QUIZ:

Skilt-quiz - vegvisningsskilt

Kan du disse vegvisningskiltene?

Publisert Oppdatert

Vi er kommet til siste del av vår serie av trafikkskilt-quiz. Fra før av har vi utfordret dere med en fareskilt-quiz, en opplysnings- og påbudsskilt-quiz, samt en forbudsskilt-quiz.

Nå dreier det seg om såkalte vegvisningsskilt. Disse gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, vegruter, valg av kjørefelt, valg av veg og avstand til reisemål, og deles inn i tre hovedgrupper:

* Skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsveg (tavler plassert i god avstand foran kryss eller avkjøring).

* Skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsveg (plassert like foran eller inne i kryss eller avkjøring).

* Skilt for rutebekreftelse eller orientering (vegruteskilt, avstandsskilt og stedsnavnskilt).

I tillegg finnes noen vegvisningsskilt for særlige formål, for eksempel sykkelruter og omkjøringer.

Ulike farger

For å gjøre det lettere å finne riktig vegvisning når vi nærmer oss et vegvisningsskilt, brukes det ulike farger på skiltene:

* Gule vegvisningsskilt (blå på motorveg) viser geografiske mål, og er de skiltene vi orienterer oss etter i vegnettet og over lengre avstander.

* Hvite vegvisningsskilt (eller hvite felt på gule og blå skilt) viser lokale mål som servicetilbud og andre virksomheter.

* Brune vegvisningsskilt viser mål som har særlig interesse for turisttrafikk.

* Oransje vegvisningsskilt viser midlertidige omkjøringer, for eksempel i forbindelse med vegarbeid.

I tillegg til navn kan vegvisningsskilt vise vegnummer og andre vegruteskilt, servicesymboler og andre vegvisningssymboler.

Les også:

Volkswagen-quiz

SUV-quiz

Parkerings-quiz

Airbag og setebelte i ett

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning