Guds ord, lizm

Bibelen har nylig fått ny språkdrakt uten at det har gått det minste utover budskapet, eller?

Publisert Oppdatert

Siden Martin Luther gjorde seg bemerket med hammer og spiker, har bibeloversettelser vært et av de viktigste virkemidlene for å spre protestantismen til så mange som mulig.

Merk
at denne oversettelsesmanien ikke er noe de må slite med i de fleste andre monoteistiske religioner: Islams hellige Koran ble diktert av Gud, via engelen Djibril til Muhammed og nedskrevet på arabisk. Det er fremdeles bare den arabiske versjonen som regnes som den ekte.
Det samme gjaldt katolisismen, som frem til 1969 regnet latin som det eneste ekte språk. En sterk prestasjon når man bygger på en profet som snakket arameisk og en tekst som opprinnelig ble skrevet på hebraisk.

Protestantismen
utmerker seg dermed med sin tilpasningsdyktighet: Den er den eneste store monoteistiske religionen hvor man kan sette seg ned med noen års mellomrom og pimpe opp språket, slik at Guds ord hele tiden er fullt forståelig for kidza. Så får det ikke hjelpe at den opprinnelige meningen i budskap som: “Ikke sett ditt lys under en skjeppe” blir enda mer diffus. For det er uansett bare et tidsspørsmål før denne blir byttet ut med: “Ikke bruk fjernlys når du skal parkere.”

Fadervår
Noen synes kanskje dette er litt tradisjons- og historieløst, men personlig gleder jeg meg som en unge til 2078-versjonen av den norske bibelen. Da særlig til nyoversettelsen av Fadervår:

Vår spermdonor i himmelen
La navnet ditt fortsatt være like fett lizm

La ditt rike komme
La deg rule oss både her nede og der oppe

Gi oss i dag våre daglige speltmuffins

Tilgi oss for at vi beefer
Slik vi tilgir de som beefer med oss

La oss ikke komme i temptation,
men frels oss fra haters

For riket er ditt og glory og creds forever lizm

Amen!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning