Lekser fra første stund

Allerede fra førsteklasse lønner det seg å komme inn i en god rutine for lekselesing.

LEKSEHJELP: Det er viktig at foreldre lærer barna sine gode rutiner for hjemmelekser, og hjelp gjerne til med lesetrening og talløvelse.
LEKSEHJELP: Det er viktig at foreldre lærer barna sine gode rutiner for hjemmelekser, og hjelp gjerne til med lesetrening og talløvelse. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
Publisert Oppdatert
FØLG UTVIKLINGEN: Vær tilgjengelig for barnet når det skal gjøre lekser, og følg med på den faglige utviklingen. Dette er viktig for å kunne gi tilbakemelding til skolen.
FØLG UTVIKLINGEN: Vær tilgjengelig for barnet når det skal gjøre lekser, og følg med på den faglige utviklingen. Dette er viktig for å kunne gi tilbakemelding til skolen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Noen skoler starter med «ordentlige» lekser fra førsteklasse, andre lar overgangen bli litt mykere. På Bjørkelangen skole i Akershus oppfordrer de foreldrene å innarbeide gode rutiner for lekselesing fra dag én.

- Og da er det viktigste å få rutine på å følge med på ukeplanen. For ukeplan vil de ha i mange år fremover, sier inspektør på småskoletrinnet, Wenche Ovlien Engen.

Sett dere sammen med barna og gå gjennom planen. Se etter hva de skal ha med til neste dag. Når skal de ha med gymtøy? Hvilke bøker skal med? Kanskje er det beskjeder fra læreren?

Pakk også sekken sammen med barnet om kvelden, slik at alt er klart til morgenen etter.

- Dette er den viktigste leksa de første ukene, sier Engen.

Etter hvert vil barnet lære seg å passe på dette selv, men inspektøren mener det er viktig at foreldre følger litt med gjennom hele grunnskolen.

Frivillig først, men så...

Barna på Bjørkelangen begynner med mer ordinære lekser etter høstferien i førsteklasse, men disse er frivillige.

- De fleste gjør dem, men ingen får glemmekryss hvis de ikke har gjort dem, sier Engen.

Det viktigste foreldre kan hjelpe barna med, er lesetrening og talløvelse, mener hun.

- Vi har gjeninnført lesekvarten. Det vil si at alle elevene skal bli lest for hjemme i minst et kvarter hver dag. Vil de prøve å lese selv, er det flott. Da bør en voksen lese sammen med dem. Og så er det viktig at de øver på å telle. Noen gjør enkle plusstykker. Det er fint.

Viktig med tilbakemelding

Er leksene for vanskelige eller for lette, gi tilbakemelding til skolen!

- Vi har tilpasset opplæring på tre nivåer i klassene, så her er det muligheter for å justere. Og det er foreldrene som kjenner barna sine best. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at barna skal få det best mulig på skolen. Barna skal ha mulighet til å strekke seg, men de skal ikke forstrekke seg, poengterer Engen.

Gratis leksehjelp

Ved skolestart høsten 2010 innfører kommunene gratis leksehjelp for alle elever på 1.-4. trinn.

Leksehjelpen skal bidra til bedre læring gjennom tidlig innsats og styrke skolens rolle som verktøy for sosial utjevning.

Kommunene står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener er mest hensiktsmessig, men hvert årstrinn skal ha minst en time per uke.

Råd til foreldre

  • Les for eller sammen med barnet i minst et kvarter hver dag.
  • Øv på å telle.
  • Vær sammen med eller tilgjengelig for barnet når det skal gjøre lekser.
  • Gi tilbakemelding til skolen hvis det er for mye lekser eller for lite lekser, eller hvis de er for vanskelige eller for lette.
  • Følg med på barnets faglige utvikling. Det er viktig for å kunne gi tilbakemelding til skolen.
  • Gå gjennom ukeplanen sammen med barnet hver kveld.

Alle klarer å hjelpe barna sine. Om du selv ikke greier å hjelpe dem faglig, så hjelp dem til å finne ut hva de lurer på - så kan de spørre når de kommer på skolen.

Kilde: www.udir.no.

Les også:

Gode råd til leselykke

Fra SFO til Aktivitetsskolen

Skjønner ikke barnas lekser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning