Test av digitalvekter

Slutt på synsingen

Det er det slutt på de evinnelige diskusjonene om hvilken digitalvekt som er mest nøyaktig. Her er fasiten.

BLANKE FAKTA: Det er lov å juge om vekta på fisken som slapp unna. Har du hatt den på land, er saken en helt annen.
Digital fiskevekt
Foto: Jon Lenæs
BLANKE FAKTA: Det er lov å juge om vekta på fisken som slapp unna. Har du hatt den på land, er saken en helt annen. Digital fiskevekt Foto: Jon Lenæs
Publisert Oppdatert
TESTSJEFEN: Testen ble utført av overingeniør André Evenstad ved Nasjonalt laboratorium, Justervesenet.
TESTSJEFEN: Testen ble utført av overingeniør André Evenstad ved Nasjonalt laboratorium, Justervesenet. Foto: Foto: Jon Lenæs

Testprosedyre

Testen ble utført av overingeniør André Evenstad ved Nasjonalt laboratorium, Justervesenet. Hver vekt ble kalibrert - testet for nøyaktighet - på tre punkter:

  1. Minimumskapasitet (satt til 20 ganger delingen/oppløsningen)
  2. Middels kapasitet (i forhold til definert måleområde)
  3. Maksimumskapasitet (slik den er oppgitt fra produsenten)

De vektene som har håndtak, ble hengt opp i en kran i laboratoriet. De andre ble holdt oppe for hånd. Det ble gjort tre målinger med såkalte referanselodd på hvert punkt for hver vekt. Verdiene ble avlest når vekta indikerte stabil verdi (noen av vektene har en funksjon for dette), eller ved stabil verdi. Mellom målingene var vektene like mye avlastet som belastet.

Verdt å merke seg

Vektene Rapala 8 kg Mini Digital Scale og Berkley 14 kg har ikke håndtak. Vektene ble derfor holdt opp med hendene. Hvis vektene ble holdt litt skjevt, ga dette store utslag i måleverdiene. Vektene kunne faktisk vise opp mot 200 g for lite. Dette kommer av at overføringsstaven fra veiecella ikke henger fritt, slik at det oppstår friksjon. Dette viser hvor viktig det er å holde vekta - uansett modell - loddrett ved avlesning. Viktigheten av dette (slurv går jo i din disfavør) står for øvrig innprentet på engelsk på Berkley-vekta.

For øvrig er det viktig å være klar over at kalibreringsresultatene i denne testen ikke automatisk lar seg overføre til andre vekter av samme merke/modell.

Ordbok

  • Tara-funksjon: Denne uunnværlige funksjonen gjør det mulig å nullstille vekta med for eksempel et fuktet veienett, slik at du slipper å veie det for seg selv i etterkant og trekke det fra totalvekta
  • Hold-funksjon: Funksjon som "låser" displayet for avlesning
  • Indikering av stabil vekt: Vekter med denne funksjonen gir beskjed når de er stabile nok til at avlesning kan foretas. Dette gjør det naturlig nok lettere å avlese korrekt vekt

Dette er Justervesenet

  • Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og handelsdepartementet
  • Hovedkvarteret, et digert spesialbygg for nøyaktig måling, ligger på Kjeller utenfor Oslo
  • Etaten har ansvar for at landet har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit, og yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk
  • I tillegg fungerer det som kompetansesenter for næringsliv og offentlige myndigheter

Vi har fått Justervesenet - landets suverene autoritet på mål og vekt - til å teste digitale fiskevekter med kapasitet fra fem til 25 kilo for oss.

Juging er lov

Det er helt greit å juge på vekta, så lenge det er snakk om selvbedrag. Det kan tross alt være tungt å innse at alderstillegget midtskips ikke kommer til å forsvinne. Det er også sosialt akseptert å juge på fiskens vekt, så lenge det er snakk om en fisk som slapp unna. Det er tross alt en kjensgjerning at slike fisker gjerne legger på seg litt over tid, avhengig av antall ganger historien gjenfortelles.

Det er derimot ikke akseptabelt å juge på fiskens vekt hvis den faktisk har blitt hengt på vekta. Det er reinspikka løgn og bedrag. Enkelte nøyer seg derfor med bare å anslå vekta, og opererer med tøyelige begrepskategorier som halvkilos- og kilosfisk. Atter andre veier alt de får samvittighetsfullt, og noterer vekta med tre desimaler i fiskedagboka.

Uunngåelig spørsmål

De fleste av oss befinner oss et sted midt imellom. Vi anslår vekta på fisk det ikke er så nøye å vite den eksakte vekta på, og veier de store fiskene vi gjerne forteller andre om. Og forteller du andre sportsfiskere at du har fått en stor fisk, får du garantert dette spørsmålet først: Hvor mye veide den?

For å kunne gi et troverdig svar, er du avhengig av en nøyaktig vekt. Er det snakk om en potensiell norgesrekord, holder det ikke med ganske nøyaktig en gang. Da må fisken veies på en vekt godkjent av Justervesenet for kjøp og salg, eller så må den private fiskevekta di kalibreres opp mot en slik vekt.

Selvjustis

De færreste av oss går så drastisk til verk - selv om det kanskje er snakk om ny, personlig rekord. Når det er sagt, er det ganske sterk selvjustis i enkelte sportsfiskemiljøer, så vekta bør være så korrekt som mulig. Hvor viktig dette er for enkelte, får du et lite innblikk i hvis du følger med på ulike sportsfiskeforum på nettet. Der går gjerne diskusjonen heftig om hvilken vekt som er best.

Fra tid til annen engasjerer fagpressen seg, og tester fiskevekter. Som regel har slike tester blitt utført hjemme på kjøkkenbenken av en journalist eller skribent som har naturvitenskapelig innsikt nok til å vite at 1 liter vann veier 1 kilo. Slike tester gir en god pekepinn på vektenes nøyaktighet. Vitenskapelig holder det imidlertid ikke mål. Til det er feilkildene for mange.

Framtida er digital

De siste årene har det kommet stadig flere digitale vekter på markedet, og de gode, gamle fjærvektene kommer nok gradvis til å forsvinne helt fra markedet, selv om mange av dem er veldig gode og nøyaktige. Det er imidlertid ingen norske fagblader som har foretatt en sammenlignende test av digitalvekter - før nå. Vi har imidlertid ikke gjort det selv, det har vi verken kompetanse eller utstyr til. Vi valgte isteden å be Justervesenet om å teste et utvalg vekter fra fem kilo til 25 kilo for oss.

Selv om mange av vektene har mange fancy funksjoner, hjelper det lite hvis de viser feil vekt, enten det er den ene eller den andre veien. Alt står og faller på om vekta er nøyaktig. Det andre, som at den har bakgrunnsopplyst display, batteriindikator etc., er ren bonus.

Testresultatene er avslørende, og viser tydelig hvilke vekter som faller igjennom, og hvilke som holder mål. I konklusjonen i rapporten fra Justervesenet heter det - ikke overraskende - at Salter Brecknell ElectroSamson 10 kg er den vekta som ligger tettest opp mot referanseverdiene på alle tre målepunkter. Resultatene viser også at testens dyreste vekt er den mest stabile. Vi kan med andre ord utrope Salter Brecknell ElectroSamson 10 kg til testvinner uavhengig av pris - på helt objektivt og vitenskapelig grunnlag. Under ser du hvordan den og de andre vektene kom ut.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning