FORSIKRING AV BOLIGEN

Er boligforsikringen i orden?

Endelig er drømmen gått i oppfyllelse – huset er ferdig og det er på tide å flytte inn. Alt er ordnet for en fin fremtid i det nye huset. Men er forsikringen i orden hvis det skulle skje en skade?

Er forsikringen i orden hvis det skulle skje en skade?
Er forsikringen i orden hvis det skulle skje en skade? Foto: Digitalvision
Publisert Oppdatert

Forsikring er ofte et ukjent og litt vanskelig tema å forstå. Alle har et forhold til forsikring, men vet ikke så mye mer enn at det er viktig å forsikre det man eier.

Bolig er den største økonomiske investeringen de fleste gjør, og det er godt å vite at man får erstattet skaden hvis uhellet er ute. Ved å øke egenandelen og ha sikkerhetstiltak i orden, kan man spare penger på forsikringspremien. Det å være opptatt av å tenke skadeforebyggende, gjør at man vil oppnå lavere forsikringspremie og ikke minst at man slipper skader.

Her kommer noen forklaringer på boligforsikring og hva som er viktig å vite når man er huseier.

Fullverdi-/premiegrunnlag

Er den sum selskapet har beregnet at det vil koste å gjenoppføre en tilsvarende bygning, beregnet på grunnlag av størrelse(areal), distrikt, bygningstype og standard. Dette er ikke det samme som takst på en bolig, slik eiendomsmeglerene bruker, og tar ikke hensyn til hvor stor tomten er osv.

Fullverdi:

En fullverdiforsikret bygning er til enhver tid forsikret for hva det vil koste å gjenoppbygge tilsvarende bygning, med mindre det er foretatt tilbygg eller andre bygningsmessige forandringer som ville påvirket den forsikringssummen/fullverdigrunnlaget som selskapet har kommet frem til.

Dette er den vanligste forsikringsformen som benyttes på hus som er godt vedlikeholdt.

En viktig regel er at om man skal bygge på huset eller bygge ny garasje er det viktig at man opplyser forsikringsselskapet sitt om dette. Husk at man kun får erstatning på bygninger som er forsikret.

Fullverdigaranti:

Forsikringsselskapet garanterer full gjenoppbygging av en bygning som er fullverdiforsikret, uten annet fradrag enn egenandelen. Det gjøres ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at gammel bygning/bygningsdel erstattes med ny.

Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner.

Reparasjoner, nyinstallasjoner og bygningsarbeider skal utføres etter gjeldende forskrifter. Husk å sjekke at alt er godkjent, slik at det ikke kommer overraskelser ved skader.

I tillegg skal følgende arbeider utføres av godkjent/autorisert håndverker:

- reparasjoner/nyinstallasjoner av elektrisk anlegg og VVS

- bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner.

Som huseier er det også viktig at man tar ansvar for å holde huset i orden. Med det menes å forebygge skader ved utett tak og vegger, ved at takrenner, nedløp og taksluk renses minst vår og høst, slik at disse holdes åpne for å kunne ta unna nedbør.

Dessuten skal synlige lekkasjer, løse beslag, manglende takstein og øvrige feil og mangler utbedres umiddelbart. Det er mye å ta vare på og huske på, men da er det også mer å glede seg over.

Veslemøy Rue Barkenes er forsikringssjef i Gjensidige, Nedre Romerike

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning