Test fra Foreldre & Barn avslører bly i barneklær

Trekker farlig regntøy for barn

Knappene på Polarn O. Pyrets regnjakke inneholder store mengder bly, viser en test Foreldre & Barn har gjort. Nå trekker produsenten produktet.

BLY I BARNEPRODUKTER: Foreldre & Barn kan i en test avsløre at knappene på Polarn O . Pyrets regnjakke har et altfor høyt blyinnhold.
BLY I BARNEPRODUKTER: Foreldre & Barn kan i en test avsløre at knappene på Polarn O . Pyrets regnjakke har et altfor høyt blyinnhold. Foto: FOTO: Testfakta
Publisert Oppdatert
HELSESKADELIG:- Selv om knappene alene sannsynligvis ikke utgjør noe helserisiko for barnet, er det beklagelig at det er bly i barneprodukter, sier Jartrud W. Skjerdal i Helsedirektoratet.
HELSESKADELIG:- Selv om knappene alene sannsynligvis ikke utgjør noe helserisiko for barnet, er det beklagelig at det er bly i barneprodukter, sier Jartrud W. Skjerdal i Helsedirektoratet. Foto: FOTO: Testtfakta

Fakta om bly

*Bly er et tungmetall med svært alvorlige helse- og miljøeffekter.

* Barn tar opp bly raskere i kroppen og er også mer følsomme for symptomene.

*Bly er et stoff som skilles svært langsomt ut fra kroppen hvis det først har blitt tatt opp. Derfor kan man få en gradvis opphopning i kroppen hvis man utsettes for bly fra omgivelsene.

* Hos barn kan dette blant annet føre til forsinket utvikling, konsentrasjonsvansker, hodepine og vedvarende mageplager. I Norge er mengden bly barn omgis av vanligvis liten. Det er likevel viktig å unngå blyholdige produkter så langt man kan.

*Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly. Stoffet kan også skade reproduksjonsevnen. I tillegg kan det føre til for tidlig fødsel, dødfødsel eller lav fødselsvekt hos barnet. Det kan også henne hemme bloddannelsen hos mennesker.

Norske myndigheter har vedtatt et mål om at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av bly, og en rekke tiltak gjør at utslippene er blitt kraftig redusert siden 1995.

( Kilder: Giftinformasjonen og Klima- og forurensningsdirektoratet )

I en test av høstens nye regntøy til barn, kommer det fram at 6 av 13 regnjakker har knapper som inneholder bly. Testen er utført av magasinet Foreldre & Barn og blir publisert i sin helhet i augustutgaven av magasinet.

Svært urovekkende

Knappene på dressenes jakker ble testet for innhold av bly. Laboratorietestene avslørte at over halvparten av produktene har bly i knappene. Barn suger og biter på alt, og knapper på klærne er intet unntak. Barn skal utsettes for minst mulig miljøgifter.

- Dette resultatet er svært urovekkende, spesielt med tanke på hvor giftig bly er, sier Bert-Ove Lund, toksikolog i Kjemikalieinspeksjonen i Sverige.

Mest bly hos Polarn O. Pyret

I knappene på Polarn O. Pyrets regnjakke utgjorde bly 1,1 prosent av den totale vekten. Dette høres kanskje ikke så mye ut. Men faktisk er dette hele 22 ganger over den grenseverdien for smykker EU- kommisjonen høyst sannsynlig vil vedta.

De andre regnjakkene som inneholder bly har verdier langt under jakken fra Polarn O. Pyret.

Trekker produktet

Etter at Foreldre & Barn gjør Polarn O. Pyret oppmerksom på testresultatet, trekker de produktet fra alle butikker og markeder.

- Vi ser veldig alvorlig på resultatet, sier Maria Öqvist, viseadministrerende direktør i Polarn O. Pyret i Sverige.

- Våre leverandører av regnklær kjøper inn knapper fra underleverandører. Vi har tydelige tekniske krav på de materialer som kjøpes inn, og bly skal det ikke finnes noen forekomst av i det hele tatt.

Forbrukerne kan levere tilbake regndressen

Det samme laboratoriet som har utført Foreldre & Barns test har på oppdrag fra Polarn O.Pyret nå gjort nye tester av det samme regntøyet, og testresultatet viser at 60 prosent av knappene inneholder bly. Verdien ligger dog under bransjens retningslinjer, som er 100 mg/kg.

- Vi har nulltoleranse for bly i våre produkter, og har derfor stanset salget av denne regnjakken med umiddelbar virkning, sier Maria Öqvist, viseadministrerende direktør i Polarn O. Pyret i Sverige.

- Hva skal foreldre som allerede har kjøpt denne regnjakken gjøre?

- Kunder som har kjøpt den marineblå regnjakken merket med SS2011 kan henvende seg til kundeservice eller direkte i butikk for å bytte eller levere inn jakken. Merkingen står på vaskeetiketten, sier Öqvist.

Vurderer nye regler

Om de samme EU-reglene for bly i smykker også kan gjelde for knapper i klær er pr. i dag litt uklart.

- Vi må gjøre en risikovurdering av produktet ut fra miljø- og helsesynsvinkel innen vi kan ta dette videre. Men saken er alvorlig, spesielt fordi vi vet hvor giftig bly er og fordi dette handler om et barneprodukt, sier Frida Ramstrøm, inspektør hos Kjemikalieinspeksjonen i Sverige.

Jente døde i USA

I Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) ser de svært alvorlig på at så høye blyforekomster finnes i barneprodukter i Norge.

- I 2006 ble det rapportert om en 4-årig jente som døde av akutt blyforgiftning i USA etter å ha svelget et armbånd, sier sjefingeniør Pia Linden Sørensen, i KLIF.

- Dette smykket hadde antagelig mye høyere blyinnhold enn knappene fra Polarn O. Pyret. Men selv om slik akutt blyforgiftning er sjelden, er vi svært skeptiske til å eksponere barn for bly over tid.

Ta kontakt med lege

Hva skal foreldre gjøre hvis barn får i seg denne giften?

- Hvis et barn svelger blyholdige gjenstander bør foreldrene ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen. Så lenge det er snakk om bly i metallform er det ingen umiddelbar fare for blyforgiftning. Men det er viktig å følge med på at gjenstanden passerer mage/tarmsystemet på vanlig måte. Blir den værende for eksempel i magesekken kan den etter hvert avgi farlige mengder bly. Dette gjelder f.eks hvis gjenstanden er stor. Hvordan barnet skal følges opp avhenger av størrelse og antall av det som er svelget. Det kan være aktuelt å ta røntgenbilder for å se hvor gjenstanden er, og følge med på avføring til den er ute igjen, sier Jartrud W. Skjerdal, seniorrådgiver i avdeling for giftinformasjon i Helsedirektoratet. Hun understreker at det er sjelden at barn blir forgiftet på denne måten.

Bør ikke være i barneprodukter

Selv om barn bare suger eller biter på på de blyholdige knappene, vil de kunne få i seg litt bly over tid.

- Selv om dette alene sannsynligvis ikke utgjør noe akutt helserisiko for barnet, bør man unngå at de har knappene i munnen. Barn skal utsettes for minst mulig bly fordi det lagres i kroppen, og kan gi kronisk forgiftning hvis samlet mengde blir for stor, sier Jartrud W. Skjerdal.

Kan få akutt forgiftning

- Hvis et barn svelger pulver eller væske som inneholder blyforbindelser, vil blyet være tilgjengelig for opptak i kroppen mye raskere. Da kan barnet få en akutt blyforgiftning, og behandling må settes i gang så raskt som mulig, sier hun.

Man tømmer da magen og gir stoffer som skal øke utskillelsen av bly.

Dramatiske symptomer

- Dersom et barn får akutt blyforgiftning kan det gi dramatiske symptomer som magekramper, muskelsmerter, anemi og nyreskader.

DATASPILL FOR BARN: Foreldre & Barn 3til7 - trygg moro for de minste

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning