Dette kan du bygge uten søknad

Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen eiendom, uten å søke kommunen eller spørre naboen.

Med nye byggeregler kan garasjene fort bli store.
Bare sørg for å høre med naboen før du setter
igang, om ikke annet enn for å bevare freden. FOTO: Igland Garasjer
Med nye byggeregler kan garasjene fort bli store. Bare sørg for å høre med naboen før du setter igang, om ikke annet enn for å bevare freden. FOTO: Igland Garasjer
Publisert Oppdatert

Den nye loven som trådde i kraft 1. juli 2015 gjør det lettere for folk å føre opp mindre bygg på eiendommen. Mange av disse er nå unndratt søknadsplikt.

Dette gjelder blant annet bygg som bod og lekestue som er under 15 kvadratmeter, og garasje der maks høyde til mønet er 4 meter. Hensikten med de nye reglene er å spare både kommunene og folk flest for tid og ressurser.

– Enkelte småbygg skaper mye papirarbeid og skjemaer for folk, samt at det skaper mye byråkrati hos kommunene. Nå tar vi store grep for å forenkle prosessene, og ser frem til at den nye loven trer i kraft, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han mener at om lag 20 prosent av kommunens behandling knyttet til byggesaker handler om saker der søknadsplikten nå bortfaller.

– Når vi forenkler kan kommunene bruke mer ressurser på å veilede innbyggerne eller gjøre andre oppgaver, fremfor å behandle byggesøknader for små bygg som for eksempel garasjer, sier Sanner i en pressemelding.

Går du med planer om å sette opp en garasje eller et uthus? Ta en titt blant våre anbefalte leverandører for å finne en dyktig håndverker som kan hjelpe deg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fram til 1. juli 2015 kunne man
bygge 15 m2 uten å søke. Nå er
grensen øket til 50 m2, slik at barnas
lekehus fort kan bli store. Dette lekehuset
er et byggesett fra Maxbo. FOTO: MAXBO
Fram til 1. juli 2015 kunne man bygge 15 m2 uten å søke. Nå er grensen øket til 50 m2, slik at barnas lekehus fort kan bli store. Dette lekehuset er et byggesett fra Maxbo. FOTO: MAXBO

Dette kan du bygge:

Nå kan du fint sette opp en bod i hagen uten å
spørre noen om lov først. Men for å sikre et godt
forhold til naboer, er det absolutt en fordel å snakke
med dem før du setter i gang. FOTO: Christer Vallstrand/Ina Agency
Nå kan du fint sette opp en bod i hagen uten å spørre noen om lov først. Men for å sikre et godt forhold til naboer, er det absolutt en fordel å snakke med dem før du setter i gang. FOTO: Christer Vallstrand/Ina Agency

Uthus inntil 15 m²

Frittliggende bygninger inntil 15 kvadratmeter, som bod, sykkelskur, lekestue eller drivhus. Maks høyde til mønet er 3 meter og gesimshøyden kan maks være 2,5 meter. Bygningen skal ikke brukes til beboelse, og avstanden fra andre bygninger på eiendommen må være minst 1 meter, og minst 4 meter fra nabogrensen. Unntak kan være om det står annet i kommunens reguleringsplan for ditt område.

Garasje/uthus inntil 50 m2

Du kan nå bygge frittstående bygg på din eiendom på inntil 50 kvadratmeter uten å søke. Maks høyde til mønet er 4 meter, gesimshøyden kan ikke være på mer enn 3 meter. Bygningen kan ikke være på mer enn en etasje, og kan heller ikke ha kjeller. Bygningen kan stå inntil 1 meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen. Du må også passe på at bygningen ikke plasseres over ledninger i grunnen. Merk at en garasje for to biler som regel vi ha en høyde til mønet på over 4 meter, og da må du søke om tillatelse.

Tilbygg inntil 15 m²

Du behøver heller ikke søke tillatelse for å mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter. Betingelsen er at dette ikke skal inneholde «rom for varig opphold eller beboelse». Samlet bruksareal og bebygd areal skal ikke være på mer enn 15 kvadratmeter. Eksempler på dette kan være balkong, veranda, vedbod, sykkelbod eller overbygget inngangsparti. Merk at avstand til nabogrense må være minst 4 meter.

Levegg

Tidligere måtte du søke kommunen om å oppføre levegg med høyde opptil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter nærmere naboen enn 4 meter. Nå kan du sette opp en slik levegg med disse målene 1 meter fra nabogrensen. Ved høyde 1,8 meter og lengde 5 meter kan leveggen plasseres inntil nabogrensen.

Terrasse og utegulv

Du kan bygge terrasse på bakken uten å søke, såfremt plasseringen ikke er i strid med arealformål, planbestemmelse eller hensynssoner. «På bakken» innebærer at terrassen ikke er understøttet, men den må likevel kunne bygges opp så mye at treverket ikke ligger direkte på bakken. Høyden vil kunne bli opp mot 50 cm.

Utepeis med mer

Du kan sette opp utepeis uten å søke. Det samme gjelder utegrill, lekeapparater, tørkestativ, skulpturer og fontener.

Følg Bo Bygg og Bolig på Facebook for oppdateringer og linker til andre inspirerende og informative saker.

Les alt om

Garasjer    Utepeis    Terrasser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning