Kommentar:

Den gule fare

Motorsyklister med gul vest tilhører ikke en ny klubb, de er bare engstelige. Og har kjøpt falsk trygghet.

Nødvendig synlighet: Selv i et komplekst trafikkbilde er det til enhver tid kun en håndfull biler som er farlige for motorsyklisten - og det er de som har mulighet til å krysse din vei. Det er disse du må være synlige for. De som ikke kan skade deg har du heller ingen ""nytte"" av at ser deg.
Nødvendig synlighet: Selv i et komplekst trafikkbilde er det til enhver tid kun en håndfull biler som er farlige for motorsyklisten - og det er de som har mulighet til å krysse din vei. Det er disse du må være synlige for. De som ikke kan skade deg har du heller ingen ""nytte"" av at ser deg.
Publisert Oppdatert

Ekspertene skeptisk til gult

Vi har forelagt denne kommentaren for flere miljøer med ekspertise på trafikk og motorsyklister, og har bedt om synspunkter.

Sintef Teknologi og samfunn i Trondheim sitter seniorforsker Dagfinn Moe, med trafikk og risiko som spesialområde.

- Det er en generell og klar trend at når en trafikkantgruppe får en "fordel", det kan være alt fra bilbelter til lysbruk til ESP-systemer, så er det en fare for det vi kan kalle nyttemaksimering. Altså at sikkerhetsgevnsten spises opp av økt hastighet eller redusert avstand etc. Imidlertid viser det seg at for den store masse er gevinsten normalt større enn "misbruket". De fleste slike tiltak vil altså ha en positiv effekt.

Antall motorsyklister som bruker redningsvest, unnskyld, gule nødvester, har eksplodert de siste sesongene. Ordvalget har nok avslørt skribentens innstilling, men ærlig talt: Er du blant dem som skyter hagle med spurv? Bruker tre kondomer samtidig? Smører med solkrem i desembermørket?

De fleste med et visst forhold til risikovurdering vil følge dette resonnementet: Når man setter inn tiltak for å redusere en gitt risiko, bør tiltakene - og tilhørende belastninger - stå noenlunde i forhold til resultatet man ønsker å oppnå. Så la oss se på problemstillingen.

Den største risiko en edruelig og kompetent motorsyklist utsetter seg for, er i dag andre trafikkanter. Det vil si bilister som grunnet motorsykkelens mindre format (= lavere "trussel" mot bilisten) og annerledes bevegelsesmønster og plassering enn øvrige trafikkanter, ikke oppdager tohjulingen.

De fleste hendelser skjer i kryss og ved forbikjøringer - og motorsyklisten er i 99 prosent av tilfellene den som kommer dårligst ut av begivenheten. For ordens skyld: I 80 % av tilfellene er det bilisten som har den juridiske skylden.

Men nå har selv Trygg Trafikk gitt opp å skolere bilistene. Deres pragmatiske løsning er at motorsyklistene selv må sørge for å hjelpe bilistene til å se dem. Det ligger ikke noe nytt i dette, det har motorsyklister gjort i alle år.

Den store feilkoblingen er den mest nærliggende og lettvinte løsningen som nå rir veiene. Blant annet anbefaler Trygg Trafikk og NAF at du bruker fluoriserende klær eller refleksvest - underforstått at da oppdager bilisten deg.

Klikk.no/mc:

Men i dette tilfellet er det jo som vi beskriver ikke et tilfelle av nyttemaksimering, men mer fare for at det blir en sovepute og kanskje til og med direkte feilopplæring i risikoforståelse? Som NMCU henviser til i sitt svar under, finnes det ikke undersøkelser som understøtter at et slikt tiltak gir noen som helst effekt. Problemet ligger åpenbart på et annet plan?

- Jeg kan vanskelig se at det er negativt å bruke gul vest. Det finnes tross alt situasjoner hvor den vil gjøre nytte for seg, men det er jo helt klart under forutsetning av at man ikke rennonserer en tomme på annen kjørestrategi og taktikk. Det aller viktigste er å gi andre trafikkanter den tiden de trenger for å oppfatte deg.

De som tror det, de er sannelig ille ute. Med gul vest er du riktignok ufattelig synlig i motgående felt på motorveien, eller opp til en kilometer foran bilisten i kjøreretningen. Men du er verken større enn før, beveger deg eller plasserer deg annerledes enn før, eller oppleves som en større risiko overfor bilisten.

Med andre ord har du ikke løst en promille av problemet. Basert på egen observasjon av hvilke motorsyklister som bruker vestene, er det dessuten grunn til å tro at de faktisk forverrer situasjonen: Det er de engstelige, utrente motorsyklistene som bruker gul vest. De som ikke kan plassere seg, som ikke kan håndtere sykkelen, og som nå ser ut som rundingsbøyer i trafikken.

Disse motorsyklistene tror at de nå har gjort et viktig tiltak i retning av å bli sett. De har brukt tid og plunder på å ta på seg vesten - eller brukt store kronebeløp på ny, gul jakke. Men det de faktisk har gjort er å øke sin egen misforståelse av hvor faren kommer fra. For motorsyklister blir sjelden påkjørt bakfra, på skrå bakfra - eller gud forby - på lang avstand.

Derimot blir motorsyklister påkjørt av de bilene som motorsyklisten ikke har kontroll på, de man ikke skjønner at ikke har sett deg, de man har plassert seg i blindsonen for, de som kjører i rus eller i mobiltelefonen. Disse bilistene ser deg ikke en gang om lyser på dem med tusenmetere. Så anbefaler man heller ikke lenger å bruke permanent fjernlys på motorsykkel.

Motorsyklister som ønsker å redusere faren for å bli oversett, har først og fremst en jobb med å lære å identifisere de farlige bilistene. Hvor de er og hvor de kan komme fra. Man må kunne lese bilens "kroppsspråk" og risikotype.

Ingenting som tyder på positiv effekt

I Trygg Trafikk er Bård Morten Johansen en av organisasjones mest mc-kompetente medarbeidere. Han sier:

- Jeg kjenner ikke til forskning som støtter bruk av gul vest, og vi har sett noen eldre undersøkelser som ikke gir signifikante funn på positiv effekt. For egen regning synes jeg det er merkelig, da jeg mener det er forskjell på bilføreratferd når jeg velger sort skinndress fremfor fluoriserende klær.

- Trygg Trafikk vil fortsatt anbefale gul vest, men ønsker ikke å påby dette. Vi diskuterer imidlertid dette nå i forbindelse med et policydokument som er under utarbeidelse. Når bilføreren har juridisk ansvar i åtte av ti kryssulykker, er dette et problem som vi må opplyse om. Problemet med gul vest kan bli at når alle har dette, går det inflasjon i vestbruken. Alle blir gule¿ I tillegg er jeg bekymret for risikokompensasjon, dvs. at de som bruker vest, slapper mer av i kryssituasjoner.

Daglig leder Wenche Jordfald i motorsyklistenes egen organisasjon NMCU henviser ganske enkelt til dokumentasjon og organisasjonens egne tips på deres webside www.nmcu.org.

På denne lenken finner du en grundig svensk undersøkelse som ganske enkelt konkluderer med at slike tiltak ikke hjelper (i undersøkelsen er det brukt fluoriserende tape og ekstralys).

På denne lenken finner du en rekke tips om sikkerhet på motorsykkel, blant annet "NMCU er ikke mot at motorsyklister kjører med gul vest. Vi vil imidlertid at man skal være klar over at bruk av gul vest også kan ha noen negative effekter."

Deretter må man lære å kommunisere med dem. Det handler om plassering, bevegelse og til dels lysbruk. Observasjon trigges av endring - det er derfor blinklys blinker. Men det er ikke alltid det hjelper, og da må man kunne bremse ned og styre unna.

Fluoriserende farger kan riktignok ha en viss logikk som integrert del av et funksjonelt kjøreutstyr, for da er man allerede ferdig påkledd om man får motorstopp eller av andre grunner må parkere i veikanten.

Men gule vester bør forbeholdes ekte nødsituasjoner.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning