoen 2. september

Bli med Hjemmet til Kreta!

Vakre Kreta byr på arkeologiske severdigheter, hyggelige landsbyer, variert landskap, herlige sandstrender, god mat og ekte gjestfrihet.

IDYLL: Langs havnen i den venetianske byen Chania er det yrende folkeliv og mange koselige steder å nyte et måltid både på dagen og om kvelden.
IDYLL: Langs havnen i den venetianske byen Chania er det yrende folkeliv og mange koselige steder å nyte et måltid både på dagen og om kvelden. Foto: NTB Scanpix
Publisert Oppdatert
GRESKE GODER: I Hellas kan du nyte mye god mat.
GRESKE GODER: I Hellas kan du nyte mye god mat.

Bli med Hjem­met og So­lia på en opp­le­vel­ses­rik le­ser­tur med av­rei­se 2. sep­tem­ber. Vi flyr fra Oslo Lufthavn til Cha­nia på Kre­ta, der vi skal til­brin­ge en hyg­ge­lig uke sam­men. I lø­pet av opp­hol­det drar vi på ut­flukt til Knos­sos, og vi skal ut­fors­ke det bort­gjem­te Kre­ta med små lands­by­er og fro­di­ge da­ler. Vi skal også på vand­ring i vak­re Cha­nia by, der vi spi­ser hyg­ge­lig mid­dag sam­men. På dags­ut­fluk­te­ne er lunsj og drikke in­klu­dert. For den spre­ke er det mu­lig å bli med på skik­ke­lig fot­tur i den 16 km lan­ge Samariaravinen (mot til­legg i pri­sen). Det er også lagt inn godt med tid for å bade og slap­pe av på stran­den el­ler ved ho­tell­bas­sen­get.

På tu­ren bor vi på flot­te Sirios Village i Kato Daratso på Chaniakysten. Ho­tel­let er mid­del­havs­in­spi­rert med man­ge bloms­ter og sto­re grønt­are­a­ler. All inclusive inn­går for del­ta­ger­ne på tu­ren.

His­to­rie og geo­gra­fi

Kre­ta er den stør­ste øya i Hel­las og lig­ger øst i Mid­del­ha­vet, midt mel­lom Eu­ro­pa og Af­ri­ka. Den­ne po­pu­læ­re fe­rie­øya er vak­ker, med snø­kled­de fjell­top­per, frukt­ba­re slet­ter, ra­vi­ner og grot­ter, små bade­buk­ter og lan­ge sand­stren­der. Mang­fol­det og skjønn­he­ten i land­ska­pet og det sol­sik­re kli­ma­et gjør Kre­ta til et at­trak­tivt rei­se­mål blant kres­ne gjes­ter lyst­ne på sol, var­me og opp­le­vel­ser.

Øyas his­to­rie er lang og dra­ma­tisk. Al­le­re­de 3000 år f.Kr. opp­sto en høy­kul­tur med den mi­no­is­ke si­vi­li­sa­sjo­nen, noe man kan ta i øye­syn ved det del­vis re­kon­stru­er­te Knossospalasset og i uli­ke mu­se­er rundt om­kring på øya. Gre­ke­re, ro­me­re, det by­san­tins­ke ri­ket, ve­ne­tia­ne­re og tyr­ke­re har alle satt sitt preg på det som ut­gjør Kre­ta i dag.

Kre­ta er en stor øy, 260 km lang og mel­lom 15 og 60 km bred. Vest­li­ge Kre­ta reg­nes som den vak­res­te de­len av øya. Den øst­re de­len er litt mer kar­rig og mang­ler den va­ria­sjo­nen i land­ska­pet du fin­ner i vest.

På sør­si­den av øya lig­ger sand­stren­der som du må til langt syd­li­ge­re strøk av ver­den for å finne ma­ken til. De for­rev­ne fjel­le­ne ved øyas ind­re byr på spen­nen­de fot­tur­mu­lig­he­ter. Den mest kjen­te vand­re­tu­ren går gjen­nom Samariaravinen; 16 na­tur­skjøn­ne og pinjetreduftende ki­lo­me­ter fra fjell til hav.

Cha­nia

En kort taxi­tur fra Sirios Village lig­ger den hyg­ge­li­ge og liv­li­ge fe­rie­me­tro­po­len Cha­nia. By­ens vak­re havne­pro­me­na­de er et ekko av Ve­ne­zia, og om kvel­den spei­ler ly­se­ne fra ka­fe­ene og re­stau­ran­te­ne seg mykt i hav­ne­bas­sen­get. Opp­over i de sma­le smu­ge­ne i gam­le­by­en lig­ger spen­nen­de kunst­hånd­verks­bu­tik­ker, re­stau­ran­ter og ba­rer som lok­ker deg inn. •

Spe­si­al­til­bud til Hjem­mets le­se­re

LAVINER: Kreta tilbyr en rekke fine fotturer. Meld deg på vår tur gjennom Samariaravinen, Europas lengste ravine. Det er en flott vandretur fra fjell og hav.
LAVINER: Kreta tilbyr en rekke fine fotturer. Meld deg på vår tur gjennom Samariaravinen, Europas lengste ravine. Det er en flott vandretur fra fjell og hav.

Som Hjemmetleser sparer du 500 kroner pr. person.

Pris nå fra kr 8495 pr. person. (Pris før kr 8995)

 

Alt det­te er in­klu­dert i pri­sen:

• Flyreise t/r Oslo Lufthavn - Kreta/Chania.

• En uke på Sirios Village **** i dob­belt­rom.

• All inclusive hele opp­hol­det.

• By­rund­tur i Cha­nia by. Hyg­ge­lig ut­flukt med mid­dag og drikke in­klu­dert. Halv­dag.

• Tur til Knos­sos, den mi­no­is­ke kul­tu­ren i mi­ni­for­mat. Lunsj og drikke in­klu­dert. Hel­dag.

• Tu­ren «Det bort­gjem­te Kre­ta». Vi ut­fors­ker Kretas vak­re na­tur med oli­ven­lun­der, idyl­lis­ke lands­by­er, brat­te fjell og fro­di­ge da­ler. Lunsj og drikke in­klu­dert. Hel­dag.

• Samariaravinen, Europas leng­ste ra­vi­ne. Vand­re- tur fra fjell til hav. Tu­ren pas­ser for de med god før­lig­het Tu­ren kos­ter kr 500. Lunsj, inn­gangspen­ger og båt­tur inn­går når du be­stil­ler ut­fluk­ten til Samariaravinen.

Til­legg for 1-romsleilighet: kr 200 pr. per­son

Til­legg for 2-romsleilighet: kr 500 pr. per­son

Dob­belt­rom for bruk ale­ne: kr 2400

Mat på flyet, transport til hotell, frivillige forsikringer mot et tillegg.

Be­still

Bestill reisen på www.solia.no/hjemmet eller på telefon 810 67 700. Husk å oppgi at du skal reise på lesertur med Hjemmet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning