Jordmor Ågot Takle i BAM svarer på spørsmål fra leserne

Gravid med tvillinger

Jeg leser enkelte steder at leger anbefaler sykmelding fra uke 28 i svangerskapet og at man allerede fra uke 22 bør vurdere nedtrapping. Anbefalingene blant leger er så forskjellig. Hva mener du om dette?

Publisert Oppdatert

Spørsmål til jordmor:

Jeg leser enkelte steder at leger anbefaler sykmelding fra uke 28 i svangerskapet og at man allerede fra uke 22 bør vurdere nedtrapping. Da jeg nevnte dette til min fastlege så sa han at han ikke bruker noen plan. Jeg må heller gi beskjed om jeg føler meg ikke egnet til arbeid, så vurderer vi sykmelding fra det. Syntes i utgangspunktet det er en fin tilnærming. Men i første tilfellet, hvor legene anbefaler sykemdling fra uke 28 uansett om mor føler seg frisk er nettopp fordi man skal unngå å skade barna eller bli for sliten. Men i min fastleges tilfelle, så skal jeg først være sliten før jeg sykmelder meg. Anbefalingene blant leger er så forskjellig. Hva mener du om dette?

Svar:

Enhver tvillingmor har rett på sykemelding fra 28. svangerskapsuke uten at legen behøver å redegjøre for om du er syk.
Dessuten er det viktig tidligere i svangerskapet å hindre senabort og for tidlig fødsel. Dette betyr at du bør avlastes fra arbeid og stress, og hvis du har tungt fysisk eller stressende arbeid, bør du sykemeldes tidligere.
Du har på samme måte som alle gravide rett til ett års permisjon etter fødselen, men bare 42 uker med full lønn eller 52 uker med 80 prosent lønn.
Fordi du venter flere barn forlenges denne stønadsperioden med fem uker med full lønn (eller sju uker med 80 prosent lønn) for hvert barn som fødes utover ett. Noen andre særrettigheter finnes ikke. Lykke til!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen