Fiskerekorder

Sugen på "verdensrekord"?

Disse artene bør du satse på hvis målet er diplom på veggen.

LETT MATCH: Har du lyst til å komme på verdensrekordlista til IGFA er blåstålen en av de enkleste fiskene å gi seg i kast med. Rekorden er "åpen", og det skulle ikke være noen umulig oppgave å fange en blåstål over kravet på 0,454 kg i norske farvann.
LETT MATCH: Har du lyst til å komme på verdensrekordlista til IGFA er blåstålen en av de enkleste fiskene å gi seg i kast med. Rekorden er "åpen", og det skulle ikke være noen umulig oppgave å fange en blåstål over kravet på 0,454 kg i norske farvann. Foto: Foto: Chris Appleby
Publisert Oppdatert

Vi har satt oss ned med listene over de norske sportsfiskerekordene og vurdert dem opp mot IGFA-rekordene. Her har du vår vurdering av hvilke arter du bør satse på hvis målet er en fin diplom du kan ramme inn og henge på veggen.

Norske rekorder og "verdensrekorder"

Sammenligner du de norske sportsfiskerekordlistene med all tackle-rekordene til International Game Fish Association (IGFA), skjønner du fort hvor meningsløst det blir å sette likhetstegn mellom sistnevnte og "verdensrekord". I mange tilfeller overtreffer den norske rekorden den internasjonale, noe som skyldes at IGFA-rekordene forutsetter at du foretar deg noe aktivt, at du gjør krav på rekorden. Det er imidlertid mange som ikke gidder å fylle ut alle papirene som kreves, og statusen til listene er deretter. Men hvorfor ikke utnytte systemet og skaffe deg et diplom som tar seg godt ut på veggen hjemme?

Sjøørret og sjørøye

Ettersom IGFA bare befatter seg med rekordfisker som veier mer enn ett pund (0,454 kg), har vi også rensket listene våre for laue, hork og lignende. Her vil du heller ikke finne sjøørret eller sjørøye, som vi av en eller annen merkelig grunn fører egne sportsfiskerekorder for i Norge. Bare for ordens skyld: Røye og sjørøye er samme art, den eneste forskjellen er at sistnevnte er anadrom, det vil si at den har valgt en annen livsstrategi. Det samme gjelder selvfølgelig ørret og sjøørret.

Slik melder du inn en IGFA-rekord

Hvis du ikke jobber som byråkrat til daglig, er det fort gjort å miste motet når du ser alle kravene IGFA stiller til fangsten, men det er egentlig ikke så vanskelig som det ser ut til.

Den egentlige "verdensrekordlista", og den som nok er mest aktuell for norske sportsfiskere, er den såkalte all tackle-lista - altså den tyngste fisken uansett redskap og bruddstyrke på snøret.

Krav

I tillegg til at fisken må veie minst ett pund (0,454 kg), stilles det noen krav til antall kroker, avstanden mellom disse og lengden på fortommen, men i det store og hele vil fangsten være gyldig om du følger vanlige sportsfiskeregler. Sammen med rekordkravet må du selvsagt vedlegge gode bilder. Hvis det hersker usikkerhet om hvilken art det er snakk om, kan IGFA kreve en attest fra en biolog e.l. som har undersøkt fisken. Vitner som har vært vitne til selve fangsten og/eller veiingen, må også skrive under på rekordskjemaet.

Pris

Det koster 65 dollar å registrere en rekord. Dette inkluderer ett års medlemskap i IGFA. Er du medlem fra før, koster det 40 dollar. Mer om reglene for IGFA-rekordene og innmeldingsskjema finner du på www.igfa.org.

PS! Det er ingen tidsfrist for innsendelse av rekordkrav, så sitter du på en godt dokumentert fangst av litt eldre dato, er det fritt fram å gjøre krav på all tackle-rekorden.

Ferskvannsrekordene

Abbor (Perca fluviatilis)

Norsk sportsfiskerekord: 3,17 kg, Knut Erik Berg, Mjøsa, 28.5.1965

IGFA-rekord: 1,5 kg, Johnny Høgli, Eidsvoll, Norge, 13.6.1998

Den norske sportsfiskerekorden er nok blant de aller vanskeligste å slå, mens det hver vinter tas en rekke abborer i Norge som overgår den nærmest latterlige IGFA-rekorden. Et skoleeksempel på at det blir helt feil å sette likhetstegn mellom IGFA-rekord og verdensrekord.

Asp (Aspius aspius)

Norsk sportsfiskerekord: 5,30 kg, Erik Karlsen, Øyeren, 29.8.1987

IGFA-rekord: 5,66 kg, Jan-Erik Skoglund, Vänern, Sverige, 25.9.1993

Her er det muligheter! Det svømmer garantert potensielle "verdensrekordfisker" i artsrike Øyeren, som er denne rødlisteartens viktigste leveområde her på berget, og det er få som fisker målrettet etter den annet enn i den såkalte Dynovika i Nitelva.

Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)

Norsk sportsfiskerekord: 2,268 kg, Erling Haugland, Mandalselva, 19.8.2001

IGFA-rekord: 6,57 kg, Dr. W. Cook, Nipigon River, Canada, juli 1916

Mange bekker små til tross; den nye IGFA-rekorden på bekkerøye, som har vist seg å være seig å slå, kommer garantert ikke fra Norge. Vårt klare råd er å gå over bekken hvis du har ambisjoner i denne retningen...

Brasme (Abramis brama)

Norsk sportsfiskerekord: 5,526 kg, Ole Arne Hval, Juveren, 21.5.2003

IGFA-rekord: 6,01 kg, Luis Rasmussen, <Hagbyan Creek>, Sverige, 11.5.1984

Det er tatt en rekke fisker de siste årene som gruser IGFA-rekorden, men ikke i Norge. De finnes kanskje i Steinsfjorden og noen få andre vann, men en tur med danskebåten og en innsmigrende telefon til specimenreven Poul Stolling, som fikk flere over 7 kg i fjor, er et sikrere stikk...

Canadarøye (Salvelinus namaycusch)

Norsk sportsfiskerekord: 6,82 kg, Pål Sander, Lutvann, 29.4.2004

IGFA-rekord: 32,65 kg, Lloyd Bull, Great Bear Lake, Canada, 19.8.1995

Det ligger jo litt i det norske artsnavnet at du må via Gardermoen for å sette ny IGFA-rekord på det kanadierne kaller lake trout. Denne grådige rovfisken kan faktisk nå vekter på over 40 kg under de rette betingelsene, så helt umulig er det jo ikke!

Dvergmalle (Ameiurus nebulosus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,540 kg, Charlie Haug, Isdam i Asker, 02.10.2005

IGFA-rekord: 2,86 kg, Ray Lawrence, Lake Mahopac, USA, 8.9.2002

Denne arten, som opprinnelig hører hjemme i Nord-Amerika, blir ikke særlig stor hos oss, og finnes bare i noen få tjern i Asker og omegn. Haugs "kubbe" på drøye halvkiloen var nærmest en sensasjon.

Flire (Abramis [Blicca] bjoerkna)

Norsk sportsfiskerekord: 1,015 kg, Anne Sandersen, Nitelva, 23.5.2004

IGFA-rekord: 0,76 kg, Jan Bredo Nerdrum, Hølandselva, Norge, 25.5.2004

Meitefiskere med rekordambisjoner bør kjenne sin besøkelsestid! Stomperudtjern i Rakkestad er herved lansert som alternativ til Nitelva. Her svømmer det garantert fisk over 800 gram ifølge specimenfiskere som kjenner vannet godt. En tur til Øst-Europa kan også anbefales hvis du er rekordsugen, for der blir arten fort 2 kg.

Gjedde (Esox lucius)

Norsk sportsfiskerekord: 17,70 kg, Tomas H. Pettersborg, Nitelva, 10.4.2003

IGFA-rekord: 25 kg, Lothar Louis, Lake of Grefeern, Tyskland, 16.10.1986

De mange røverhistoriene til tross: Gjedde på denne størrelsen finnes ikke i Norge. Glem det! Vi lover å gå Norge både på kryss og tvers i bare nettoen hvis det skulle vise seg at vi tar feil. Svenskene har derimot ikke gitt opp håpet helt, og mange regner med at den neste svenske rekorden kommer fra Vättern, som har en spennende bestand av pelagiske monstergjedder som har vært lite gjenstand for målrettet fiske.

Gjørs (Sander [Stizostedion] lucioperca)

Norsk sportsfiskerekord: 11,08 kg, Jan Larsen, Leira, 17.5.1976

IGFA-rekord: 11,42 kg, Harry Tennison, Trosa, Sverige, 12.6.1986

Jan Larsens omdiskuterte norgesrekord har vist seg vanskelig å toppe, men umulig er det nok ikke, selv om ingen klarte det under glansdagene i Akersvannet på begynnelsen av 1990-tallet. Nedover på Kontinentet tas det derimot fisk over gjeldende IGFA-rekord rett som det er.

Gullbust (Leuciscus leuciscus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,604 kg, Geir Sundet, Aulielva, 18.8.1990

IGFA-rekord: Åpen

Vel, Sundet, hva venter du på? Sundets rekordfisk er omdiskutert, men det eneste som taler mot at det er en ren gullbust, er vekta, som er enorm, særlig til Norge å være. Ifølge Aschehougs store fiskebok blir arten opptil 35 cm og 0,5 kg i Øst-Europa, mens den sjelden blir over 25 cm hos oss. I vanskelighetsgrad snakker vi derfor fort abborklassen - minus statusen, selvfølgelig...

Gullfisk (Carassius auratus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,915 kg, Karl Inge Stumo, Kristiansand, 8.8.2005

IGFA-rekord: 4,26 kg, Matthew Servant, Lindo Lakes, USA, 29.11.2002

Så store boller har vi nok ikke i Norge. Gullfisk i norsk natur er og blir en kuriositet for svært spesielt interesserte artsjegere.

Harr (Thymallus thymallus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,90 kg, Dag Svendsberget, Rena, 12.7.1988

IGFA-rekord: 1,69 kg, Jean-Paul Pequegnot, Dessau, Tyskland, 12.9.1991

Nok en IGFA-rekord som overgås av den norske. Hvilken (arbeidsløs) nordmann påtar seg oppgaven med å hente rekorden hjem? Før finnene får ut fingeren. I Finland er det nemlig kjent et eksemplar på 4,67 kg ifølge Aschehougs store fiskebok. Maksstr. i Norge oppgis for øvrig til 3,5 kg!

Karpe (Cyprinus carpio)

Norsk sportsfiskerekord: 9,930 kg, Bendik Øvergaard, Ulsrudvann, 25.6.2005

IGFA-rekord: 34,35 kg, Leo van der Gugten, Lac de St. Cassien, Frankrike, 21.5.87

Glem det! Norge er verdens seigeste karpeland på grunn av vår geografiske beliggenhet (kanskje med unntak av Island), og så langt er det bare meldt om to fisker over 10 kg. Luke Moffetts La Graviers Fishery i Frankrike er det hotteste tipset hvis du har verdensrekordambisjoner. Der ble speilkarpen "The Scarfish" fanget på rekordvekta 40,41 kg i oktober i fjor av engelskmannen Paul Meredith.

Karuss (Carassius carassius)

Norsk sportsfiskerekord: 2,784 kg, Kim-André G. Møtteberg, Bergstjern, 28.5.2004

IGFA-rekord: 3,7 kg, Brian Jensen, Seeland, Danmark, 20.9.2005

Så store karusser finnes det nok ikke i Bergstjern - eller noe annet sted i vårt langstrakte land, for den saks skyld. Ambisiøse meitefiskere bør derfor brenne kruttet på andre arter.

Ketalaks (Oncorhynchus keta)

Norsk sportsfiskerekord: 5,10 kg, Øyvind Ytre-Eide, Ørstaelva, 29.9.1990

IGFA-rekord: 15,87 kg, Todd Johansson, Edye Pass, Canada, 11.7.1995

Hundelaks? I Norge? Vi vil på det sterkeste anbefale deg ikke å kaste bort tid på arter som har forvillet seg inn i feil verdenshav (takket være russisk utsettingspolitikk under den kalde krigen)...

Lake (Lota lota)

Norsk sportsfiskerekord: 7,00 kg, Arne Martin Kvemo, Kvesjøen, 17.4.1976

IGFA-rekord: 8,5 kg, Margit Agren, Angenmanalren, Sverige, 22.10.1996

Denne IGFA-rekorden vurderer vi som svært vanskelig å slå hvis du kun holder deg innenfor kongerikets grenser. Hvis lake er den ultimate utfordringen, anbefaler vi deg heller å kjøpe en skikkelig varmedress og enveisbillett til Sibir, der vi har hørt rykter om at de kan bli sykt store. Eller hakket hyggeligere: Onega i Russland, der det skal være tatt et eksemplar på 24 kg!

Laks (Salmo salar)

Norsk sportsfiskerekord: 32,5 kg, Nils Valle, Tana, 7.7.1951

IGFA-rekord: 35,89 kg, Henrik Henriksen, Tana, Norge, 1.1.1928

En av de mer spesielle rekordene. IGFA-rekorden var tidligere norsk sportsfiskerekord, men ble slettet fordi norgesrekordjuryen mente dokumentasjonen var for dårlig. IGFA-rekorden står derimot som en påle, og det vil den sannsynligvis gjøre til evig tid hvis ikke politikerne våre snart våkner. Når det er sagt: Det ble faktisk fanget en laks under stamfiske i Altaelva i fjor høst som ifølge eksperter kan ha veid hele 35 kg da den gikk opp i elva tidligere på året...

Mort (Rutilus rutilus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,99 kg, Arild Eskildsen, Fredrikstad, 21.4.2002

IGFA-rekord: 1,84 kg, R. Jones, Colwick, England, 16.6.1975

Å slå denne IGFA-rekorden uten å forlate kongeriket vil være en prestasjon på linje med å vinne førstepremien i Lotto hver lørdag i fem år. Det kommer bare ikke til å skje. Her hjemme sliter vi med å bikke kiloen når alle hybrider lukes ut. Dessverre. For stor mort er en undervurdert sportsfisk.

Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha)

Norsk sportsfiskerekord: 3,973 kg, Tom-Arild Hansen, Tømmerelv, 28.7.1991

IGFA-rekord: 6,74 kg, Alexander Minerich, Monroe, USA, 30.9.2001

Denne stillehavslaksen, som har sin naturlige utbredelse fra California til Beringhavet og sør til Hokkaido og Amur, kalles "russerlaks" i Nord-Norge, og da skjønner de fleste sikkert tegninga¿ Finn på noe annet, er vårt klare råd!

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)

Norsk sportsfiskerekord: 11,495 kg, Ørjan Medaas Knutsen, Sognefjorden, 26.4.1998

IGFA-rekord: 19,1 kg, David White, Bell Island, Alaska, 22.6.1970

Den norske "steelheaden" er imponerende, men her er vi nok en gang på bortebane. Å sette ny IGFA-rekord på regnbueørret i Norge er i beste fall et evighetsprosjekt...

Røye (Salvelinus alpinus)

Norsk sportsfiskerekord: 8,285 kg, Ivar Mathisen, Skogseidvannet, 2.5.2002

IGFA-rekord: 14,77 kg, Jeffery Ward, Tree River, Canada, 30.7.1981

Vår første innvandrer oppnår nok ikke sånne vekter verken i Indre Troms, Randsfjorden eller Skogseidvannet. Dessverre. Hvis røye av IGFA-rekordformat er målet, anbefaler vi å legge neste fiskeekspedisjon til f.eks. Karahavet, der det ifølge Aschehougs store fiskebok stadig tas sjørøyer på opptil 15 kg. God tur!

Sik (Coregonus lavaretus)

Norsk sportsfiskerekord: 4,15 kg, Julius Ytteborg, Femundselva, 18.7.1968

IGFA-rekord: Åpen

Her burde ny IGFA-rekord være innen rekkevidde for de fleste.. Særlig fordi det ikke er noen innsendelsesfrist på all tackle-rekorder. Den norske rekorden er derimot verre å slå, men umulig er det ikke. Seinest i fjor ble det funnet en sik på 4,75 kg i et flytegarn i Jarenvannet på Gran, og den ble satt levende ut igjen av sportsfiskeren som fant den.

Stam (Leuciscus cephalus)

Norsk sportsfiskerekord: 3,43 kg, Jan Tore Tønsberg, Glomma, 16.9.2007

IGFA-rekord: 2,62 kg, Luis Rasmussen, Helige, Sverige, 26.7.1987

Den ferske, norske sportsfiskerekorden (godkjenningen er bare en formalitet) blir vrien å slå. IGFA-rekorden er imidlertid innen rekkevidde. Bare i Norge blir den slått mange ganger i året. Du får heller ikke oppslag i svensk og engelsk fiskepresse hvis du fanger en chub av "verdensrekordformat". Bring it home, Jan Tore!

Suter (Tinca tinca)

Norsk sportsfiskerekord: 3,70 kg, Ole-Petter Henriksen, Åletjern, 28.5.2005

IGFA-rekord: 4,64 kg, Dan Dellerfjord, Ljungbyan, Sverige, 2.7.1985

Selv ikke i vann der hannsutere er nektet adgang, vil "doktorfisken" med de rubinrøde øynene oppnå vekter som kan hamle opp med de svenske bolefiskene. Er ny IGFA-rekord målet, er kanskje det enkleste å be om audiens hos "Bubblan" i Antorpa sjö. Den berømte fisken, som veide 5460 gram i juni 2006 (gjeldende svensk sportsfiskerekord), ble imidlertid ikke fanget en eneste gang i 2007, og alle lurer selvfølgelig på hvor mye den veier nå. Hvis den i det hele tatt lever.

Sørv (Scardinius erythrophthalmus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,34 kg, Frederik Mortvedt/Lars Holmqvist, Skinnerflo, 11.6.2004/22.6.2204

IGFA-rekord: 1,58 kg, Luis Rasmussen, Ljungan, Sverige, 31.7.1988

Man skal aldri si aldri, for bronseskimrende sørv på over 1,5 kg finnes nok i Norge, men den hører nok ikke til de enkleste IGFA-rekordene å bryne seg på for norske sportsfiskere. Ifølge Aschehougs store fiskebok kan arten bli opptil 45 cm og 2 kg.

Vederbuk (Leuciscus idus)

Norsk sportsfiskerekord: 2,825 kg, Tom Ole Holth, Glomma, 18.8.1990

IGFA-rekord: 3,36 kg, Sonny Pettersson, Grangshammaran, Sverige, 24.6.2001

Verken Sverige eller Norge er land som bør komme høyt opp på lista hvis ny IGFA-rekord på vederbuk er målet. Da er hovedutbredelsesområdet i Sentral-Europa mer interessant. Der skal arten visstnok kunne oppnå vekter på vanvittige 8 kg fordelt på 1 meter. Det hadde vært noe å få på flytebrød, det!

Ørret (Salmo trutta)

Norsk sportsfiskerekord: 15,3 kg, Robert Torp, Mjøsa, 1.11.1981

IGFA-rekord: 18,25 kg, Howard Collins, Little Red River, USA, 9.5.1992

I tidligere tider var nok ikke storørret på over 20 kg noen umulighet, men i dag vurderer vi sjansene for å sette ny IGFA-rekord i Norge som liten. Nærmest mikroskopisk. Selv de mest ihuga trollingfiskerene sliter med å komme over den magiske tikilosgrensa i løpet av karrieren, og det sier vel i grunnen sitt.

Ål (Anguilla anguilla)

Norsk sportsfiskerekord: 3,85 kg, Trond M. Brønstad, Ranheim, 1.8.1985

IGFA-rekord: 3,6 kg, Christoph Lave, River Aare, Sveits, 10.7.1992

Hvis Brønstad hadde tatt seg bryet, kunne han smykket seg med IGFA-rekorden på europeisk ål. Ål av dette formatet finnes nok i enkelte såkalte endevann der ålen er hindret fra å vandre tilbake til gyteområdet i Sargassohavet, men fisk over 2,5 kg er uhyre sjeldne. Og de blir ikke noe mer sjeldne med årene, ettersom ålebestanden nærmer seg fullstendig kollaps takket være i første rekke griske glassålspisende spanjoler og franskmenn...

Konklusjon ferskvann

Ser vi bort fra sik, der IGFA-rekorden er åpen, er nok abbor den arten det er lettest å høste internasjonal heder og ære for med utgangspunkt i Norge og norske forhold, i knivskarp konkurranse med stam. Som et lite apropos kan jo nevnes at selv om du skulle klare å sette ny IGFA-rekord på stam, er det ikke sikkert du har gjort deg fortjent til diplom fra organisasjonen for norske meitefiskere. Ifølge de nye diplomkravene til Norsk meiteunion (NMU) må du nemlig runde 2,9 kg før det vanker diplom...

Da gjenstår det bare for oss å ønske lykke til med rekordjakten - og skitt fiske!

Saltvannsrekordene

Berggylte (Labrus bergylta)

Norsk sportsfiskerekord: 3,20 kg, Arild Jensen, Hvaler, 15.9.1974

IGFA-rekord: 4,35 kg, Bertrand Kron, Clogher Head, Irland, 28.8.1983

Varmekjær art som blir størst i sør, men ikke i nærheten så store som f.eks. i Irland. Glem det!

Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,556 kg, Per M. Grefstad, Langesund, 4.9.1998

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Som oftest bifangst under dypvannsfiske i Norskerenna. Grefstads eksemplar er stort, men det skal finnes større.

Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)

Norsk sportsfiskerekord: 5,82 kg, Geir Sundet, Mulegga (Troms), 22.7.2002

IGFA-rekord: 2,48 kg, Tobias Persson, Gamlembanken, Norge, 26.7.2006

Sundets norske rekord veier mer enn det dobbelte av IGFA-rekorden, som absolutt burde være innen rekkevidde på dypt vann i Nord-Norge.

Blålange (Molva dypterygia)

Norsk sportsfiskerekord: 16,05 kg, Øyvind Braa, Trondheimsfjorden, 27.11.1993

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Dypvannsfisk som ikke tas ofte på stang, men vil du gjøre et forsøk, anbefaler vi Trondheimsfjorden, Norskerenna eller Rogalandsfjordene.

Blåsteinbit (Anarhichas denticulatus)

Norsk sportsfiskerekord: Ble slettet for noen år siden på grunn av manglende bilde-dokumentasjon.

IGFA-rekord: 17 kg, Jens Ploug Hansen, Holsteinsborg, Grønland, 19.8.1982

Et eksemplar tatt i Ranafjorden for noen år siden, veide over 30 kg sløyd! Langt nord og dypt ned i fjorder med mudderbunn, er et stalltips.

Blåstål (Labrus bimaculatus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,05 kg, Jan Eugen Nordstrøm, Tvedestrand, 12.7.1976

IGFA-rekord: Åpen

Her er det diplommuligheter! Halvkiloen er ingen umulighet i Sør-Norge.

Breiflabb (Lophius piscatorius)

Norsk sportsfiskerekord: 57,5 kg, Gunnar Thorsteinsen, Fuglsetfjorden, 7.4.1996

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Det er tatt eksemplarer som veier mer enn 60 kg i garn. Vi ville forsøkt oss i Sognefjorden eller et annet sted på Vestlandet. Obs: Vanskelig!

Brosme (Brosme brosme)

Norsk sportsfiskerekord: 16,3 kg, Fredrik Amdal, Langesund, 26.4.1998

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Ikke av de enkleste rekordene å gi seg i kast med, men hvis du vil forsøke, anbefaler vi Norskerenna i Sør-Norge.

Fjesing (Trachinus draco)

Norsk sportsfiskerekord: 0,65 kg, Roy Nilsen, Talakshavn, 6.6.1997

IGFA-rekord: 1,74 kg, John H. Williams, La Gomera, Spania, 11.6.2005

Nesten skummelt stor rekord, som neppe kommer til å bli slått her hjemme.

Flekkskate (Raja montagui)

Norsk sportsfiskerekord: 4,54 kg, Terje Nordtvedt, Lygninfjorden, 8.3.1987

IGFA-rekord: Åpen

Denne arten finnes neppe i Norge. Nordtvedts norske rekord er sannsynligvis en piggskate. Arten er derimot vanlig i Den engelske kanal.

Flekksteinbit (Anarhichas minor)

Norsk sportsfiskerekord: 27,9 kg, Kolbjørn Melien, Vannøya, 29.5.2000

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Denne rekorden er ikke lett å slå! Nordlig art som lever mye dypere enn gråsteinbiten.

Gapeflyndre (Hippoglossoides platessoides)

Norsk sportsfiskerekord: 1,015 kg, Patrik Tjörnmark, Andørja, 3.7.2005

IGFA-rekord: 0,99 kg, Dan Lundblom, Andørja, Norge, 23.6.2003

Liten flyndre som blir større jo lenger nord du kommer. Tjörnmarks norgesrekord (48 cm) er nær oppgitt makslengde (52 cm).

Glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis)

Norsk sportsfiskerekord: 2,36 kg, John Kofoed, Romsdalsfjorden, 22.7.1995

IGFA-rekord: 0,95 kg, Sandra Marquard, Hardangerfjorden, Norge, 5.8.2001

Absolutt mulig på John Kofoeds hjemmebane. Eller en av de andre dype vestlandsfjordene.

Gråhai (Galeorhinus galeus)

Norsk sportsfiskerekord: 10,6 kg, Stein Erik Eriksen, Sandefjord, 16.9.1978

IGFA-rekord: 33 kg, Melanie Feldman, Parengarenga Harbour, New Zealand, 19.12.1986

Utopisk. Bare mindre eksemplarer besøker våre farvann. Storbritannia er stedet, der det i fjor ble tatt et individ på over 40 kg på stang.

Gråsteinbit (Anarhichas lupus)

Norsk sportsfiskerekord: 17,6 kg, Imre Nagy, Saltstraumen, 20.5.2000

IGFA-rekord: 23,58 kg, Frederick Gardiner, Georges Bank, USA, 11.6.1986

Ikke den letteste rekorden å slå, men Nordland er fylket hvis stor havkatt er målet.

Havabbor (Dicentrarchus labrax)

Norsk sportsfiskerekord: 6,09 kg, Øystein Davidsen, Flekkefjord, 27.8.2005

IGFA-rekord: 9,4 kg, Jean Bayle, Frankrike, 6.5.1986

Havabbor over verdensrekorden er nok ingen umulighet i norske farvann, men det finnes enklere rekorder å bryne seg på, for å si det forsiktig.

Havmus (Chimaera monstrosa)

Norsk sportsfiskerekord: 2,95 kg, Kjell Westin, Sula, 20.10.1999

IGFA-rekord: Åpen

Gode muligheter her. Havmusa finnes i dype fjorder langs hele kysten. Den blir størst i Trøndelag og på Vestlandet.

Havniøye (Petromyzon marinus)

Norsk sportsfiskerekord: 1 kg, Frithjof K. Hald, Lysakerelva, 14.8.2007

IGFA-rekord: Åpen

Hald, hva venter du på?

Havål (Conger conger)

Norsk sportsfiskerekord: 23,31 kg, Jøran Henriksen, Måløy, 16.9.2007

IGFA-rekord: 60,44 kg, Vic Evans, Berry Head, England, 5.6.1995

Dårlige odds, men arten er "nyoppdaget" som sportsfisk her hjemme, så overraskelser kan selvfølgelig komme. Men neppe så store...

Horngjel (Belone belone)

Norsk sportsfiskerekord: 1,63 kg, John Kofoed, Oslofjorden, 29.8.1987

IGFA-rekord: Åpen

Neste gang du får en horngjel på over et pund (0,454 kg) som bifangst under sjøørret- eller makrellfiske, vet du hva du har å gjøre...

Men Kofoeds norgesrekord kan du nok se langt etter...

Hvitskate (Dipturus linteus)

Norsk sportsfiskerekord: 11,15 kg, Björn Persson, Stavern, 13.6.1999

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Lite er kjent om hvitskatens biologi, men mye tyder på at Perssons rekord ikke blir lett å toppe.

Hvitting (Merlangius merlangus)

Norsk sportsfiskerekord: 3,115 kg, John Kofoed, Romsdalsfjorden, 10.6.1997

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Ingen enkel rekord å slå. Dra til Romsdal! Men det er tatt hvitting på nesten 3 kg i Drøbaksundet, og Trøndelag er også et interessant område. Tips: dype, næringsrike fjorder med mudderbunn.

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Norsk sportsfiskerekord: 7,413 kg, Harald Lüdecke, Tysnes, 15.3.2005

IGFA-rekord: 6,8 kg, Heike Neblinger, Saltstraumen, Norge, 15.8.1997

Norge begge steder. Nok en gang er Vestlandet eller fiskebankene nordpå stedet, men lett er det ikke, selv om det opereres med en maksvekt på 19 kg...

Håbrann (Lamna nasus)

Norsk sportsfiskerekord: 43 kg, Tony Andersson, Oslofjorden, 1.9.1979

IGFA-rekord: 230 kg, Christopher Bennett, Pentland Firth, Skottland, 9.3.1993

Overfisket i norske farvann, kun en håndfull tatt på stang. Er ny IGFA-rekord målet, anbefales en tur til Skottland eller Færøyene.

Hågjel (Galeus melanostomus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,73 kg, John Aindow, Frøya, 4.7.2004

IGFA-rekord: Åpen

Både på Nordvestlandet og Trøndelag er det gode muligheter for å sette ny IGFA-rekord.

Håkjerring (Somniosus microcephalus)

Norsk sportsfiskerekord: 775 kg, Terje Nordtvedt, Beistadfjorden, 18.10.1987

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Det svømmer større "kjerringer" i Trøndelag enn Nordtvedts legendariske kjempe.

For deg som drømmer om en plass i historiebøkene (og har usedvanlig mye fritid). Det engelske navnet, greenland shark, gir et hint om et annet sted det går an å forsøke seg.

Isgalt (Macrourus berglax)

Norsk sportsfiskerekord: 1,45 kg, Chris Appleby, Oslo Andenes 7.7.1999

IGFA-rekord: Åpen

Nok en norsk sportsfiskerekord som kunne vært IGFA-rekord... Kun for dypvannsfetisjister, men redaksjonssjefen, som hadde en kort karriere som havfiskepioner på slutten av 90-tallet, ser helst at du kaster bort tida på andre ting.

Kloskate (Amblyraja radiata)

Norsk sportsfiskerekord: Åpen for fisk over 1 kg

IGFA-rekord: 4,25 kg, Knut Hedlund, Hvasser, Norge, 10.10.1982

IGFA-rekorden var tidligere norsk sportsfiskerekord, men ble slettet på grunn av manglende bildedokumentasjon. Vi mistenker at det dreier seg om en piggskate.

Knurr (Chelidonichthys gurnardus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,958 kg, Frank H. Flage, Øygarden, 23.12.1989

IGFA-rekord: 0,62 kg, Lars Kraemer, Sverige, 20.4.1998

Det er vel ingen grunn til at svenskene skal få beholde denne rekorden? Den norske rekorden har imidlertid vist seg vanskelig å slå.

Kolmule (Micromesistius poutassou)

Norsk sportsfiskerekord: 0,90 kg, Pål Thorstensen, Trondheimsfjorden, 10.6.1984

IGFA-rekord: 0,83 kg, Trond Raade, Drøbak, Norge, 19.9.1998

Er du heldig, kan du få en kolmule på ny rekordvekt som bifangst under havfiske i dype fjorder med mudderbunn.

Kveite (Hippoglossus hippoglossus)

Norsk sportsfiskerekord: 190 kg, Thomas Bøge Nielsen, Vannøya, 28.7.2004

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Det er tatt langt større "bordplater" enn dette på usportslige metoder, så mulighetene for rekordforbedring er absolutt til stede. Troms, eventuelt Nordland, er kveitefylkene.

Lange (Molva molva)

Norsk sportsfiskerekord: 40 kg, Bernd Blättrich, Hitra, 25.4.2007

IGFA-rekord: 40,1 kg, Gareth Laurenson, Shetland, 5.4.2002

Det finnes nok enklere rekorder å bryne seg på, men det går utvilsomt større langer enn dette utenfor Trøndelagskysten.

Lomre (Microstomus kitt)

Norsk sportsfiskerekord: 1,8 kg, Robert Stålcrona, Andørja, 4.6.2004

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Også en rekord som kan vise seg tøff å slå. Det er muligheter langs hele kysten, men flyndrene blir som kjent størst i nord.

Lusuer (Sebastes viviparus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,734 kg, Knut Ø. Nerdrum, Nordfjorden, 23.7.2007

IGFA-rekord: Åpen

Burde ikke by på større problemer i de dype nordlandsfjordene der familien Nerdrum regjerer.

Lyr (Pollachius pollachius)

Norsk sportsfiskerekord: 12,8 kg, Espen Hamborg, Hurum, 28.9.2001

IGFA-rekord: 12,41 kg, Robert Milkins, Salcombe, England, 16.1.1986

Norgesrekorden, som faktisk er høyere enn IGFA-rekorden, er overraskende nok tatt i Oslofjorden. Vi anbefaler imidlertid Nordvestlandet om du vil forsøke deg.

Lysing (Merluccius merluccius)

Norsk sportsfiskerekord: 11,8 kg, Hans-Jürgen Kopf, Fuglsetfjorden, 29.5.2006

IGFA-rekord: 7,08 kg, Knut Steen, Longva, Norge, 1.9.2000

Med litt innsats burde Steens rekord kunne slettes i Sognefjorden, eller et annet sted på Vestlandet.

Maisild (Alosa alosa)

Norsk sportsfiskerekord: 1,256 kg, Grethe Næss, Surna, 9.8.1997

IGFA-rekord: 2,32 kg, Samuel P. Davies, Frankrike, 6.5.2005

Kun en sjelden sommergjest i Norge. Ta deg en tur til Frankrike hvis du vil prøve deg på denne spreke, anadrome silda!

Makrell (Scomber scombrus)

Norsk sportsfiskerekord: 3,474 kg, Frank Johansen, Stølefjorden, 7.9.1997

IGFA-rekord: 1,2 kg, Jörg Marquard, Kråkvåg, Norge, 29.6.1992

Norgesrekorden er vanvittig! "Verdensrekorden" er latterlig. Her er det fritt fram!

Mora (Mora moro)

Norsk sportsfiskerekord: 0,908 kg, Simon Wold Aune, Hitra, 31.8.2007

IGFA-rekord: Åpen

Inntil nylig en ukjent fisk i Norge. Tatt sporadisk fra Trøndelag og nordover.

Paddetorsk (Raniceps raninus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,68 kg, Johannes Andersen, Korshamn, 20.5.1993

IGFA-rekord: Åpen

Det finnes rekorder med høyere status enn paddetorsken. Bruk tida til noe mer fornuftig.

Pigghå (Squalus acanthias)

Norsk sportsfiskerekord: 8,20 kg, Hildur Reinertsen, Tananger, 7.8.1973

IGFA-rekord: 7,14 kg, Horst Müller, Irland, 26.5.1989

Det tas jevnlig større eksemplarer enn IGFA-rekorden på Vestlandet, så dette skulle ikke være et umulig prosjekt.

Piggskate (Raja clavata)

Norsk sportsfiskerekord: 8,55 kg, Bjørn Strand, Ytre Oslofjord, 22.8.1987

IGFA-rekord: 7,59 kg, John Thompson, Jersey, Storbritannia, 11.7.1988

Piggskater av dette kaliberet er ikke hverdagskost noe sted. Men arten skal kunne bli 18 kg, så det er bare å stå på.

Piggvar (Psetta maxima)

Norsk sportsfiskerekord: 13,2 kg, Anders Mikkelsen, Svelvik, 7.1.1978

IGFA-rekord: Åpen

Merkelig nok er det ingen som har brydd seg med å gjøre krav på denne IGFA-rekorden. Stor piggvar er en utfordring. Lever på sand- og skjellbanker i Sør-Norge.

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)

Norsk sportsfiskerekord: 8,635 kg, Gøran Thunborg, Ombofjorden, 16.4.2004

IGFA-rekord: Åpen

Det er ikke vanskelig å få en rognkjeks over ett pund noe sted i landet. Men norgesrekorden skal du slite med.

Rødhai, småflekket (Scyliorhinus canicula)

Norsk sportsfiskerekord: 1,23 kg, Irvin Kilde, Sandebukta, 26.7.2007

IGFA-rekord: 5,28 kg, Jacques Andre, Frankrike, 8.5.2002

Vi stiller oss tvilende til om denne IGFA-rekorden virkelig er en småflekket rødhai. Men inntil videre er det nok bare å glemme IGFA-diplomet på denne arten.

Rødhai, storflekket (Scyliorhinus stellaris)

Norsk sportsfiskerekord: 4,80 kg, Bjørn Strand, Hvaler, 26.10.1985

IGFA-rekord: Åpen

Bjørn Strands norgesrekord er det eneste eksemplaret som er registrert i Norge. Du må til England eller Irland, der denne haien er vanlig, om du vil bli verdensrekordholder.

Rødknurr (Chelidonichthys lucernus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,635 kg, Vidar-A. Risvold, Saudafjorden, 13.7.2002

IGFA-rekord: Åpen

Mindre rødknurr er ikke noe problem å få i Norge, men du må til Irland eller Storbritannia om du vil ha virkelige rekordfisker. Arten kan veie over 5 kg.

Rødspette (Pleuronectes platessa)

Norsk sportsfiskerekord: 5,175 kg, Helmer Brokvam, Skillefjorden, 25.9.1990

IGFA-rekord: Åpen

I Nord-Norge er det mulig å få skikkelige specimeneksemplarer av denne flotte flyndra.

Sandflyndre (Limanda limanda)

Norsk sportsfiskerekord: 1,192 kg, Joost Lommelaars, Stord 1.4.2006

IGFA-rekord: 1,0 kg, Skarphedinn Asbjørnsson, Island, 28.6.2007

Joost, hva venter du på? Du har mange over IGFA-vekta.

Sei (Pollachius virens)

Norsk sportsfiskerekord: 22,70 kg, Thor-Magnus Lekang, Saltstraumen, 30.11.1995

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Lekangs rekord slås neppe med det første. Om det skjer, blir det sannsynligvis et sted i Nordland.

Sild (Clupea harengus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,72 kg, Terje Eriksen, Lofoten, 19.7.1977

IGFA-rekord: 0,69 kg, Alex Gerus, New Jersey, USA, 28.11.2001

Det svømmer større sild i norske farvann. Men å få dem på stang er en annen sak.

Skjeggtorsk (Trisopterus luscus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,435 kg, Vegard S. Johansen, Oslofjorden, 17.4.1992

IGFA-rekord: Åpen

Uvanlig fangst i Norge, så sjansene er små. Mer vanlig lenger sør og vest i Europa.

Skjellbrosme (Phycis blennoides)

Norsk sportsfiskerekord: 2,112 kg, Ove Wennerström, Frøya, 28.7.2007

IGFA-rekord: 3,54 kg, Susan Holgado, Gibraltar, 12.7.1997

Skjellbrosmen er såpass sjelden i Norge at det skal godt gjøres å slå denne rekorden. Områdene rundt Hitra/Frøya er plasser å prøve om du likevel ikke gir opp.

Skolest (Coryphaenoides rupestris)

Norsk sportsfiskerekord: 1,724 kg, Kjetil Guttormsen, Hervikfjorden, 2.6.2007

IGFA-rekord: 1,69 kg, Knut Nilsen, Trondheimsfjorden, 26.11.1993

IGFA-rekorden var også gjeldende norgesrekord inntil i fjor. Slumpfangst i dype fjorder fra Trøndelag og sørover. Burde la seg gjøre, for den kan bli større enn dette.

Skrubbe (Platichthys flesus)

Norsk sportsfiskerekord: 2,93 kg, Anne Karin Lothe, Mauranger, 10.1.2004

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Lothes kumlokk fra Vestlandet skal du slite lenge med å slå. Bruk tida di på noe annet.

Slettvar (Scophthalmus rhombus)

Norsk sportsfiskerekord : 2,90 kg, Steinar Gullaksen, Sotra, 27.3.2007

IGFA-rekord: Åpen

Relativt sjelden fangst i våre farvann, men den finnes hist og her i Sør-Norge.

Smørflyndre (Glyptocephalus cynoglossus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,70 kg, Rune Damsgaard, Toppdalsfjorden, 28.7.1982

IGFA-rekord: Åpen

Denne flyndra, som kan bli opptil 2,5 kg tung, er en karakterart i dype fjorder med mudderbunn. Ikke vår mest populære sportsfisk, men artsjegere burde kjenne sin besøkelsestid.

Snabeluer (Sebastes mentella)

Norsk sportsfiskerekord: 1,059 kg, Audun Skjølberg, Glesvær, 3.2.2001

IGFA-rekord: Åpen

Jo da, her er det muligheter. Men du må langt til havs fra Vestlandet og nordover.

Spisskate (Dipturus oxyrinchus)

Norsk sportsfiskerekord: 13,95 kg, Odd Arve Gunderstad, Bømlafjorden, 24.9.2005

IGFA-rekord: Åpen

Her burde det også være gode muligheter, for spisskata tas jevnlig i Trøndelag og på Vestlandet.

Stamsild (Alosa fallax)

Norsk sportsfiskerekord: 0,710 kg, Cato Bekkevold, Bunnefjorden, 26.11.2000

IGFA-rekord: 0,7 kg, P. C. Ouwendijk, Nederland, 21.8.1998

Kun en slumpfangst her til lands, så du må bare leve i håpet. Om ikke Bekkis føler seg kallet, da?

Storskate (Dipturus [Raja] batis)

Norsk sportsfiskerekord: 26,2 kg, Sonny Andersson, Stavern, 19.4.1986

IGFA-rekord: 97,07 kg, Jan Olsson, Scapa Flow, Skottland, 16.6.1968

Storskata er så å si utryddet i norske farvann. Skal du slå Jan Olssons rekord, må du nok iføre deg kilt.

St. Petersfisk (Zeus faber)

Norsk sportsfiskerekord: 1,15 kg, Henry Hagelin, Sotra, 21.10.2006

IGFA-rekord: Åpen

Hagelins eksemplar er mye større enn de andre som forviller seg så langt nord som Norge, så vi vil si sjansene er små. Foreløpig.

Svartfisk (Centrolophus niger)

Norsk sportsfiskerekord: 1,39 kg, Olaf Jacobsen, Trengereid, 23.12.2005

IGFA-rekord: Åpen

Ikke så ofte denne roter seg inn i våre farvann, så det skal vel litt flaks til om du kommer på IGFA-lista.

Svarthå (Etmopterus spinax)

Norsk sportsfiskerekord: 0,85 kg, Arild Børresen, Langesund, 7.10.2000

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Vi er vel i området rundt artens maksvekt her, men det går sikkert større eksemplarer i våre dype fjorder.

Svartskate (Dipturus nidarosiensis)

Norsk sportsfiskerekord: 49,16 kg, Jonas Botilsrud, Trondheimsfjorden, 3.7.2007

IGFA-rekord: Åpen

Aldri tatt på stang utenfor Trondheimsfjorden. Kan bli større enn dette, så det er bare å ta en telefon til Frederic Kullin.

Taggmakrell (Trachurus trachurus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,124 kg, John Kofoed, Romsdalsfjorden, 7.11.2002

IGFA-rekord: Åpen

En art som skal kunne veie rundt 2 kg, og som trives best i litt varmere farvann. John, er det ikke på tide med en IGFA-rekord?

Tangbrosme, 3-trådet (Gaidropsarus vulgaris)

Norsk sportsfiskerekord: 0,870 kg, Frank Brandal, Sunnmøre, 18.9.2004

IGFA-rekord: Åpen

Ingen vanlig fangst i våre farvann. Vi anbefaler en tur til Vestlandet.

Torsk (Gadus morhua)

Norsk sportsfiskerekord: 37,5 kg, Geir Henriksen, Sørøya, 20.3.1992

IGFA-rekord: 44,79 kg, Alphonse Bielevich, New Hampshire, USA, 8.6.1969

Det finnes større torsker enn dette i norske farvann. Prøv dype fjorder i Nord-Norge eller på fiskebankene. Vi sier ikke at det blir lett...

Tunge (Solea solea)

Norsk sportsfiskerekord: 0,78 kg, Geir Søfting, Brevik, 27.5.1980

IGFA-rekord: 0,68 kg, P. C. Ouwendijk, Nederland, 12.7.1997

Sjelden fangst i Norge, men det er muligheter. Skal kunne bli hele 3 kg tung. Nattaktiv.

Tykkleppet multe (Chelon labrosus)

Norsk sportsfiskerekord: 4,414 kg, Terje Johansen, Flekkefjord, 2.8.2000

IGFA-rekord: 3,48 kg, Bengt Olsson, Sverige, 16.3.1991

Multene i våre farvann blir store, så hvis du er utstyrt med store doser tålmodighet, burde sjansene være til stede her på berget. Ellers kan vi anbefale Irland eller Sør-England.

Uer (Sebastes marinus)

Norsk sportsfiskerekord: 8,80 kg, Björn Olovsson, Sørøya, 6.8.2007

IGFA-rekord: Identisk med den norske rekorden.

Dra til Nord-Norge. Ueren skal kunne bli dobbelt så stor som dette.

Ulke (Myoxocephalus scorpius)

Norsk sportsfiskerekord: 0,85 kg, Geir Sundet, Sommarøy, 29.3.1986/Inger Lise R. Hansen, Brensholmen, 22.5.1986

IGFA-rekord: 0,58 kg, Skarphedinn Asbjørnsson, Island, 30.5.2003

Du må nordover om du skal prøve å forbedre denne rekorden. Nord-Norge er bra, men Grønland bedre.

Vassild (Argentina silus)

Norsk sportsfiskerekord: 1,472 kg, Alf-Inge Steindal, Bømlafjorden, 5.8.2007

IGFA-rekord: 0,7 kg, Sandra Marquard, Hardangerfjorden, 6.8.2001

Lett match. Dype fjorder med mudderbunn på Vestlandet, evt. Drøbaksundet, er stedet.

Ålekvabbe (Zoarces viviparus)

Norsk sportsfiskerekord: 0,56 kg, Nils Hammerstedt, Nevlunghavn, 17.1.1988

IGFA-rekord: Åpen

Her er det bare å sende inn norgesrekorden din, Nils.

Konklusjon saltvann

IGFA-rekorden er åpen for mange av våre saltvannsfisker, og for de fleste er det egentlig bare å gå ut å hente seg en "verdensrekord". Dette gjelder først og fremst blåstål, havmus, hågjel, rognkjeks og rødspette. Litt vanskeligere vil det bli å få horngjel og lusuer over kravet på ett pund, men det burde være overkommelig. Ellers er IGFA-rekordene på makrell (1,2 kg) og vassild (0,7 kg) enkle å slå her til lands.

Litt høyere vanskelighetsgrad har rekordene på gapeflyndre, knurr, piggvar, slettvar, rødknurr og taggmakrell. Bor du på Sørvestlandet er det selvsagt ikke noe vanskelig å fange for eksempel en piggvar på over halvkiloen. Likevel er det ikke bryet og pengene verdt å sende rekordkrav til IGFA i USA på en potensiell rekord som sikkert kommer til å bli slått raskt. En rekordfisk bør være et såkalt specimen-eksemplar av arten før du vurderer å drømme om heder og ære på de internasjonale rekordlistene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning