Mobbing i skolen

Dette funker mot mobbing

Mange skoler klarer å redusere mobbingen ved hjelp av et antimobbeprogram.

Lær barna gode regler for å unngå mobbing. Foto: Colourbox.no
Lær barna gode regler for å unngå mobbing. Foto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Ved Ingeberg skole på Hamar følger de for eksempel Olweus-programmet, som blant annet har følgende regler:

1. Vi skal ikke mobbe andre.

2. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.

3. Vi skal være sammen med elever som lett blir alene.

4. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren (eller annen lærer) og dem hjemme.

kontaktlærer og koordinator for arbeidet mot mobbing ved skolen, Liv Syversen, forteller at mobbetallet har gått betraktelig ned.

- Utfordringen er å holdet trykket oppe. Det greier vi ved tett oppfølging med møter på klassebasis, med lærere og annet personale ved skolen - og involvering av foreldre. Programmet har gitt oss et verktøy å jobbe med, slik at vi skal greie å ta mobbingen ved rota. Det er viktig å ta tak i et problem før det får utvikle seg, sier Syversen.

Sunn fornuft

Harestua skole på Lunner i Oppland var en av de første skolene i landet som begynte å jobbe etter PALS, som står for Positiv atferd, støttende læringsmiljøer og samhandling. Dette er en modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse og for å forebygge atferdsproblemer i skolen. Det blir gitt opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte.

- På mange måter er det sunn fornuft satt i system, sier rektor Arild Sandvik ved Harestua skole.

- I dag spør vi oss på lærerværelset: Hvorfor gjorde vi ikke dette før? Alle er høflige, læreren hilser i døren hver morgen, alle viser respekt for skolen - og er det noen som har det vanskelig, skal man stille opp og gi trøst! Vi brukte et helt år på å arbeide med egne holdninger, hva slags forventninger vi hadde til elevene, foreldrene og hverandre, det var krevende for oss alle. Det første vi gjorde, var å erkjenne og definere hva som var skolens største problemer, sier Sandvik og legger til:

- Da vi overførte vår egen positive atferd i undervisningssituasjonen, oppnådde vi raskt mye bedre resultater, sier Arild Sandvik.

Sjekk ut 9 knep som stanser mobbing.

Andre programmer mot mobbing for norske skoler

*LP-modellen - læringsmiljø og pedagogisk analyse. Her samarbeider alle lærerne på skolen i grupper etter spesielle prinsipper.

*Respekt - setter søkelys på mobbing, konsentrasjonsvansker og disiplinproblemer i barne- og ungdomsskolen. Alle voksne skal vise at de er tydelige omsorgspersoner. Og alle på skolen skal vise respekt for hverandre.

*ART - Agression Replacement Training. Et program for trening i moralsk resonnering, sinnekontroll og sosiale ferdigheter.

De utrolige årene (Webster Stratton) - forebygging og behandling av problematferd hos små barn.

*Det er mitt valg - har som mål å utvikle sosial kompetanse med vekt på ansvar for egne valg og handlinger.

*Du og jeg og vi to - et rammeprogram for systematisk utvikling av barns sosiale kompetanse og på kompetanseutvikling hos personalet.

*Zippys venner - skal stimulere til bedre takling av dagliglivets problemer (stressmestring). Fokuserer på kommunikative evner, vennskap, konfliktløsning og omsorg for barn som har det vanskelig.

*Steg for Steg - skal forbedre barnas sosiale kompetanse ved å fokusere på empati, impulskontroll/problemløsning og mestring av sinne.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning