Jordmor Ågot Takle i BAM svarer på spørsmål fra leserne

Reise med små barn

Jeg lurer på om det er greit å reise til Egypt om sommeren med en liten på 4 mnd? Trenger babyen vaksiner og slikt ?

Publisert Oppdatert

Svar:

Litt generell info:Les det som er mest nødvendig for deg.For det lille barnet deres så vet helsestasjon alt om vaksinereing av den.R På helsestasjonen, på skolen og i militæret har du fått vaksiner. Vaksinetype og -dato er påført et vaksinasjonskort. Finn fram kortet (kortene). Hvis du ikke har kort, kan du be om datautskrift fra helsestasjonen. Alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er registrert i et nasjonalt dataregister. Når?Du bør vaksinere deg i god tid før avreise (minst tre uker før), slik at kroppen rekker å lage antistoffer. Alle vaksinasjonene kan gis samtidig. Ved behov for flere runder med vaksinasjoner må vaksineringen starte tidligere. Hvis du ikke har fulgt anbefalt vaksinasjonsprogram som barn, er det også nødvendig med flere vaksinasjonersrunder (polio, difteri, stivkrampe). Det er også nødvendig med flere vaksinasjoner hvis du skal vaksineres mot hepatitt B, japansk hjernebetennelse, skogflåttencefalitt og rabies. Hvor?De fleste allmennlegekontorer kan sette vaksiner (men spør om de har vaksinene på lager). Det finnes også legekontorer og sykehusavdelinger som har spesialisert seg på reisemedisin. Helsestasjonen kan forsere barnevaksinasjonsprogrammet hvis et lite barn skal reise til land med smittepress av sykdommer det kan vaksineres mot.Ikke allePersoner med svikt i immunsystemet (AIDS, leukemi, lymfom, framskreden kreft eller intensiv kreftbehandling) kan ikke vaksineres med vaksinene som inneholder levende virus. Gravide skal helst ikke vaksineres i det hele tatt, men unntak for enkelte vaksiner kan gjøres ved nødvendige reiser til områder med stor risiko for smitte. Ikke alle vaksiner kan gis til spedbarn. Trygge land Det er vanligvis ikke nødvendig å vaksinere seg før reiser til Vest- og Sør-Europa, Kanariøyene, Madeira, USA, Canada, Australia og New Zealand. Hvilke reisevaksiner finnes?Her finner du en liste over vaksiner som kan være aktuelle før en reise. Noen er det vanlig å bli vaksinert mot (slik som difteri, tetanus og polio), andre er det mer sjelden behov for å beskytte seg mot fordi sykdommen bare finnes i avgrensede områder eller ved visse typer reiser eller arbeid (slik som for eksempel hjernehinne- og hjernebetennelsene).Stivkrampe (tetanus): Oppdatering av vaksinasjon mot stivkrampe anbefales til alle reisemål (minus de trygge landene, se over) hvis det er mer enn ti år siden du ble vaksinert sist. Grunnvaksinering mot stivkrampe inngår i det norske vaksinasjonsprogrammet. Difteri: Oppdatering av vaksinasjon mot difteri anbefales til alle reisemål (minus de trygge landene, se over) hvis det er mer enn ti år siden du ble vaksinert sist. Grunnvaksinering mot difteri inngår i det norske vaksinasjonsprogrammet.Poliomyelitt. Oppdatering av vaksinasjon mot polio anbefales til alle reisemål (minus de trygge landene, se over) hvis det er mer enn ti år siden du ble vaksinert sist. Grunnvaksinering mot polio inngår i det norske vaksinasjonsprogrammet.ETEC-diaré: Vaksinen mot ETEC (Entero-Toksinproduserende E. Coli) er en drikkevaksine som du selv avgjør om du vil ta. Den beskytter til en viss grad mot en spesiell type E. coli-bakterier som er en vanlig årsak til turistdiaré. Den beskytter også mot kolera (som sjelden utgjør en fare for turister). Smitterisikoen er størst ved reiser til India, Mexico og Egypt. Vaksinen tas to ganger med en til seks ukers mellomrom. Barn må være over to år for å ta vaksinen.Gulfeber:Vaksinasjon anbefales ved reise til alle land i Afrika og Sør-Amerika som ligger mellom 15 grader nord og 15 grader syd for ekvator. Etter vaksinasjonen får du et vaksinasjonssertifikat, som må vises fram ved innreise i mange land. Vær klar over at også land i Asia kan kreve å se sertifikatet hvis du kommer fra områder hvor gulfeber finnes. Vaksinen (og sertifikatet) varer i ti år. Barn under ett år skal ikke vaksineres.Hepatitt A: Hepatitt A-vaksine anbefales ved reiser til alle land unntatt de som er nevnt over. Barn under syv år får bare mild sykdom, men vaksinasjon er likevel anbefalt for å hindre smitte til nærmiljøet etter hjemkomst. Barn under ett år skal ikke vaksineres. Hepatitt A-vaksinen finnes også i kombinasjonsvaksine med vaksine mot hepatitt B. Hvis kombinasjonsvaksinen brukes, må du vaksineres to ganger før avreise for å ha tilstrekkelig beskyttelse. Vaksinen skal gjentas etter minst seks måneder.Hepatitt B: Hepatitt B smittes gjennom blod eller seksuell kontakt. Vaksinen anbefales ved behov (helsearbeidere, usikker sex, barn og voksne i tett kontakt med lokalbefolkningen). Vaksinen består av tre vaksinasjoner. Andre vaksine settes en måned etter første, og tredje settes seks til tolv måneder etter første. Beskyttelsen varer i syv til ti år. Ikke alle danner antistoffer (beskyttelse), selv ved forskriftsmessig vaksinering. Hepatitt B-vaksinen finnes også i kombinasjonsvaksine med vaksine mot hepatitt A.Tyfoidfeber: Tyfoid er en spesiell type salmonellainfeksjon som først og fremst gir langvarig, høy feber og nedsatt allmenntilstand. Vaksinen kan tas som kapsler eller sprøyte. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales særlig til reiser under primitive forhold i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Kapslene tas annenhver dag (den består av tre kapsler). Vaksinering med sprøyte settes én gang.Meningokokk A+C+W+Y: Anbefales ved reise til spesielle land i Afrika. Vaksinen er obligatorisk ved innreise til Saudia-Arabia og vaksinasjonsbevis må medbringes. Beskyttelsen varer i tre til fem år, og ved innreise til Saudi-Arabia kan vaksinen ikke være mer enn tre år gammel. A+C+W+Y-vaksinen kan være vanskelig å få tak i, og må bestilles av lege etter egen søknad. Det finnes også en vaksine mot meningokokk C alene. Denne kan være aktuell før innreise til område hvor det er utbrudd av hjernehinnebetennelse med meningokokk C-bakterier. I noen land (for eksempel Storbritania og USA) anbefales det at skoleelever og studenter under 25 år er vaksinert mot meningokokk C.Rabies (hundegalskap): Vaksinen anbefales til personer som skal bo i land med rabies og hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, og for personer som skal arbeide med dyr i andre land eller importerte dyr. Særlig kan det være viktig å vaksinere barn som skal reise og bo i utsatte land, fordi barn lettere kan bli bitt og ikke alltid forteller om hendelsen. Vaksinasjonen settes på dag 0, 7 og 28. Beskyttelsen varer i to år. Japansk encefalitt: Sjelden, men potensielt farlig hjernebetennelse det anbefales å vaksineres mot ved reise over fire uker i spesielle land i Asia. Sykdommen spres med mygg, og beskyttelse mot myggstikk er et annet viktig forebyggende tiltak. Vaksinen består av tre vaksinasjoner. Amdre vaksine settes en til to uker etter første, og den tredje ett år etter den første. Beskyttelsen varer i tre år. Skogflåttencefalitt: Skogflåttencefalitt er hjernebetennelse forårsaket av et virus som spres via flått. Sykdommen finnes i visse områder i Sentral- og Øst-Europa. Noen mildere former finnes rundt Østersjøen. Vaksinasjon kan være aktuelt for personer som ferdes i skog og mark i områder med høy forekomst. Vaksinen består av to doser med en til tre måneders intervall. En tredje oppfriskningsdose kan tas etter minimum fem måneder hvis man trenger fortsatt beskyttelse. NB: Denne vaksinen hjelper ikke mot borreliose, kun hjernebetennelse som finnes i visse områder.BCG: Vaksinasjon mot tuberkulose anbefales hvis du skal være i et risikoområde i lengre tid. Bare Pirquet/Mantoux-negative kan vaksineres. BCG-vaksinen er obligatorisk i Norge på ungdomsskolen. Vaksinasjon kan derfor være aktuelt for barn som ikke er vaksinert ennå og som skal være lenge i områder med høyt smittepress.ANDRE REISERÅD:Forebyggende malariatabletterForhør deg med lege om du trenger tabletter mot malaria dit du skal. Forklar hvilke land du har tenkt å reise til, og hvor du skal oppholde deg i landet. Valget av malariamedisin er avhengig av hvilke type malariaparasitter som finnes der du skal reise, og om det er påvist resistens mot enkelte medisiner hos malariaparasittene i området. Valg av malariamedisin og dosering av medisinen skal gjøres av kyndig helsepersonell. Barn og overvektige skal ha tilpassede doser.Vanlige malariamedisinerAtovakon og proguanil (Malarone®): Normaldose til voksne: 1 tablett daglig (250mg/100mg) fra 1-2 døgn før innreise i malariaområde til 7 dager etter avreise fra området. Brukes i opptil 28 dager. Meflokin (Lariam®): Normaldose til voksne: 1 tablett (250 mg) i uka, fra 1 uke før innreise i malariaområde til 4 uker etter hjemkomst. Brukes som eneste forebyggende medisin. Klorokinfosfat: Normaldose til voksne: 2 tabletter (á 250 mg) ukentlig, fra 1 uke før innreise i malariaområde til 4 uker etter hjemkomst. Brukes som regel sammen med proguanil.Proguanil (Paludrine®): Normaldose til voksne: 2 tabletter (á 100 mg) hver dag, fra dagen før innreise i malariaområde til 4 uker etter hjemkomst. Brukes som regel sammen med klorokinfosfat. ReiseapotekDenne listen er et forslag til hva som kan være lurt å ha med på tur i subtropiske og tropiske områder, særlig hvis du ikke er sikker på hva som finnes på lokale apoteker. Klorhexidin 1% (eller annen desinfiserende væske)Bakteriedrepende salveSmertestillende tabletter (f. eks. paracetamol)Gem® væskeerstatning (pulverposer)Diaredempende medisin (Imodium®, Travello®, Loperamid)Plaster, sterile kompresser og støttebandasjeSolkrem med høy faktorMyggbeskyttelse og impregnert myggnettCanesten vagitorium 500 mg (til kvinner, ved sopp i skjeden)Kondomer? MalariatabletterVurder om du trenger: I områder uten medisintilgang og medisinsk ekspertise kan det være behov for å utvide reiseapoteket. Det stiller samtidig store krav til den som skal medisinere seg selv! Vurder om du trenger:Antibiotika, for eksempel penicillin, evt. også et antibiotikum mot tarminfeksjonMalariamedisin, til selvbehandling hvis du får malariaBetennelsesdempende medisin, for eksempel naproksenAllergitabletteReiseklar? Faste medisiner: Sørg for å ha med nok medisiner som du bruker fast, slik som p-piller og allergi- og astmamedisiner. Briller eller kontaktlinser: Ved reise til avsidesliggende strøk eller fattige land bør du ha med et ekstra sett med briller eller kontaktlinser. Tannlege: Hvis du skal være borte en stund, bør du gå til tannlegen før du reiser. Reiseforsikring.Gravid?Graviditet og malaria: Gravide anbefales ikke å reise til områder med malaria. Som gravid er du mer utsatt for å få alvorlig malaria, og risikoen for abort og dødfødsel øker hvis du får malaria. Graviditet og vaksinasjoner: Gravide anbefales ikke å vaksinere seg på grunn av fare for fosterskade. Hvis reisen er nødvendig, anbefales likevel noen vaksiner hvis faren for å få sykdommen er til stede og faren for fosterskade er liten. Hver enkelt vaksine må vurderes for seg. Graviditet og toksoplasmose: Gravide som ikke har vært smittet med toksoplasmose (gjelder de fleste i Skandinavia) er utsatt for større smittefare enn her. Toksoplasmose kan gi fosterskade. Graviditet og flyreiser: Gravide får ikke lov til å fly når det nærmer seg fødseltermin. De fleste flyselskaper setter grensen på 36. svangerskapsuke for kortere flygninger, og 32. svangerskapsuke for lange flyreiser. God tur!Artikler som denne fokuserer nødvendigvis på hvilke helsefarer som reising kan by på. Kanskje sitter du igjen med inntrykket av at reise (særlig til eksotiske områder) er skumle greier du helst bør holde deg unna. Vi mener ikke det! Men vi håper at noen enkle forholdsregler og vurderinger basert på kunnskap kan bidra til en enda bedre - og mer opplevelsesrik reise. God tur!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning