Prematurbarn

Når livet starter for tidlig

I dag kan legene redde barn som er født så tidlig som i 23. svangerskapsuke. Men de fleste premature er ikke så små. Og de aller fleste blir helt friske.

På prematuravdelingene overvåkes de små døgnet rundt av et kyndig og omsorgsfullt personale. Foto: Colourbox.no
På prematuravdelingene overvåkes de små døgnet rundt av et kyndig og omsorgsfullt personale. Foto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

I Norge fødes omkring 7,5 prosent av barna for tidlig. Det betyr at 4400 barn kommer til verden før 37 fullgåtte svangerskapsuker her i landet. Mellom 200 og 250 av dem fødes før uke 28, og regnes som ekstremt premature.

Mange av de premature barna trenger å ligge i respirator etter den tøffe starten. Maskinen hjelper de små med å puste og gir oksygen til lungene. Inne i kuvøsen er de gjerne koblet til flere ledninger, sonder og katetre. Det kan for eksempel være venefloner, som ser ut som små plastrør. Gjennom dem kan puls og blodtrykk måles på de bitte små kroppene. Gjennom et annet plastrør kan babyen få antibiotika, hvis den trenger det. Intravenøs næring er det også vanlig å få den første tiden.

Morsmelk er svært viktig, også for de premature. Derfor blir du nok oppfordret til å pumpe deg, hvis du er frisk nok til å klare det. Selv om det kanskje bare kommer noen ørsmå dråper den første tiden, er hver dråpe viktig. Melken er tilpasset barnets behov nettopp nå, med høye verdier av både antistoffer og protein. Babyen kan også få donormelk fra «melkebanken» til produksjonen kommer ordentlig i gang hos mammaen. De premature barna trenger mer næring for å kunne vokse og utvikle seg enn det morsmelk kan gi. Derfor får de i tillegg fettstoffer, proteiner, fettløselige vitaminer og sporstoffer.

De fleste blir helt friske

De fleste prematurbarn blir helt friske. Foto: Colourbox.no
De fleste prematurbarn blir helt friske. Foto: Colourbox.no

Mens barnet er nyfødt lever foreldrene med frykten for at det skal dø eller overleve med alvorlige funksjonshemninger. Senere er de ofte bekymret for hvordan barnet vil mestre hverdagen gjennom oppveksten og som voksne, og usikre på hvordan de best kan bidra til en god utvikling.

«Å være foreldre til et for tidlig født barn» er en bok for alle som har med premature barn å gjøre, fra foreldre og lærere til helsesøster. Den er forfattet av professor i barnesykdommer, Trond Markestad. Han mener det er en utbredt myte at premature har mange og spesielle problemer som man må ha en skreddersydd kompetanse for å håndtere.

Det er vanskelig å forutsi hvilke senskader og komplikasjoner som kan oppstå. De som er født for tidlig, er gjerne mer utsatt for sykdom, fysiske funksjonshemninger, adferdsproblemer og lærevansker. Forskjellige grader av cerebral parese er ikke uvanlig, men Markestad understreker at de fleste som er født for tidlig, klarer seg like godt som alle andre.

- Premature som gruppe har en noe større risiko for å få noen funksjonshemninger og -vansker, men dette er vansker som også fullbårne barn får og som skal behandles på samme måte uansett når barnet er født. De arter seg ikke forskjellig fra tilsvarende problemer hos barn født til termin, forklarer professoren.

Mange utfordringer

På prematuravdelingene overvåkes de små av et kyndig og omsorgsfullt personale døgnet rundt. Her er babyene i trygge hender. Det varierer hvor lenge de premature må bli værende på sykehuset. Det kommer blant annet an på hvor premature de er, men ikke bare det. Minst like viktig er modenhet, og hvor stor fremgang de har. Dette avgjør når de kan komme ut av kuvøsen.

Noen får tilleggskomplikasjoner. Blodsukkeret kan være ustabilt, fordøyelsessystemet har kanskje ikke begynt å virke ordentlig ennå. Infeksjoner kan oppstå. Pulsen kan bli for høy, eller for lav. Kanskje trengs det blodoverføring. Det kan oppstå hjerneblødning som må behandles. Hjerneblødning trenger ikke være så dramatisk som det høres ut. Blødningen graderes nemlig fra 1 til 4, der 4 står for det alvorligste.

Utfordringene kan med andre ord være mange, og de er forskjellige fra baby til baby. Hele tiden svinger det mellom håp og fortvilelse, redsel og glede. Det ene avløser gjerne det andre. Man lever i en følelsesmessig «boble», hvor livet utenfor sykehusveggene kan føles langt, langt borte. Alt handler om den lille i kuvøsen. Dette er selvfølgelig en slitsom tid, men husk at sykehuspersonalet er der, også for dere foreldre.

Observasjonsposten

Truende prematur fødsel er av årsakene til at gravide blir lagt inn på sykehus, og for noen kan det føre til et langt opphold opp observasjonsposten. Det forteller Stine Bernitz. Hun er jordmor og stipendiat ved Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

- Ofte ligger kvinnene på to-mannsrom hvilket kan være både hyggelig og føre til at tiden ikke kjennes så lang, sier hun.

- Noe av det som kan være veldig frustrerende, er når mor har ett eller flere barn hjemme. Søsken som er spente for det nye barnet, og som er veldig avhengig av mors oppmerksomhet. Mødrene i slike tilfeller kjenner seg ofte dratt i begge retninger, hun skal både ta vare på barnet hjemme, og på barnet i magen. Nei, det er ikke alltid like lett for kvinner som ofte vil sørge for at alle har det bra, sier Stine Bernitz medfølende.

Hun poengterer at det er viktig å hjelpe disse kvinnene, slik at de kan få den hvilen de trenger, samtidig som at de får treffe de andre barna.

- Husk at dette er en investering, selv om den kan kjennes litt dyr der man venter.

Oppretter kontakt

Stine Bernitz forteller at når man venter at barnet kan komme for tidlig, vil man alltid opprette en kontakt med Nyfødtintensivavdelingen (NFI) slik at familien er forberedt på hva som kan vente og samtidig bli litt kjent med de som jobber med de for tidlig fødte.

- Det er alltid en lege ved fødeavdelingen som vurderer eventuell innleggelse, og ulike kriterier for innleggelse kan nok variere fra sted til sted. Reisevei for den gravide vil for eksempel kunne spille inn.

Foto: Colourbox.no
Foto: Colourbox.no

Det er ikke noe i veien for å ha besøk dersom kvinnen tåler stimuli og det ikke er smittefare, sier Stine Bernitz.

Egen forening

Det finnes en egen forening for foreldre med barn som er født for tidlig. Prematurforeningen ble etablert i 1988 etter initiativ fra nyfødtavdelingen ved Ullevål sykehus og en gruppe foreldre. Foreningen har medlemmer fra stort sett hele landet. Foreningen ønsker å gi hjelp, støtte og nyttig informasjon til foreldre med barn som er født premature. Foreningen formidler også kontakt mellom foreldre med premature barn, og bidrar til økt kunnskap hos foreldre, pårørende, helsepersonell og andre.

Følg oss på Facebook- trykk liker

Les også:

Mange mødre føler seg mislykket

Vanskelig og stressende

Rettigheter ved prematur fødsel

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen