HÅNDVERKERTJENESTER

Bruk lokale håndverkere

Bruker du fagfolk fra nærmiljøet, har de sitt gode navn og rykte å ivareta - og resultatet blir bedre.

I NÆRHETEN: Bruk lokale håndverkere, de ønsker å ivareta sitt gode navn og rykte i nærmiljøet.
I NÆRHETEN: Bruk lokale håndverkere, de ønsker å ivareta sitt gode navn og rykte i nærmiljøet. Foto: Foto: Lisa F. Young, Crestock
Publisert Oppdatert

Gode råd til huseieren

1. Planlegg nøye det du skal ha gjort, da slipper du ubehagelige overraskelser.

2. Hold deg til bindende tilbud, altså en forhåndsavtalt pris. Forbrukerrådet kan kontaktes for en standardkontrakt.

3. Hold god kontakt med håndverkerne underveis i prosessen. Still deg aktiv til utviklingen så blir flere avgjørelser dine egne.

4. Snakk med naboer og andre i nærmiljøet som har benyttet seg av håndverkere det siste året. Følg gjerne deres råd og anbefalinger i valg av folk.

Mange husbyggere har gått fem på i valg av håndverkere. På slutten av åttitallet kom byggeboomen og en rekke ufaglærte kastet seg på bølgen. Her var det penger å tjene! Og resultatet lot ikke vente på seg. En mangedobling i klagesaker til forbrukerrådet, store merkostnader til utbedring, morarenter og personlig konkurs var et faktum for mange huseiere.

Men vi lærte noe av dette. Nå ser man et mer bevisst publikum vokse frem. Vi har lært av våre feil og blitt klokere...

Skjerpet regelverk

Regelverket har også blitt skjerpet. Lov om håndverkstjenester kom etter press fra forbrukere og seriøse håndverkere. Den har gjort det lettere å orientere seg om rettigheter, hvordan sette opp kontrakt o.s.v.

Loven finner du på www.lovdata.no

Men en annen viktig sikkerhet er å bruke fagfolk fra nærmiljøet, vil de som oftest gjøre en god jobb nettopp fordi de har sitt gode navn og rykte å ta vare på. Et lite lokalsamfunn er gjennomsiktig og røper lett de som slurver unna.

Får oppdrag "på lokalet"

Den lokale håndverker benytter seg av direkte markedsføring, f.eks. ved å komme i snakk med kunder i matvarebutikken eller på lørdagsdansen... Og selvsagt, ryktet løper foran dem. Har håndverkeren gjort en god jobb, kommer det flere oppdrag som følge av omtalen. I tillegg er det selvsagt viktig å markedsføre sine tjenester og varer i målrettede medier for å være sikret løpende oppdrag.

Av de mange klagesakene ser man at det gjennomgående dreier seg om ufaglærte og ikke lokale tjenester. Kunden har hatt vanskeligheter med å nå frem med sine ønsker p.g.a. avstander, og flere håndverkere har også "forsvunnet" etter forskudd og uferdig jobb.

Anbefalinger

En slik opp førsel kan aldri en lokal håndverker tillate seg. Han har sitt rykte å ta vare på samtidig som han kan formidle andre, lokale håndverkere som er til å stole på.

Ved rehabilitering og nybygg, kan det også være en fordel med "innfødte" som kjenner stedets byggeskikker med hensyn til husets utseende, og sikring mot klimatisk slitasje. De er også i nærheten hvis det oppstår feil og mangler. Og sist, men ikke minst, gjør man et slag for den lokale sysselsetting og næingsutvikling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning