Småbarnforeldrenes mareritt:

Giftig blomsterprakt

Små barn bør ikke gresse rundt i hagen uten tilsyn. Farer lurer bokstavelig talt i hver eneste giftige busk.

LUKTER GODT: Men bare lukte, ikke spise.
LUKTER GODT: Men bare lukte, ikke spise. Foto: Foto: Smojellojo
Publisert Oppdatert

Det er ikke slik at giftige planter er utstyrt med pigger og illeluktende blomster for å unngå å bli spist. Tvert imot har mange giftige planter fristende bær, vakre blomster og uskyldig bladverk - som rododendron for eksempel.

Nå er ikke alle planter giftige, de aller fleste plantene rundt oss er ufarlige. Men det er ingen sammenheng mellom bruk og utbredelse av forskjellige hageplanter og giftighet.

Skumle storselgere

En statistikk fra USA viser en sammenheng mellom "storselgerne" av planter som hagesentrene gjerne selger og forgiftningstilfeller. Det er betenkelig at plante-etikettene altfor hyppig - i den grad etikett finnes på planta - ikke inneholder informasjon om planta er giftig eller ei.

Ansvaret hviler derfor på hver enkelte hageeier når det gjelder å finne ut om en plante er giftig eller ikke. Spør gjerne på hagesenteret når du kjøper planter.

Sjekk ut vår nye hageblogg: Hagedilla.no

Mange planter kan være "ufarlige" men gi utslett eller andre allergiske reaksjoner i kontakt med planten. Kontakteksem er ganske vanlig, og det kan du få fra noen av våre mest vanlige nåletrær.

Planteleksikon

Vi anbefaler alle å ha et godt planteleksikon, flora eller hagebok i huset som har opplysninger om toksisitet (giftighet).

Mange planter i hagen er ikke farlige (les: livstruende for barn) selv om de klassifiseres som giftige, det er sjelden det er fare for alvorlige forgiftninger og ofte kun hvis store mengder plantemateriale spises. Men mange planter inneholder stoffer som kan virke irriterende hvis de spises eller man får kontakt med plantesaften, ofte oppdages dette ved utslett på huden kombinert med smerter i lepper, munn og hals og mageproblemer som kvalme og brekninger.

Oversikten inneholder noen av de mest vanlige plantene vi har i hagen, men er ikke komplett. At planten ikke står på denne listen betyr derfor ikke at den er ufarlig!

For at du raskt skal finne frem i listen, er den sortert i Trær og busker, Stauder og urter (inkl. sommerblomster), Løk og knoller samt klatreplanter. Alfabetisk etter norsk navn der det er kjent.

TRENGER DU PROFESJONELL HJELP? Søk under Hage i Boligguiden.

TRÆR OG BUSKER

Barlind - Taxus er giftig. De røde bærene (kjøttet) er faktisk ikke giftig, men selve frøet er det, samt planten ellers. Det er bærene som ser fristende ut. Ta kontakt med Giftinformasjonssentralen hvis mer enn 2 bær blir spist.

Benved - Euonymus europaeus - kalles også spolebusk. Alle plantedeler er giftige, kritisk dose er ikke kjent.

Fargeginst - Genista tinctoria - Hele planten er meget giftig, men alvorlige forgiftninger er sjelden. Smerter eller brennende følelse i munn og svelg hvis planten spises, muskelsvakhet (særlig bena), brekninger, kramper.

Gullregn (alle arter) - Cytisus laburnum. Hele planten er svært giftig. Kan gi mageproblemer, oppkast og kraftig diaré, ujevn puls, kramper og koma.

Kalmia og sauekalmia - Kalmia angustifolia og K. latifolia. Hele busken er svært giftig. Symptomer på forgiftning ved spiste plantedeler er sakte puls, oppkast, svette, magesmerter, hodepine, kramper.

Kristtorn - Ilex. Vokser også vilt på sørlandet. Bærene har lav toksisitet men kan gi kvalme, oppkast og diaré hvis de spises.

Leddved, blåleddved, kaprifol - Lonicera-arter, både slyngplanter og busker. Bærene er oransje/røde. Planten er irriterende, kan blant annet føre til kraftige mage- og tarm symptomer. Behandling hvis mer enn 10 bær spises, kontakt Giftinformasjonen.

Liguster - Ligustrum. Svært vanlig hekkplante som har giftige bær. Ofte er ikke dette et problem da hekkene gjerne klippes årlig og bærene ikke rekker å utvikle seg. Symptomer som magesmerter, kvalme, oppkast, hodepine, kald og klam hud.

Pieris - Eviggrønn busk (kalles gjerne Pyramidelyng) som har giftige blader og blomsternektar. Forgiftningssymptomer er svette, rennende øyne og nese, oppkast, magesmerter, slapphet og kramper. P. japonica (syn. Andromeda japonica) er for øvrig også giftig for sau, den inneholder andromedotoksin som gir en kurareliknende effekt og til slutt respirasjonssvikt.

Rododendron arter (inkl. Azalea) er meget giftig. Alle plantedeler er giftige, og gir symptomer som økt spyttsekresjon, rennende øyne og nese, magesmerter, slapphet, diaré, pustevansker og til slutt koma.

Rødhyll - Sambucus racemosa, gjenkjennes på de røde bærene. Hele planten er giftig.

Tysbast - Daphne - de aller fleste arter av er giftige, frukt og blader spesielt. Kontakt med plantesaften gir lette hudirritasjoner. Symptomene ved spiste plantedeler er hoven tunge og svelg med svelgeproblemer og tørste, samt kvalme og oppkast. Deretter indre blødninger og blodig diaré, eventuelt også koma. Meget giftig!

STAUDER, URTER OG 1-ÅRIGE PLANTER

Ballblom - Trollius europaeus. Hele planten er giftig og kan gi hudreaksjoner som hevelser og blemmer ved kontakt med plantesaften, det er sjeldent forgiftninger. Brennende følelse i munn og svelg. I sjeldne tilfeller kretsløpskollaps.

Bekkeblom, Soleiehov - Caltha palustris. Planten er lett giftig og smaker vondt, så dyr på beite unngår den. Gir problemer med hud og slimhinner, og hevelser eller utslett i ansiktet. Gi medisinsk kull.

IKKE KLÅ: Tagetes kan gi hudirritasjoner.
IKKE KLÅ: Tagetes kan gi hudirritasjoner. Foto: Foto: Impecta Handels
IRRITERER: Klematis inneholder stoffer som gir raskt forbigående hudirritasjon ved kontakt med plantesaften.
IRRITERER: Klematis inneholder stoffer som gir raskt forbigående hudirritasjon ved kontakt med plantesaften. Foto: Foto: Iril Kolle

Hjelm, Tyrihjem (også kalt stormhatt), Aconitum - alle arter av hjelm er giftige, og hele planten er giftig. Nummenhet i munn og svelg, oppkast og diaré, svak puls og muskelkramper er typiske forgiftningssymptomer. Vokser vilt.

Japansk lykt - Physalis arter, kinesisk lykt. Umodne bær og blader er svært giftige, mens modne bær kan brukes til syltetøy. Symptomer er hodepine, magesmerter, senket kroppstemperatur, oppkast og diaré, sirkulasjons- og pustebesvær.

Julerose - Helleborus arter. Hudirritasjoner ved kontakt med plantesaften, ellers lav toksisitet; gir brennende følelse i munnen/svelget og brekninger, samt diaré. Giftig hvis store mengder spises.

Kubjelle - Pulsatilla vulgaris. Alle plantedeler kan gi mageproblemer hvis den spises.

Lobelia - arter. Vanlig bunndekkende staude. Er giftig i store mengder (alle plantedeler). Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré, økt spyttsekresjon, kramper og koma. Er skummel fordi den ikke gir smerter i munn eller andre avskrekkende signaler slik at større mengder av planten kan bli spist.

Løytnantshjerte, Småhjerte - Dicentra-arter. Giftig i store mengder. Symptomer på forgifting er skjelvinger, oppkast og diaré samt pusteproblemer. Hudirritasjon ved kontakt med plantesaften.

Nelliker - Dianthus. Kontakt med bladene kan gi hudirritasjoner som går raskt over. Har lav toksisitet.

Opiumsvalmue - Papaver somniferum arter. Plantesaften utvinnes til opium. Spises frøkapslene eller man får i seg plantesaften kan man få symptomer som pustebesvær og eventuelt koma. Merk at mange kultivarer har blomster i andre farger, som hvite, lilla, rosa, sorte m.fl. Den "originale" ville opiumsvalmuen er lilla.

Revebjelle - Digitalis. Alle arter av revebjelle er giftige, hjertemedisinen Digitalis ble tidligere utvunnet av planten (D. purpurea). Hele planten er giftig, og gir symptomer som hodepine, forvirring, delirium, blodtrykksfall og hjerterytmeforstyrrelser. NB Planten smaker bittert og gir derfor sjeldent alvorlige forgiftninger.

Ridderspore - Delphinium. Alle riddersporer er meget giftige. Symptomer er brennende følelse på lepper og i munnen, nummenhet i svelg, oppkast og diaré. Svak puls og muskelsvakhet eller muskelspasmer.

Tagetes - alle arter kan gi hudirriatasjoner ved kontakt med plantene, spesielt i sol. Allergiske reaksjoner på blomsterduften.

Vortemelk-arter - Euphorbia er lett giftige. Kvalme, oppkast og diaré er symptomene, hudirritasjoner og etter en tid blemmer ved kontakt med plantesaften spesielt i sollys.

LØKPLANTER

Hyasint (svibler) Hyacinthus - har løk som inneholder irriterende stoffer. Er kun giftig ved inntak av store mengder plantemateriale, og gir da symptomer som magekramper, oppkast og diaré. Hudreaksjoner hvis kontakt med plantesaft. Mennesker plaget med allergi kan få reaksjoner som irritasjon i nesen og astma.

Iris - Irisarter som vanlig hageiris og den gule Iris pseudacorus (Sverdiris) inneholder en plantesaft som virker irriterende på slimhinner. Vær også oppmerksom på kapslene som inneholder frø.

Liljekonvall - Convallaria majalis. Er farlig hvis større mengder spises. Gir ujevn og sakte puls, magesmerter og diaré.

Vanlig hageiris er også giftig.
Vanlig hageiris er også giftig. Foto: Iril Kolle

Påske- og pinseliljer - Narcissus. Løk av både er giftige i store mengder. Svelges løkdeler kan det gi mageproblemer med brekninger og/eller diaré, samt skjelvinger og kramper. Kan gi kontaktallergi/eksem på hud (alle plantedeler).

Tulipaner - Tulipa. De fleste tulipanløk er giftige og gir magebesvær. Risikoen regnes som liten, da de må graves opp først hvis de er plantet i hagen. Hold poser med nyinnkjøpt løk unna barna.

Sjekk ut vår nye hageblogg: Hagedilla.no

KLATREPLANTER

Eføy - Hedera helix - Er giftig i store mengder. Gir ellers hudirritasjoner med rødme og utslett (blemmer) hvis kontakt med plantesaften. Brennende følelse i munn og svelg hvis plantedeler spises. Vær oppmerksom på kramper, feber og utslett i tillegg som tyder på inntak av større mengder plantedeler og dermed behandling!

Klematis - Clematis. Hele planten inneholder stoffer som gir lett og raskt forbigående hudirritasjon ved kontakt med plantesaften, og smerter i munnen hvis den spises. Blemmer i munnen er vanlig.

Kaprifol - se under busker.

Oppslagsverk og informasjon om planter:

Når uhellet er ute

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi et glass vann
  • Medisinsk kull
  • Ring legevakt / giftinformasjonssentralen

Giftinformasjossentralens døgnåpne vakttelefon: 22 59 13 00

Ikke "se det an" hvis du mistenker forgiftning. Det kan ta timer før symptomene melder seg.

Ta alltid med deg en bit (blader, blomst) av planten hvis du ikke vet hva den er. Fremkall oppkast kun hvis det er snakk om svært giftige planter og det kan gjøres uten risiko. Man skal aldri prøve å få noen som virker sløve til å kaste opp. Søk råd hos lege / giftinformasjonssentralen.

Giftinformasjonssentralens side om giftige planter

A-Å oversikt over giftige planter

Den Virtuella Floran - Database over ville planter, inkl. opplysninger om plantene er giftige. Egen side om giftige planter her.

Poisonous plants of North Carolina

Cornell University: Poisonous plants informational database

Universität Bonn: Informationen über Pflanzen

Gifte.de: Toxicologie in der Notfallmedizin

Kidsource: 20 most commonly ingested plants

TRENGER DU PROFESJONELL HJELP? Søk under Hage i Boligguiden.

Sjekk ut vår nye hageblogg: Hagedilla.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning