Livet – delt på ni

Livets ni faser

Livet kan deles i ni faser, mener utviklings-psykologene. Sjekk hva du har i vente!

KVINNELIGE TREKK: For menn kan den tidlige alderdommen bety farvel med typisk maskuline egenskaper som styrke og målbevissthet. Mer feminine sider kan tre sterkere fram.
KVINNELIGE TREKK: For menn kan den tidlige alderdommen bety farvel med typisk maskuline egenskaper som styrke og målbevissthet. Mer feminine sider kan tre sterkere fram. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Føler oss yngre

Her er resultatene fra en studie av alder og følt alder gjennomført av den svenske sosiologen Peter Öberg sammen med professor Lars Tornstam:

  • Bare 15 prosent av oss føler seg så gamle som de faktisk er.
  • 78 prosent føler seg yngre enn de faktisk er.
  • 72 prosent vil også være yngre enn de er og tror også at andre ser på dem som yngre enn de er.

Ifølge en avstemning på klikk.no, er tendensen noe av den samme blant klikk-leserne**:

  • 19 prosent føler seg så gamle som de faktisk er.
  • 63 prosent føler seg yngre enn de er.
  • 19 prosent føler seg eldre enn alderen deres skulle tilsi.

** Resultat etter at 643 lesere har stemt

Psykoanalytiker Erik H. Erikson hadde en teori om at mennesket hadde åtte aldrer. I tillegg har utviklingspsykologer i ettertid skilt ut perioden 40 til 50 år som egen alder.

Dette er periodene psykologene mener er mest avgjørende for utviklingen av et menneskes liv:

0-1 år:

Man snakker om sju store utviklingsfaser i løpet av det første året. Ved nimånedersalderen går vi gjennom en selvstendighetsfase som kan være ganske dramatisk. Da slites vi mellom frigjøring og behovet for trygghet. Noen kaller det å kutte navlestrengen for annen gang. Jeg er jeg!

2-3 år:

Den mest kjente av alle trassaldre er den som kommer mellom to og treårsalderen. Studier har regnet ut at foreldre og deres to-tre-åringer har små konflikter hvert tredje minutt og store konflikter tre til fire ganger i timen. Den egne viljen og evnen utforskes. Kan selv!

Les mer: Klikk Foreldre/småbarn

6-7 år:

Noen ganger snakker man om "småtenårene", et utviklingssprang både fysisk og mentalt. Kroppens proporsjoner forandres drastisk, venner blir viktigere og ytre forandringer som skolestart bidrar til turbulensen. seksåringer kjenner seg frem i sin nye kropp med rastløshet, og utforsker sin identitet med fantasier, lek, gråt og skrik. Hvem er jeg?

13-15 år (ungdom):

Puberteten og avskjeden med barndommen kan for mange være den mest intensive trassperioden. Dette er en periode på jakt etter identitet, og kan by på rolleforvirring.

20-30 år (tidlig voksen):

Mellom 20 og 30 år vil mennesker teste sine evner og sin kompetanse, teste grensene for sine egne evner. Det er opp og frem. Hva kan jeg? Hva får jeg?

Les også: 15 år eldre på to år

30-40 år (voksen):

Etter dette kommer et punkt der vi plutselig spør oss selv Vil jeg dette? Da kan det komme et "nei". Mange går inn i et hamskifte, og den første reaksjonen blir å si nei til både den gamle og den nye hamen. Man må begynne med et "nei" for å kunne si "ja" siden. For at noe nytt skal få plass må det skapes et tomrom, et kreativt tomrom. Da fyller trasset en viktig funksjon.

40-50 år (middelaldrende):

Mange utviklingspsykologer vil dessuten gjerne putte inn en periode mellom 40 og 50 år når det gjelder trass, kanskje en av de viktigste periodene i et menneskes liv, nest etter barndommen.

Mange opplever 40-50-årene som kritiske for at vi skal kunne utvikle som til eldre mennesker og være tilfreds resten av livet.

Les også: Slik eldes du

50-65 år:

Man kan oppleve tomhet etter utflyttede barn, vissheten om at halve livet er levd og om ens egen udødelighet. For kvinner innebærer denne fasen ofte en frigjøring fra omsorgsrollen og tid for egenutvikling. For menn kan fasen omfatte en avskjed med de typiske maskuline siden, som styrke, sikkerhet og målbevissthet - og en bekreftelse på at de feminine sidene er der og dermed gir han større balanse i livet.

Les også: - Vil eldes med stil

80-90 år (sen alderdom):

Med livserfaring har man begynt å godta det livet man har fått og hvordan man har levd. Man ser meninger og sammenhenger, og mange opplever integritet.

Uenig i beskrivelsene? Få det ut i kommentarfeltet nedenfor!

Les mer:

Klikk Helse

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning