Fødselsangst

Slik får du hjelp med fødselsangsten

Er du redd for å få panikk av smertene, besvime og at du og barnet kommer til å dø under fødselen? Det er hjelp å få.

FØDSELSANGST: Fødselsangst er en ganske vanlig tilstand blant gravide. Men det er hjelp å få.
FØDSELSANGST: Fødselsangst er en ganske vanlig tilstand blant gravide. Men det er hjelp å få. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Å føle utrygghet eller en viss grad av frykt før fødselen er normalt. Det er en vanlig og naturlig reaksjon å være redd for det som er ukjent. Dette er ikke nødvendigvis negativt. Har du deltatt i konkurranseidrett, vet du at en viss spenning får deg ekstra skjerpet til å yte maksimalt. Slik er det i forbindelse med en fødsel også. Spenningen og den lille engstelsen gjør både deg og partneren din bedre rustet til det som måtte komme, og forbereder dere på den store omstillingen det er å bli foreldre. Ingvild Eggerud er likevel en av mange som sliter med fødselsangst.

Mange årsaker

Men for noen blir denne redselen så omfattende at den overskygger alt annet. Frykten kan prege svangerskapet slik at man mister gleden over å være gravid. Fødselsangst kan gi søvnvansker, konsentrasjonsvansker og påvirke deg i så stor grad at den hemmer deg i ditt daglige liv. Denne formen for engstelse er ikke positiv. Det kalles fødselsangst og kan ha mange ulike årsaker:

 • Frykt for å miste kontrollen
 • Angst for det ukjente
 • Redsel for smertene
 • Frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet
 • Tidligere vonde sykehusopplevelser, overgrep eller krenkelser
 • Tidligere fødsler som har vært vanskelige

Noen ganger lagrer kroppen opplevelser som har blitt fortrengt, men som i en sårbar fase som graviditeten kan komme til overflaten. Andre ganger kan årsaken til fødselsangst ikke forklares.

Dårlig fødselsopplevelse

Leder i Den norske jordmorforening, Marit Heiberg har uttalt at det ofte er redsel og stress som gir kvinner dårlige fødselsopplevelser.

- At smerten oppleves verre når man spenner seg, har jordmødre visst i generasjoner. Men det er flere måter å håndtere redselen på, påpeker Heiberg.

Hun tror at mye av redselen kan bearbeides ved å prate med jordmor og lege på forhånd

- Det er viktig å vite hva man går til. Fornuftig og korrekt informasjon om hva som vil skje under fødselen, samt et besøk på den aktuelle fødeavdelingen, vil kunne ta bort mye av redselen som mange kvinner kjenner, tror Heiberg. Hun understreker også betydningen av at jordmor er til stede under hele fødselen, og ikke har det så travelt at hun må springe mellom flere fødende på samme tid. For det finnes en rekke ting kvinner ikke tør spørre om under svangerskap og fødsel.

Hjelp å få

De aller fleste som opplever fødselsangst får det bedre hvis de får hjelp. Å snakke med jordmor eller lege så tidlig som mulig, er et godt råd. Hvis ikke de kan hjelpe vil du bli henvist videre. De fleste sykehus tilbyr oppfølging for gravide med fødselsangst. Hør med sykehuset hvor du skal føde. Kanskje du kan bli med på et opplegg der. På Rikshospitalet i Oslo har de for eksempel tilbud til de som er spesielt engstelige om å bli kjent med jordmoren som vil hjelpe dem under fødselen.

Gjennom samtaler på poliklinikken kan du få hjelp med å sette ord på frykten og forsøke å bearbeide noe av det som ligger til grunn for den. Målet er at du skal oppleve det som trygt å føde og at fødselen skal bli en så positiv opplevelse som mulig.

Mange årsaker

Inger Sofie Stensland er avdelingsjordmor og rådgiver ved Rådgivingssenteret for mor og barn på Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen. Til henne kommer kvinner som er henvist fra lege eller jordmor. Noen sliter med tidligere fødselsopplevelser, andre har en angst-diagnose fra før. En tredje gruppe er redde for sykehus, for selve systemet, mens mange simpelthen er redde for å miste kontrollen. Alle følges opp individuelt, blant annet gjennom samtaler.

Inger Sofie Stensland er rask med å understreke at kvinner som har angst fra før, nødvendigvis ikke trenger å være redde for å føde. Dèt er det viktig å få ryddet opp i. De kan tvert imot være strålende fødekvinner.

Fleste føder vaginalt

Med god informasjon, velger de fleste å føde vaginalt når den tid kommer. 80 prosent av de som går til samtale hos Inger Sofie Stensland, føder på vanlig måte. De har fått den nødvendige trygghet og forvissning om at dette er noe de kan greie.

Skriv et brev

Skriv et brev til jordmoren din. Prøv å sette ord på hva du er mest redd for og vær så konkret som mulig. Gjør det gjerne sammen med partneren din. Brevet vil kunne danne grunnlag for en fødselsplan, som igjen vil kunne gi deg mulighet til å påvirke fødselssituasjonen. Da er det lettere å gi deg den hjelpen du trenger.

Temaer som kan være aktuelle i en fødselsplan:

 • Rutiner på fødeavdelingen
 • Smertelindring
 • Fødestillinger
 • Hvem skal være tilstede under fødselen?
 • Vaginal fødsel eller keisersnitt?

-Da har jeg oppnådd målet mitt, sier Stensland. Hun legger nemlig ikke skjul på at målet hennes er å få kvinnene til å føde på vanlig måte.

-Det er fordi det faktisk har en helbredende effekt. De oppnår en unik mestringsfølelse som faktisk kan ha betydning for dem resten av livet. Samtidig er det alltid noen som ikke bør gjennomgå en vaginal fødsel, og hvor det er mer riktig å anbefale keisersnitt. Da er det viktig å legge til rette for det.

Inger Sofie Stensland har vært jordmor i 30 år, og har sett en utvikling mot større frykt for å føde.

-Den generasjonen kvinner vi har i dag, har stort behov for kontroll. Og det er foreldregenerasjonen som har sydd puter under armene på dem. Nå ser vi resultat av jenter som er oppvokst med hjelm og knebeskyttere, som er blitt fulgt til skolen og som har blitt beskyttet mot de store konfliktene. Det har foreldrene deres tatt seg av. Disse jentene har vært vant til kontroll. Som gravide er det kanskje første gang i den unge kvinnens liv at hun mister fotfestet. Og jeg synes det er fantastisk flott å jobbe med disse kvinnene, sier Stensland. Hun mener de trenger "m er samtale enn målebånd på magen", og at vi både samfunnsøkonomisk og kvinnepolitisk har igjen for å ta problemet på alvor".

-Dette handler om forebyggende helsearbeid - og om at de skal kunne ivareta seg selv og sin egen psykiske helse. Og så skal de være mødre for sine egne døtre som igjen skal føde barn om noen år.

Alder og bosted

Etter Inger Sofie Stenslands erfaring er det ingen aldersforskjell når det gjelder fødselsangst.

Gode råd

 • Stol på jordmor og følg hennes instrukser. Hun vil lede deg gjennom fødselen på en trygg måte. Dette er jobben hennes, og hun vet hvordan det skal gjøres. Du er i trygge hender.
 • Ikke kjemp mot smertene, men lytt heller til kroppen din. Den er konstruert for å føde.
 • Stol på deg selv.

-Men jeg opplever at de eldste er mer bevisste på hva de faktisk er redde for.

Stensland har i løpet av sin karriere også jobbet på fødestua i Lærdal, og sier hun har inntrykk av at kontrollbehovet er større hos jenter i byen enn på landsbygda.

-Jenter på landsbygda tar det mer som det kommer, de har en holdning som går mer i retning av at "sånn er livet". De har mer kontakt med naturen, og er mer i kontakt med seg sjøl. På meg virker de rolige, sindige og trygge, og dette kommer godt med når det er snakk om en graviditet. Det merker jeg når de er i fødsel også. Jeg er faktisk imponert over tryggheten de utviser da.

Besøk oss på Facebook!

Les også:

Få kontroll over din egen fødselssmerte

Førstehjelp mot fødselsangst

FØDSELSANGST: Det beste rådet mot fødselsangst er å snakke med jordmor eller lege før fødselen. Om ikke de kan hjelpe, kan de henvise deg videre.
FØDSELSANGST: Det beste rådet mot fødselsangst er å snakke med jordmor eller lege før fødselen. Om ikke de kan hjelpe, kan de henvise deg videre. Foto: Foto: Colourbox

De største gravidredslene

Pappatabber på fødestua

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning