Vekk med fukten!

Fuktproblemer kan ha flere årsaker, som lekkasjer, konstruksjonsfeil, fukt fra bad/dusj, vasking og tørking av tøy og dårlig ventilasjon. Fukt gjør at muggsopp stortrives.

VÆR KJAPP: Soppdannelse er en av feilene du kan klage på etter å ha kjøpt bolig. Huskeregelen er imidlertid å reklamere straks, og senest innen to måneder fra du oppdager det.
VÆR KJAPP: Soppdannelse er en av feilene du kan klage på etter å ha kjøpt bolig. Huskeregelen er imidlertid å reklamere straks, og senest innen to måneder fra du oppdager det. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Mer å lese:

www.fhi.no (muggsopp)

www.bygningsfysikk.no (fuktskader)

www.tortbygg.no (avfuktere)

www.sykavhuset.no (muggsopp)

Fuktskader oppstår ofte i forbindelse med kuldebroer, kaldtvannsrør og andre punkter der fuktighet kondenseres.

Fuktskader kan oppstå fordi luftfuktigheten inne er for høy og fordi det dannes kondens. På sikt kan dette føre til dårlig inneklima, da muggsopp og soppsporer spres rundt i det fuktige miljøet. Dette kan på sikt medføre helseplager for beboerne.

I følge Folkehelseinstituttet antas det at 5 % av befolkningen i løpet av livet vil kunne oppleve allergiske symptomer knyttet til muggsoppeksponering. Effektene vil i hovedsak være allergisk astma og allergisk rinitt. Dette gir grunn til å se på muggsopp som en risikofaktor i inneklimasammenheng.

Noen muggsopper som vokser innendørs kan under visse forhold produsere muggsoppgifter (mykotoksiner). Helseplager av muggsopp og mykotoksiner har vært kjent i århundrer etter inntak av kontaminerte matvarer.

Årsaken må utbedres

En rekke materialer er potensielle næringskilder for muggsopp, men den kan ikke vokse uten tilstrekkelig fukt. Der hvor muggsopp vokser innendørs må det være en fuktkilde. Denne må fjernes før man blir kvitt muggsoppen.

Konstruksjonsfeil kan føre til fuktproblemer i boligen. Fuktskader oppstår ofte i forbindelse med kuldebroer, kaldtvannsrør og andre punkter der fuktighet kondenseres. Det er viktig at ikke byggematerialer fuktskades, og at fukt ikke bygges inn i konstruksjonen. Videre må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon i forhold til den fuktighet som dannes fra kilder som matlaging (koking), våtrom, vaskemaskiner og tørking av tøy.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen