Etiske retningslinjer

Viktige prinsipper for Glade barn-magasinet

Her kan du se hvilke etiske retningslinjer vi jobber etter. Retningslinjene gjelder hele vår virksomhet, som inkluderer redaksjonell produksjon, annonsering og utsendelse av blader.

TO UTGAVER PR. ÅR: våre utgivelsesperioder: Vår/april og Høst/august.
TO UTGAVER PR. ÅR: våre utgivelsesperioder: Vår/april og Høst/august.
Publisert Oppdatert

Redaksjonelle etiske prinsipper

 • Vi følger Redaktørplakaten utviklet av Norsk Presseforbund.
 • Den redaksjonelle praksisen i Glade barn-magasinene følger de retningslinjer som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
 • Våre fagkilder skal ha offentlig anerkjent kompetanse.
 • Våre fagsaker skal alltid ha mer enn én fagkilde.

Vårt redaksjonelle hovedmål

Glade barn-bladene skal bidra til en bedre hverdag i barnehage, både for barna, foreldrene og de ansatte.

Vår redaksjonelle linje

 • Glade barn magasinet skal gi sine lesere matnyttig stoff om temaer knyttet til livet med barn, og den tiden barnet tilbringer i barnehagen.
 • Det redaksjonelle innholdet skal kunne knyttes til følgende hovedtemaer:

- Livet i barnehagen

- Lek, læring og samspill

- Samarbeid og kommunikasjon

- Barns utvikling

- Helse og kosthold

- Sikkerhet og miljø

 • Glade barn-bladene skal søke å lage stoff som gleder, underholder, inspirerer, trøster og har gjenkjennelseseffekt.
 • Formidlingsformen er journalistisk. Ekspertisen og fagkildene kommer til orde gjennom journalistene og redaksjonen, for å sikre at lesestoffet er presentert på en lettfattelig og pedagogisk måte.
 • Hovedtyngden av Glade barns artikler skal være folkeopplysende og presentert med varme og empati.

Etiske prinsipper knyttet til annonsering

 • Annonsering i våre blader skjer etter retningslinjene nedfelt i Tekstreklameplakaten.
 • All annonsering skal være rettet mot den voksne leseren.
 • Annonsering der virkemiddelbruken er rettet mot barn aksepteres ikke.
 • Løse annonsebilag som kan falle ut av magasinet aksepteres ikke.

Etiske prinsipper knyttet til utsendelse av blader

 • Enhetsledere for barnehager skal få tilbud om gratis utdeling av våre magasiner til sine foreldre og ansatte.
 • Utdeling skal skje uavhengig av enhetens eierskap og organisering.
 • Utsendelse av magasiner forutsetter at enhentsleder har gitt personlig samtykke gjennom bestillinger via telefon, mail eller web.
 • Enhetsleder skal gjøres oppmerksom på at magasinene ikke skal deles ut til barna.
 • Bladene leveres med bud til oppgitt besøksadresse og til avtalt leveringstid.

Foreldre og ansatte som ikke mottar bladene gjennom vår gratisdistribusjon, kan kjøpe magasinene i utvalgte butikker i våre utgivelsesperioder: Vår/april og Høst/august.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning