Reisestipend

Søk om jordmorstipend fra BAM

Formålet skal være faglig utvikling, og reisekostnader knyttet til dette.

Alle jordmødre kan søke om stipend, og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.
Alle jordmødre kan søke om stipend, og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.
Publisert Oppdatert
Søk om stipend når du utvider din kompetanse.  I vurderingen av søknadene skal originalitet, og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.
Søk om stipend når du utvider din kompetanse. I vurderingen av søknadene skal originalitet, og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.

BAMS REISESTIPEND

Hvem kan søke

Stipend gis jordmødre etter søknad. Alle jordmødre kan søke og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.

Grupper oppfordres til å søke hver for seg med en søknad pr. person.

Formål

Stipendet skal brukes til reiser i inn- eller utland. Vi understreker at formålet med reisen skal være faglig utvikling. I vurderingen skal originalitet og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges.

Søknadsfrister, søknadsskjema og svar

Søknadsfrister for 2019 er 1. mai og 1. november. Alle vil få svar når søknadene er behandlet. Vi ber om at søknaden utfylles fullstendig og tydelig. Med nødvendige vedlegg. Mangelfulle søknader blir ikke tatt med i vurderingen.

Økonomisk ramme

Det beløp som tildeles den enkelte vil variere. Den samlede rammen er i 2019 på kr 50.000 totalt, og fordeles av komiteen.

Tildelingsinstans og administrasjon

Stipendkomiteen består av tre jordmødre. BAM har sekretariatet og er stipendets adresse.

Rapportering

Stipendmottaker skal gi en rapport tilbake etter at det er anvendt. Dette kan skje i form av et innlegg, en artikkel i et fagblad eller i et brev til stipendkomiteen.

Søknaden sendes pr. post til:

Egmont Publishing AS

Avd. BAM v/ Monica Eriksen

PB. 4980 Nydalen, 0441 OSLO

Merk:”BAMs reisestipend”

Eller på mail til: [email protected] og merkes med reisestipend

Søknaden må inneholde:

Navn: _____________________________ Privat tlf:___________ Mob:______________

Adresse: ___________________________ Kontonummer:________________________

Postnr.:_________ Poststed:__________________________________________________

Mailadresse:________________________________________________________________

Studiested/arbeidssted:_______________________________________________________

Evt. om det er innvilget midler fra annet sted:______________________________________________________

Budsjett

Reiseutgifter: ___________________

Boutgifter: ___________________

Kongressavgift: ___________________

Andre utgifter: ___________________

Totale utgifter: ___________________

Nødvendig vedlegg: Beskriv formålet med den planlagte reiseaktiviteten, og legg ved aktuell dokumentasjon av opplegg/opphold samt oversikt over utgiftene.

Søknadsfrist: 1. mai og 1. november. Når søknaden er behandlet får alle søkere tilbakemeldig.

Når det er kommet inn søknader til vurdering avholdes det inntil 2 evalueringsmøter pr. år. Alle søkere får beskjed etter evaluering, og svar tilsendt pr. mail.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning