SPØRSMÅL OG SVAR FRA ENOVA

Hva kreves ved etterisolering?

Hvilke krav må du forholde deg til?

ETTERISOLERING: Veggisolering fra Isofiber.
ETTERISOLERING: Veggisolering fra Isofiber. Foto: Isofiber
Publisert Oppdatert
KJØP SELV: Energimåler fra Clas Ohlson
KJØP SELV: Energimåler fra Clas Ohlson

Spørsmål: Vi skal sette i gang med etterisolering og lurer på hvilke krav vi må forholde oss til?

Energirådgiver Torben Søraas ved Enova Svarer: I utgangspunktet skal man søke kommunen om tillatelse til alle byggetiltak, også endringer av eksisterende bygninger. Etterisolering er vanligvis unntatt fra søknadsplikten dersom det ikke fører til:

  • at bygningens eksteriørkarakter blir endret

  • endringer i bærekonstruksjonen eller endringer i brannforholdene

Dersom endringene av bygningen er så omfattende at kommunen anser det for en «hovedombygging», skal bygningen følge alle krav til nye bygninger (§87 i Plan- og bygningsloven). I motsatt fall er det krav om at endringene ikke på noen punkter skal gjøre at bygningen kommer mer i strid med dagens krav enn den allerede er.

Ytterveggene til en bygning skal oppfylle mange ulike krav samtidig. I tillegg til å redusere varmetapet må følgende egenskaper ivaretas; fuktsikkerhet, lufttetthet, brann osv. Etterisolering bør derfor vurderes og helst utføres av fagfolk med relevante kunnskaper.

 

Er det mulig å måle effekten av slike tiltak i etterkant?

Generelt anbefaler Enova at man driver med energioppfølging både i boliger og yrkesbygg (manuelt eller automatisk):

Eksempel på manuell energioppfølging: Start med å lese av strømmåleren din med jevne mellomrom. Når du noterer ned forbruket får du en oversikt over når du bruker energi, noe som kan gjøre det lettere å gjennomføre de riktige tiltakene. For å få et mest mulig korrekt tall bør ditt forbruk av ved, olje og parafin også tas med i summen av energiforbruket ditt, se www.web-eos.no/wattvett

Eksempel på automatisk energioppfølging: Dersom du bare benytter strøm til oppvarming kan produktet nedenfor vise det totale elforbruket i boligen. Energimåleren består av tre givere, en sender og et display. Givere og sender plasseres i sikringsskapet og sender trådløst elforbruket til displayet som viser kostnad, forbruk i kWh, gjennomsnittlig forbruk og historikk.

 

I forbindelse med lanseringen av «Enova anbefaler» for isolasjon laget SINTEF Byggforsk boken «Etterisolering - Energisparende tiltak i småhus». Den kan fås kjøpt på flere bokhandler. Valg av metode og løsninger bør være i tråd med hovedprinsippene og isolasjonsmengdene som SINTEF Byggforsk og Enova anbefaler. Boken er praktisk og inneholder både «gjør- det-selv-tiltak» og tiltak som må utføres av fagfolk.

Tjenesten Enova Svarer

- er bemannet med spesialister innen energirådgivning. Via deres landsdekkende svartjeneste kan du få energiråd og tips, bestille brosjyrer og publikasjoner.

Ønsker du flere tips og råd om energieffektivisering og strømsparing er du velkommen til å ringe Enova Svarer på tlf: 800 49 003 (betjent fra 08.00 - 16.00), eller pr. e-post [email protected] De er også på Facebook. www.enova.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen