Skolestart

Gi barnet en trygg overgang

Hver høst møter tusenvis av seksåringer opp til sin aller første skoledag. Slik gir du barnet ditt en trygg overgang.

SKOLESTART: Det kan være tøft å sende seksåringen av gårde på skolen. Her er råd for en tryggere start.
SKOLESTART: Det kan være tøft å sende seksåringen av gårde på skolen. Her er råd for en tryggere start. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Engasjer deg!

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Skolen og hjemmet deler på ansvaret for opplæringen. Derfor er god kommunikasjon og samarbeid nødvendig. Gjennom å støtte opp om skolens arbeid skaper vi et godt grunnlag for læring for barna våre. Skolen skal møte deg med åpen dør når du ønsker å ta opp noe som angår barnet ditt.

Kilde: Skolestartboka/Kathrine Wegge

Som forelder bør du:

 • Følge nøye med, og bry deg.
 • Våge å stille spørsmål når noe skurrer.
 • Gi skolen beskjed hvis du merker tegn på mistrivsel eller endret atferd.
 • Engasjere deg, hvis du ønsker vi innflytelse på skolehverdagen.

Kilde: Skolestartboka/Kathrine Wegge

- For mange er overgangen fra barnehage til skole en stor følelsesmessig belastning. For andre går det greit, sier fembarnsmor og pedagog Kathrine Wegge.

I «Skolestartboka» gir hun råd og veiledning til usikre foreldre og andre som har barn i førskolealder. Boka tar for seg alt du trenger å vite om skolestart og første klasse, hva du kan forvente av læreren, hva skolen forventer av deg, og hvordan du kan hjelpe til med leksene.

- Skolestart er krevende og spennende for barna. Det er en kjempestor overgang og de trenger tid til å tilpasse seg skolens faste og strikte rutiner. Dette er noe skolen er opptatt av. Derfor bruker de fleste skolene opptil flere uker på tilvenning, forteller Wegge, som har lang erfaring som lærer.

Gjør barnet selvstendig

Noen er overbeskyttende og syr puter under armene på barna sine. Det kan gjøre vondt verre. Det gjelder å finne balansegangen for at barna skal bli selvstendige og trygge.

- Vis barnet ditt at du er trygg, og hold avtaler, råder hun.

Både foreldre og barn er opptatt av om barnet vil få venner på skolen. De aller fleste barna får venner. Men for dem som blir stående alene, kan friminuttet være en prøvelse. Et annet problem som bekymrer mange foreldre, er mobbing.

- Skolene har styrket inspeksjon de første ukene, for å følge ekstra godt med slik at alle finner seg til rette. Det med mobbing er høyt framme i bevisstheten i dag, og alle skoler har et mobbeprogram. Det skal være nulltoleranse for mobbing, sier Wegge.

Snakk med læreren

Hun råder foreldre til å ta kontakt med læreren hvis det er noe de føler seg usikre på, uansett hva det skulle være.

- Ta heller kontakt én gang for mye. Alle lærere vil gjerne vite hvor skoen trykker. Det er viktig at skole og hjem snakker sammen, sier Wegge og legger til:

- Foreldrene er en viktig ressurs for barnas skolegang. Følg med, og delta i barnets utvikling. Da vil barnet ditt ha det bedre på skolen, konstaterer Kathrine Wegge.

Lettere overgang

For at overgangen skal bli best mulig, begynner barnehagene med førskolegrupper i god tid før skolestart.

I Sandal barnehage i Stavanger starter de etter nyttår. De eldste barna samles til skoleforberedelser én gang i uken.

- I barnehagen er det mange voksne og trygge rammer. Overgangen til skolen kan være tøff for noen. Vi legger til rette for at overgangen skal gå så bra som mulig, sier miljøterapeut Rosa Mejias.

Hun er en av tre pedagoger med ansvar for førskolegruppen i Sandal barnehage. I år har 14 barn på tvers av avdelingene forberedt seg til skolestart.

- Nå må barna lære seg å bli mer selvstendige. De må vente på tur, høre etter og ta imot flere beskjeder på en gang. Det øver vi mye på, forteller hun.

Danser bokstaver

Barna får sine første timer i språk og matematikk, etter en svensk metode som heter «Skrivedansen». Metoden er et samspill mellom lek, musikk og bevegelse. Målet er at barna skal bli fortrolige med skrivebevegelser og bokstavformer.

- Vi beveger oss fritt etter musikk. Etterpå tegner barna de konkrete formene på papiret. Har noen av barna dysleksi eøøer amdre lærevansker, vil vi fort oppdage det. Da kan vi bruke ekstra tid til å hjelpe dem, sier Rosa.

Friminutt er viktig. Barna får også en eller to hjemmelekser med seg hjem. En del av læringen er at de selv må ta ansvar for at leksene blir gjort. Det klarer de, og foreldrene trenger ikke minne dem på det.

- Barna er forskjellige og lærer i ulikt tempo. Noen bruker lang tid på å gjenkjenne tall og bokstaver. Andre lærer fort å lese og regne. For å tilpasse individuelt gir vi dem vanskeligere lekser.

I vinter har førskolegruppen gått på skøyter i ishallen to ganger i uken. Å ta på seg skøytene selv er litt av en utfordring.

- Barna elsker utfordringer, og de er kjempeflinke, fastslår Rosa.

Førskolegruppen drar også på besøk til de to skolene som ligger i nærheten. De fleste av barna skal begynne på en av disse.

Lek og leksehjelp på SFO

Skoledagene er korte de første fire årene. Derfor benytter mange seg av skolefritidsordningen.

Ifølge Læringsplakaten skal skolen...

 • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
 • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet.
 • Stimulere eleven til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.
 • Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.
 • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.
 • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.
 • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres medansvar i skolen.

- Vi anbefaler barna som skal begynne i første klasse, å begynne her hos oss en ukes tid eller to før skolestart. Vi holder til vegg i vegg med skolen, så de får anledning til å bli kjent med klasserommet sitt og resten av skolen. Vi ser det fungerer bra. Barna blir tryggere, sier daglig leder ved Grannes Fritidshjem i Rogaland, Åse Johannesen.

Her er det i år 55 barn. Barna går på ulike baser, etter alder.

- For å gi de minste barna tid til å bli trygge, organiserer vi det slik at de er alene her i kjernetiden. De får tid til å bli kjent med hverandre, og kan utforske området både inne og ute i fred og ro uten de store rundt seg, forteller Johannesen.

I forbindelse med foreldremøte på skolen i mai får foreldrene informasjon om SFO. På eget initiativ kommer barnehagene i nærheten på besøk med førskolegruppa.

- Før skolestart vet de aller fleste barna hva SFO handler om, sier Johannesen.

FØLG GLADE BARN PÅ FACEBOOK

Les også:

Barnehagestarten kan være tøff

Fritidsaktiviteter for barn

Slik får du gode rutiner etter ferien

La barna få middag i matpakka

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning