Barn i aktivitet

Fra SFO til Aktivitetsskolen

SFO i Oslo kommune har skiftet navn. Nå blir det økt søkelys på læring, og elevene får en mer helhetlig skolehverdag.

FYSISK AKTIVITET: Den tidligere Skolefritidsordningen skal være mer enn bare et sted å være, og med det nye navnet, Aktivitetsskolen, skal det nå fokuseres mer på fysisk aktivitet og lek.
FYSISK AKTIVITET: Den tidligere Skolefritidsordningen skal være mer enn bare et sted å være, og med det nye navnet, Aktivitetsskolen, skal det nå fokuseres mer på fysisk aktivitet og lek. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
Publisert Oppdatert

Aktivitetsskolen er en videreutvikling av Skolefritidsordningen (SFO) og har spesielt søkelys på fem målområder:

  • Fysisk aktivitet og lek
  • Lekser og fordypning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Dette vil i praksis si at mange Oslo-skoler har fått et bredere aktivitetstilbud. Noen har fått til et samarbeid med det lokale idrettslaget, slik at barna gjør unna både fotball- og håndballtrening mens de er på Aktivitetsskolen.

Noen tilbyr hockey, andre skitrening eller turgrupper, alt etter som de lokale forhold ligger til rette. Poenget er at barna skal være fysisk aktive.

Mer estetiske aktiviteter

I tillegg står det i rammeplanen at elever skal være aktive og få utfordringer innen estetiske og kreative aktiviteter. Det har ført til en oppblomstring av både teatergrupper og kor.

Forskriftene krever også at skolene tilbyr leksehjelp til elevene, og mange har organisert det slik at skolens egne lærere stiller opp i den forbindelse.

Søkelys på natur, teknikk og miljø har gjort at flere skoler har opprettet forskergrupper. Ofte trekkes ressurspersoner og folk fra andre fagmiljøer inn.

Samlet ansvaret

Utdanningsetaten i Oslo overtok ansvaret for de kommunale skolefritidsordningene 1. august 2008. Ett år etter fikk hver skole ansvar for å utarbeide sine egne planer for Aktivitetsskolen, med rektor som administrativ og faglig leder.

- Ansvaret for skolefritidsordningen var tidligere spredt på de 15 bydelene. En revisjonsrapport konkluderte blant annet med at det var store kvalitetsforskjeller mellom de forskjellige SFO-ene, sier direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen.

- Ved at Utdanningsetaten overtok ansvaret, fikk vi samlet skolefritidsordningen til ett rike, og nå har vi bedre mulighet for å sikre et likeverdig tilbud med god kvalitet, sier Søgnen.

Hun understreker at rammeplanen for Aktivitetsskolen er et viktig instrument når det gjelder målområdene.

- Dermed oppnår vi at tilbudene er gjenkjennelige fra skole til skole. Skolene står likevel fritt til å vektlegge dem ulikt, både ut fra ressurser som finnes på skolen, og beliggenhet.

Ingen oppbevaringsplass

Utdanningsdirektøren er glad det er blitt ny oppmerksomhet og struktur rundt Aktivitetsskolen, og at den ikke bare skal være «et sted å være» etter skoletid.

- Tidligere hadde vi en utfordring når det gjaldt bemanningen i SFO. Nå ber vi rektorene ha søkelys på rekrutteringsarbeidet. Blant annet ønsker vi at egne personer skal ha ansvar for oppfølgingen av elevenes leksearbeid, sier hun.

Søgnen forteller at Oslo er invitert med som modellkommune når det startes forsøksordninger med aktivitetsskoler andre steder i landet. Dermed kan den såkalte Oslo-modellen for organisering av skolefritidsordning komme til å gjelde for flere.

Les også:

Ja, vi vil leke

Barna slutter å leke ute

Gode råd til leselykke

MER ENN ET STED Å VÆRE: Elevene skal få utfordringer innen estetiske og kreative aktiviteter, i tillegg til leksehjelp.
MER ENN ET STED Å VÆRE: Elevene skal få utfordringer innen estetiske og kreative aktiviteter, i tillegg til leksehjelp. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning