Siste sommer med gammel maling

Nye EU-regler har snudd opp ned på malingbransjen.

HUSMALING: Årets mest hektiske uker for utendørs maling står for tur.
HUSMALING: Årets mest hektiske uker for utendørs maling står for tur. Foto: Kristian Owren/ifi.no
Publisert Oppdatert

FAKTA

  • Ulike typer maling og lakk må overholde nye grenser for maksimalt innhold av såkalte flyktige organiske forbindelser, VOC.
  • For mye VOC i inneluften kan være helseskadelig.
  • Forbindelsene reagerer innendørs med andre gasser i atmosfæren, blant annet nitrogenoksider, og danner da bakkenært ozon. Ozon er en giftig gass som påvirker vegetasjon, materialer og menneskers helse.
  • De årlige utslippene av VOC i Norge skal maksimalt være 195 000 tonn fra 2010. I 2005 var utslippet nesten 222 000 tonn.

(Kilde: Klima- og forurensingsdirektoratet, tidligere SFT)

– Fra nyttår fikk produsentene kun lov til å lage maling etter de nye kravene, mens butikkene kan selge de gamle malingene ut dette året.

- Fra nyttår fikk produsentene kun lov til å lage maling etter de nye kravene, mens butikkene kan selge de gamle malingene ut dette året, sier malingssjef John Terje Kjelsrud i Jernia.

Et EU-direktiv fra 2001 reduserer betraktelig innholdet av løsemidler i maling, beis, olje og lakk. Innføringen har skjedd i to etapper. Den siste og største innskjerpingen trådte i kraft 1. januar i år.

- Det har vært mye snakk om at oljemalingene forsvinner, men det er en misforståelse. Det er innholdet av løsemidler som er redusert. Det innebærer til dels nye maleteknikker, men også at miljøet spares og inneklimaet bedres, sier Kjelsrud.

Redusert 25 prosent

Den siste runden har vært spesielt krevende for malingprodusentene. Løsemidlene i oljemaling skulle reduseres ytterligere med 25 prosent fra første runde.

- Malingprodusentene har forsket mye de siste årene for å klare de nye EU-kravene. Vi har blant annet samarbeidet med Sintef og har videreutviklet deres patenterte teknologi til bruk i malingproduksjon. Resultatet er nye værbestandige og svært holdbare oljemalinger innenfor de nye strenge kravene, sier produktsjef Tanja Horntvedt i Jotun.

Løsemidler i maling er i hovedsak white spirit eller vann, avhengig av malingstype. Løsemiddelet er tynningsmiddelet man tilsetter for å gjøre malingen påførbar. Uten dette hadde innholdet i boksen kun vært en seig masse.

Så da går holdbarheten ned når white spirit-mengden reduseres?

- Nei. White spiriten damper av etter at den er påført og har ikke noen med holdbarheten til selve malingen å gjøre. Malingene har nå fått et høyere tørrstoffinnhold, som bare er en fordel, sier Horntvedt.

Sett på en kjele

Mer komplisert med de nye malingtypene, er å beholde påføringsegenskapene. I hvert fall inne.

- En del har sikkert allerede erfart at med noen interiørmalinger vil du ikke kunne gå tilbake å reparere på småfeil og skjolder som før. Det må du vente med til malingen er tørr, sier John Terje Kjelsrud i Jernia.

Innendørs bør du prøve å holde temperaturen lav, er rådet fra malesjefen i Jernia.

- Du bør også øke luftfuktigheten i rommet. Det kan gjøres ved å lukke dører og vinduer og for eksempel koke opp en kjele med vann og la den stå i rommet i 30-60 minutter før man setter i gang, sier han.

Utendørs kan du male som før, ifølge malingprodusent Jotun.

- Alle våre Drygolin-malinger har fortsatt white spirit i seg. De har cirka samme tørketid som tidligere og samme gode utflyt. Det gir deg tid til å reparere og du får ikke problemer med penselstriper. Mal slik du alltid har gjort, sier Tanja Horntvedt i Jotun.

Horntvedt opplyser om at det finnes interiørmalinger av akryl som har tilnærmet like gode påføringsegenskaper som oljemaling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning