Reisestipend

Søk om jordmorstipend fra BAM

Formålet skal være faglig utvikling, og reisekostnader knyttet til dette.

Alle jordmødre kan søke om stipend, og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.
Alle jordmødre kan søke om stipend, og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.
Publisert Oppdatert
Søk om stipend når du utvider din kompetanse.  I vurderingen av søknadene skal originalitet, og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.
Søk om stipend når du utvider din kompetanse. I vurderingen av søknadene skal originalitet, og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.

BAMS REISESTIPEND

Hvem kan søke

Stipend gis jordmødre etter søknad. Alle jordmødre kan søke og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.

 

Formål

Stipendet skal brukes til reiser i inn- eller utland. Formålet med reisen skal være faglig utvikling. I vurderingen skal originalitet og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.

 

Søknadsfrister, søknadsskjema og svar

Søknadsfrister for 2017 er 1. mai og 1. november. Alle vil få svar når søknadene er behandlet. Vi ber om at søknaden utfylles fullstendig og tydelig. Med nødvendige vedlegg.

 

Økonomisk ramme

Det beløp som tildeles den enkelte vil variere. Den samlede ramme er i 2017 på kr 50.000, og fordeles av komiteen.

 

Tildelingsinstans og administrasjon

Stipendkomiteen består av tre jordmødre. BAM har sekretariatet og er stipendets adresse.

 

Rapportering

Stipendmottaker skal gi en rapport tilbake etter at det er anvendt. Dette kan skje i form av et innlegg, en artikkel i et fagblad eller i et brev til stipendkomiteen.

 

Søknaden sendes pr. post til:

Egmont Publishing AS

Avd. BAM v/ Monica Eriksen

PB. 4980 Nydalen, 0441 OSLO

Merk:”BAMs reisestipend”

 

Eller på mail til: [email protected] og merkes med reisestipend

 

Søknaden må inneholde:

 

Navn: _____________________________       Privat tlf:___________ Mob:______________

 

Adresse: ___________________________       Kontonummer:________________________

 

Postnr.:_________  Poststed:__________________________________________________

 

Mailadresse:________________________________________________________________

 

Studiested/arbeidssted:_______________________________________________________

 

Evt. om det er innvilget midler fra annet sted:______________________________________________________

 

Budsjett

Reiseutgifter:               ___________________

Boutgifter:                    ___________________

Kongressavgift:          ___________________

Andre utgifter:             ___________________

 

Totalt utgifter:            ___________________

 

Beskriv formålet med den planlagte reiseaktiviteten, og legg ved aktuell dokumentasjon av opplegg/opphold samt oversikt over utgiftene.

 

Søknadsfrist:

1. mai og 1. november.

Når det er kommet inn søknader til vurdering avholdes det inntil 2 evalueringsmøter pr. år.

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning