Vielsen

Borgerlig eller kirkelig vielse?

Før dere kan gi hverandre deres ja, må dere finne ut hvordan dere skal gifte dere.

KIRKELIG VIELSE: Husk å bestille vielse i god tid.
KIRKELIG VIELSE: Husk å bestille vielse i god tid. Foto: FOTO: Rasmus Kongsøre
Publisert Oppdatert

KIRKELIG VIELSE

Etter kirkens ordning består ekteskapsinngåelsen av to deler: den juridiske delen med selve ekteskaps-inngåelsen, og den kirkelige delen med skriftlesning og forbønn. Ordinerte prester har vigselsrett, men presten kan nekte å vie brudefolkene dersom en av dere ikke tilhører kirken. Likeledes kan presten nekte å vie dere dersom en av dere er skilt, og den tidligere ektefellen fortsatt er i live.

Både brud og brudgom må først fylle ut et erklæringsskjema, og sende inn til det lokale skattekontoret. Etter at skattekontoret har mottatt utfylte skjemaer, vil det undersøkes om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Minst en av dere må være medlem av statskirken, og det er påkrevd at to vitner må være tilstede.

VÆR UTE I GOD TID

Husk å bestille vielse i god tid. Ved bestilling ringer dere det lokale kirkekontoret, slik at dere får orientert dere om hvilke regler som gjelder i deres menighet.

Når tidspunktet nærmer seg, har dere en samtale med presten som skal vie dere. Her avtaler dere salmer og musikk og går gjennom det som skal skje under vielsen. Vigselsritualet inviterer til aktiv deltakelse fra familie og venner, og det er mulig å sette sitt personlige preg på seremonien. Alle salmer, sanger eller andre innslag må godkjennes på forhånd av prest og organist. Undersøk også mulighetene for pynting av kirken. Dersom det er flere vielser samme dag, kan det være en god idé å avtale pynting og deling av utgifter med de andre parene.

En av dere bør tilhøre den menigheten dere ønsker å gifte dere i. Hvis dere ønsker å gifte dere i en annen, vil dette ofte la seg ordne, men det koster gjerne noen tusenlapper. Menigheten dere tilhører vil da sende vigselsdokumentene til den menigheten dere vil bruke for vielsen. Erklæring fra brudefolkene og forlovelseserklæringer sender dere tilbake til den menigheten dere tilhører.

VIKTIGE SKJEMA

Både brud og brudgom skal fylle ut skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene». Ved navneendring skal det sendes «Meldingsskjema for navneendring» til deres lokale skattekontor. Forloverne fyller ut «Forlovererklæring». De som skal gifte seg i utlandet må ordne papirene i Norge. Nødvendige skjemaer kan du laste ned fra Skatteetaten.

Det er Skatteetaten som undersøker om de som vil gifte seg oppfyller vilkårene for ekteskap. Dette kan ikke vigselspersonen gjøre. Prøvingsattesten fra Skatteetaten blir sendt til brudens bostedsadresse, med mindre dere har oppgitt vigslers adresse i egenerklæringene. Da sendes attesten direkte til vigsler. Attesten er gyldig i fire måneder.

BORGERLIG VIELSE

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Foto: FOTO: Patrick Moyer

Borgerlig vielse utføres som oftest av den som på latin kalles notarius publicus, dvs. sorenskriver eller hos byfogd. I motsetning til kirkelig vielse, kan vigsleren ved borgerlig vielse ikke nekte å vie brudeparet, selv om ingen av dem har bopel eller fast opphold i distriktet.

Velger dere borgerlig vielse, starter dere med å kontakte sorenskriveren eller byfogden (byretten) der dere bor for å avtale tidspunkt for vielsen. Her vil dere få avklart vielsessted, kontaktperson og vigsler.

Undersøk om lokalene vielsen skal foregå i kan pyntes med blomster eller lignende dersom dere ønsker det.

Det kan være verdt å nevne at en borgerlig vielse sjelden varer lenger enn 5-10 minutter, og at man sjelden kan gifte seg borgerlig i tinghuset på en lørdag.

I likhet med kirkelig vielse er det påkrevd med to vitner til stede under vigselen. Det betyr ikke at forloverne nødvendigvis må stille under vigselen, kun to vitner. Et borgerlig inngått ekteskap kan senere få en kirkelig velsignelse hvis det skulle bli aktuelt.

Human-Etisk vielse

Borgerlig vielse arrangeres også av livssyns-organisasjoner slik som Human-Etisk Forbund og Sosialhumanistene. Disse har samme vigselsrett som kirken og andre trossamfunn.

BORGERLIG VIELSE: Utføres som oftest av sorenskriver eller hos byfogd.
BORGERLIG VIELSE: Utføres som oftest av sorenskriver eller hos byfogd. Foto: FOTO: Christa Elyce

Human-Etisk Forbund-seremonien er knyttet til livssyns-humanismen og er dermed ikke livssynsnøytral, og minst en av partene må være medlem.

Forbundets vigselsrett gjelder bare innenfor landets grenser, så de har kun seremonier i Norge.

Sosialhumanistene ser på ekteskapsinngåelsen som en ren juridisk ordning. Grunnlaget for vigsel og den formelle seremonien er tros- og livssynsnøytral. Denne ordningen er derfor ideell for par som ønsker et ikke-religiøst bryllup, men som synes det blir for upersonlig å gifte seg i tingretten.

Før vigselen kan finne sted må dere skaffe en prøvingsattest, det vil si at det må undersøkes om noe er til hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten ikke kan være eldre enn fire måneder når vigselen gjennomføres.

Last ned offentlige skjemaer for ekteskap. Når blankettene er fylt ut, skal de sendes til det skattekontoret hvor brudefolkene er bosatt eller oppholder seg.

Frist for forespørsel til Human-Etisk Forbund

Send inn forespørselen til Human-Etisk Forbund så tidlig som mulig, og minst tre måneder i forkant av ønsket seremonidato.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning